До всички участници в проект "Студентски практики"

Уважаеми партньори по проект "Студентски практики",

Днес, 21.09.2016 г., със заповед на министъра на образованието и науката г-жа Меглена Кунева беше утвърдена Инструкция за реда и условията за изпълнение на дейностите по проект „Студентски практики“ с приложения - образци на договори с различните участници в процеса по провеждане и подпомагане реализацията на студентските практики.
С цел ефективно и съответстващо на нормативната уредба изпълнение на процесите по провеждането на студентските практики задължително трябва да се запознаете с правилата и условията, утвърдени с Инструкцията.
Утвърдената Инструкция за реда и условията за изпълнение на дейностите по проект "Студентски практики - фаза I" може да намерите в секция "За проекта", подсекция "Документи" или на интернет адрес: http://praktiki.mon.bg/sp/pages/documents.

С уважение,

Екип на проект "Студентски практики"