Профил на организацията

Данни за организацията-работодател

Име на организацията-работодател АБ-ПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД
Вид на организацията-работодател Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД)
Основна сфера на икономическа дейност

88 Социална работа без настаняване

Брой служители на организацията-работодател до 10

Описание

Описание на организацията и нейната дейност

За контакти

Телефон +359876772260
Факс -
Email abprojectconsult@gmail.com
Website www.ab-project.eu
Адрес на регистрация

Ямбол, Ямбол, гр. Ямбол
ул. Юндола №24