Профил на организацията

Данни за организацията-работодател

Име на организацията-работодател БГ Ландтехник
Вид на организацията-работодател Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД)
Основна сфера на икономическа дейност

1 Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

Брой служители на организацията-работодател от 10 до 50

Описание

Описание на организацията и нейната дейност

За контакти

Телефон 0890520704
Факс
Email enchev0203@abv.bg
Website
Адрес на регистрация

Силистра, Силистра, гр. Силистра
ул.Г.Скобелев №38