УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА НА ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ”

Конфиденциалност

Министерството на образованието и науката е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. Министерството на образованието и науката се ангажира да предприеме всички възможни мерки за гарантиране неприкосновеността на личните данни, предоставени от потребителите на сайта, както и да не ги разкрива освен в случаите, когато са изискани от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

Отговорности

Екипът на проект „Студентски практики“ полага максимални усилия за поддържане на възможно най-вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Министерството на образованието и науката не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Министерството на образованието и науката за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица. Проект „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ” не носи отговорност за:

  • •  Евентуални вреди, реални или въображаеми, възникнали или свързани с достъпа (или липсата на достъп) до сайта и използването на съдържанието на сайта.
  • •  Информацията, включена в сайта, към който http://praktiki.mon.bg/sp съдържа препратки, както и последиците от тяхното посещаване.

Други

Министерството на образованието и науката си запазва правото да търси обезщетение за евентуални вреди и претенции на трети страни, следствие от нарушаването на настоящите условия за ползване и/или нерегламентирано използване услугите на сайта.

Проект “Студентски практики” си запазва правото да извършва промени в дизайна, съдържанието и условията за ползване без предварително уведомление.

За всички неуредени с настоящите условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Отварянето на страници на сайта и/или следването на препратки в него представлява декларация от страна на потребителя, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите условия за ползване.

С приемането на настоящите условия за ползване на сайта Вие декларирате, че осъзнавате възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до уебсайта Ви, които могат да възникнат независимо от положената грижа от страна на екипа на http://praktiki.mon.bg/sp

Повече информация можете да получите на телефон 02 9217 465. или като изпратите електронно съобщение на e-mail s.praktiki@mon.bg

Право на ползване

Допуска се използването на текстови и фото материали от този уебсайт само при условие, че се посочи източника и се добави препратка към http://praktiki.mon.bg/sp. Поставянето на връзки (препратки) към материали във http://praktiki.mon.bg/sp е свободно.