ЕдуТехФлаг

ЕдуТехФлаг организира и провежда иновативни обучения (Обучение 2.0) в съответствие с най-добрите учебни практики на ЕС, САЩ и Австралия. Целева група на обученията са експерти, специалисти, преподаватели и заети в образователни или други организации, включително бизнеса, които изпълняват дейности свързани с преподаването/обучението.

Услугите на ЕдуТехФлаг включват и проектиране и разработване на модели на цифрови учебни ресурси и модели на пространства за обучение, както и разработване методологии за използване в практиката на иновациите в учебния процес. ЕдуТехФлаг организира събития, които са насочени към образованието и развитието на технологиите, чиято цел е да отговорят на критериите за икономика базирана на знанието.