Екип за управление на проекта /МОН/

Ако Вашите въпроси са свързани с технически затруднения в работата Ви с информационната система на проекта, моля пишете на support_s.praktiki@mon.bg.

Имена Длъжност Висши училища, за които отговаря e-mail телефон за контакт
Соня Кръстанова Ръководител на проекта s.praktiki@mon.bg 02/9217 465
Красимира Коева Координатор "Административно обслужване" k.koeva@mon.bg 02/9217 465
Георги Гетов Координатор "Финансово изпълнение" g.getov@mon.bg 02/9217 615
Райна Илчева Координатор "Финансово изпълнение" r.velichkova@mon.bg 02/9217 405
Ангелина Ламбрева Областен координатор - Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив;
- Европейско висше училище по икономика и мениджмънт - Пловдив;
- Лесотехнически университет – София;
- Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”;
- Минно-геоложки университет „Св.Иван Рилски”;
- Университет за национално и световно стопанство.
a.paunova@mon.bg 02/9217 694
Зорница Тодорова Областен координатор - Европейски политехнически университет – Перник;
- Колеж по туризъм – Благоевград;
- Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кр. Сарафов”;
- Национална спортна академия „В. Левски”;
- Тракийски университет - Стара Загора;
- Химикотехнологичен и металургичен университет.
z.todorova@mon.bg 02/9217 413
Ива Иванова-Денчева Областен координатор - Американски университет в България – Благоевград;
- Великотърновски университет „Св. Кирил и Методий”;
- Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив;
- Университет по библиотекознание и информационни технологии;
- Универистет по хранителни технологии - Пловдив;
- Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград.
i.dencheva@mon.bg 02/9217 756
Стела Шумкова-Енкина Областен координатор - Аграрен университет – Пловдив;
- Висше училище по телекомуникации и пощи;
- Русенски университет „Ангел Кънчев”
- Стопанска академия „Д. А. Ценов”– Свищов;
- Технически университет – Габрово;
- Шуменски университет „Еп. Константин Преславски”.
s.shumkova@mon.bg 02/9217 418
Румяна Генова Областен координатор - Медицински университет – Варна;
- Медицински университет – Плевен;
- Медицински университет – Пловдив;
- Медицински университет – София;
- Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров;
- Национална художествена академия.
r.genova@mon.bg 02/9217 704
Ина Иванова Експерт "Връзки с работодатели и партньори, мониторинг и техническа отчетност" - Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив;
- Университет по архитектура, строителство и геодезия;
- Варненски свободен университет "Черноризец Храбър";
- Висше училище по застраховане и финанси;
- Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг – София;
- Международно висше бизнес училище – Ботевград.
ina@mon.bg 02/9217 528
Христо Иванов Експерт "Връзки с работодатели и партньори, мониторинг и техническа отчетност" - Софиийски университет „Св. Климент Охридски”;
- Нов български университет;
- Технически университет – София;
- Висше училище по мениджмънт, гр. Варна;
- Икономически университет – Варна;
- Технически университет – Варна.
hristo.ivanov@mon.bg 02 9217 528
Адриан Спасов Експерт “Връзки с работодателите” a.spasov@mon.bg 02/9217 465
Ангел Ангелов Координатор “Информационна система” anio.angelov@mon.bg
support_s.praktiki@mon.bg
Марина Гагова Сътрудник "Публичност и административни дейности" - Бургаски свободен университет;
- Висше военноморско училище „Н.Й.Вапцаров” – Варна;
- Висше строително училище „Любен Каравелов”;
- Висше транспортно училище „Тодор Каблешков”;
- Военна академия „Г. С. Раковски”;
- Университет „проф. д-р Ас. Златаров” – Бургас.
m.gagova@mon.bg 0894 350 540 или 02 9217 465
Румяна Лесковска Сътрудник "Публичност и административни дейности" r.leskovska@mon.bg 02/9217 465