Висши училища

Благоевград

Американски университет в България
http://www.aubg.bg

Кариерен център CareerCenter@aubg.edu
tdinova@aubg.edu
Колеж по туризъм - Благоевград
http://cotur.bg

Водещ функционален експерт - проф. д-р Мария Кичева - maria_55@mail.bg
Тел. 0879982008

Функционален експерт - Адриана Атанасова - adriana.atanasova@yahoo.com
Тел. 0876806777
Югозападен университет "Неофит Рилски"
http://www.swu.bg

20.06.2017 г.

Уважаеми Ментори и Академични наставници,
Отчетните доклади през месец юли ще се приемат на 6, 7, 10, 11 и 12 от 09.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа в Кариерния център.
През месец август отчетите ще се приемат на 7, 8 и 9 от 9.00 до 12.00 ч. в стая 208 - Каса или 210 Отдел „ТРЗ“ на Ректората.
Напомняме ви акуратно да попълвате поле "Резултати" и същите да съответстват на извършената дейност.
Отчетите следва да бъдат разпечатани пейзажно и подписани със син химикал (без печат)
От екипа на Югозападен университет

30.05.2017 г.
Уважаеми Ментори и Академични наставници,
Отчетните доклади ще се приемат от 6-и до 9-и юни от 09.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа. Напомняме ви отчетите да бъдат разпечатани пейзажно, подписани със син химикал и поле "Резултати" да бъде коректно попълнено и съобразено с дейността, която е посочена.
От екипа на Югозападен университет

02.05.2017 г.
Уважаеми Ментори и Академични наставници,
Отчетните доклади през месец май ще се приемат от 9-о до 12-о число от 09.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа. Напомняме ви да се съобразите с почивните и празнични дни. Попълването на поле "Резултати" да съответства на извършената дейност.
Отчетите следва да бъдат разпечатани пейзажно и подписани със син химикал (без печат)

ВАЖНО!!!
Отчети за 2016 година няма да се приемат!
Ако все още не сте предали отчетите си за 2016 г. е необходимо да прехвърлите часовете в месеците от 2017 година.
От екипа на Югозападен университет

28.03.2017 г.
Уважаеми студенти,
Информираме ви,че няма да приемаме договори по проект „Студентски практики“ поради изчерпване на квотата, отпусната за Югозападен университет. Удостоверенията за приключилите през месец февруари можете да получите след 10-и април.

Уважаеми ментори и академични наставници,
Отчетните доклади през месец април ще се приемат от 6-о до 12-о число от 10.00 до 12.00 и от 14.00 до 16.00 часа. Напомняме ви да се съобразите с почивните и празнични дни. Попълването на поле Резултати да съответства с извършената дейност.

ВАЖНО!
Отчетните доклади да бъдат подписани със син химикал (без печат) и разположени хоризонтално на листа.
От екипа на Югозападен университет

01.02.2017 г.
Уважаеми студенти,
На 14.02.2017 година от 11:00 часа в зала 1412 ще се проведе Официална церемония по връчване на удостоверенията за завършилите през месец декември 2016 г. първи студентски практики.
В тази връзка имаме удоволствието да ви поканим да присъствате и да получите своето удостоверение за успешно проведено практическо обучение в реална работна среда по проект „Студентски практики“ – фаза 1.
С уважение,
Проф. д.н. Йордан Колев
Водещ функционален експерт по проект „Студентски практики“ – фаза I

16.01.2017 г.
Уважаеми студенти,

Договори за Студентски практики ще се приемат от 20 до 24 февруари от 13.00ч. до 16.00ч. в Кариерния център. Началната дата на практическото обучение да бъде не по-рано от 13.03.2017 г.
Няма да се приемат договори на студенти към Ментори и Обучаващи организации, чиито документи не отговарят на изискванията.
ВАЖНО!!! Задължителната декларация за ментори може да свалите от:
http://career.swu.bg/images/obrazci/Deklaraciya_Mentor_SP_OPNOIR.doc

От екипа на Югозападен университет


22.12.2016
Уважаеми студенти,
академични наставници,
ментори,

Екипът към Югозападния университет Ви пожелава Светли празници!
Информираме Ви,че със Заповед на Ректора дните от 27 декември до 6 януари са обявени за неработни. Отчетите на ментори и академични наставници ще се приемат на 9 и 10 януари в Кариерния център.

14.12.2016
Уважаеми студенти,
Поради изчерпване на лимита от застраховки по договора на МОН за застраховане на студенти за времето на провеждане на студентски практики, се налага временно да преустановим подписването на нови договори със студенти за практическо обучение по проекта, чийто график на стартиране на практиката е в периода oт 19.12.2016 до 08.01.2017 Поради съвпадането с коледните и новогодишни празници, периодът е и с най-малкия брой заявени за стартиране практики. Вече сключените за периода 19.12.-23.12. договори, които са качени в информационната система на проекта ще бъдат обезпечени със застраховки и няма пречка за започване на практическото обучение на тези студенти в съответствие с графиците им. Студентите с качените договори с начало на практическото обучение в периода 27.12. - 08.01. ще трябва да променят графика си, с начална дата 09.01.
Югозападен университет обявява нулев прием на договори за месец януари. Екземпляр от договора може да получите от 15-то до 20-то число всеки месец.

Задължителната декларация за ментори може да свалите от:
http://career.swu.bg/images/obrazci/Deklaraciya_Mentor_SP_OPNOIR.doc

Бланка на анекс за практикант може да свалите от: http://career.swu.bg/images/obrazci/Aneks_Mqsto_Praktika_student.doc

Бланка на анекс за обучаваща организация може да свалите от:
http://career.swu.bg/images/obrazci/Aneks_Mqsto_Praktika_Obuchavashta.doc

От екипа на Югозападен университет


Уважаеми студенти,
Студентските договори за месец декември ще се приемат както следва: на 1,2,5 и 6 декември от 13.00ч. до 16.00ч. , на 7 декември от 10.00 до 12.00 ч. в Кариерния център. На основание Заповед 222/23.11.2016 г. на Ректора на Югозападен университет 8 и 9 декември са обявени за неработни дни - договори няма да се приемат. Началната дата на практическото обучение да бъде не по-рано от 27.12.2016 г. Моля да съобразите графика си с официалните празнични дни около Коледа и Нова година, както и с работното време на фирмите и институциите, в които ще провеждате практическото обучение. Студентите, които ще ходят на практика в училище, да не вписват часове по време на ваканционните дни на учениците.
Екземпляр от договора може да получите от 15-то до 20-то число всеки месец.
От екипа на Югозападен университет


РЕШЕНИЯ ОТ СРЕЩАТА НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ЕКСПЕРТИ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБУЧАВАЩИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕНТОРИТЕ
ПО ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ – ФАЗА 1
(ПРОВЕДЕНА: 31.10.2016 г.)

Съобразно дискусията с работодатели и ментори и в съответствие с Инструкцията за реда и условията за изпълнение на дейностите по проект „Студентски практики“ – фаза 1 съвместно се приеха следните конкретни правила:
1. Менторът, в удобно за него време, трябва да получи копие от договора си за участие в практическото обучение и да подпише съпътстващия го документ (Декларация) в Центъра за кариерно развитие. Ако това е невъзможно, приложената в писмото декларация следва да бъде разпечатана, подписана и изпратена по пощата до Центъра за кариерно развитие на Югозападен университет (1 копие). Липсата на подписана от Ментора декларация ще се приема като основание за прекратяване на неговия договор.
2. Обучаващата организация коректно да посочва професионалните направления, от които би могла да приема студенти за практическо обучение. Да не се обявяват позиции, които противоречат на идеята за практическо обучение в РЕАЛНА работна среда и които са насочени към дистанционно провеждане на дейностите. Например: онлайн преводач!!! И др. т. позиции.
3. Менторът отговорно да приема студенти, съобразявайки се с тяхната специалност, позиция на практическото обучение и собствената си квалификация. ВСИЧКИ действащи студенти имат право да участват в проект „Студентски практики“ – фаза 1.
4. Менторът може да ръководи практическото обучение на не повече от 10 студенти по едно и също време, като съвестно и творчески изпълнява заложените му в Инструкцията и Договора дейности, свързани с организиране, контрол, отчитане и удостоверяване на практическото обучение.
5. Да се обръща особено внимание на съответствието на програмата и дейностите на практическото обучение със специалността на студента, както и на продължителността на практическото обучение (графика). Да се има предвид, че към момента информационната система не позволява промяна на програмата след потвърждаване от академичния наставник. Препоръчваме синхронизирането на програмата със специалността, курса и ОКС на студента да бъде направено преди потвърждаването от АН. Задължително производственият график трябва да е съобразен с учебната заетост на студента, а в свободните му дни е допустима трудова заетост и до 8 часа. Менторът да следи отразяването на извършените дейности (задачи) в графика на студента преди да потвърди присъствието му за деня.
6. Да не се потвърждава практика в случаите на нарушаване на Инструкцията от студента. При такива инциденти е необходимо своевременно да се уведомява Югозападния университет.
7. Менторът да попълва и подава отчета си в месеца след завършена и отчетена студентска практика и не по-късно от 2 месеца след приключването й. И в случаите на малко часове за отчитане също се изисква навременно представяне на отчет. При непризната практика Менторът връща възнаграждението си.


ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА СРЕЩАТА НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ЕКСПЕРТИ С АКАДЕМИЧНИ НАСТАВНИЦИ ПО ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ – ФАЗА 1 (ПРОВЕДЕНА: 27.10.2016 г.)

Съобразно дискусията с академичните наставници (АН) от Югозападния университет и Инструкцията за реда и условията за изпълнение на дейностите по проект „Студентски практики“ – фаза 1 се прие:

1. Всеки АН, в удобно за него време, да получи копие от договора си за участие в практическото обучение и да подпише съпътстващи документи (Длъжностна характеристика, Други условия към допълнителното споразумение и Декларация по чл. 113, ал. 3 от КТ) в Центъра за кариерно развитие.
2. Академичните наставници коректно да приемат наставничество над студенти, съобразявайки се със тяхната специалност, позиция на практическото обучение и собствената квалификация. Всички действащи студенти имат право да участват в проект „Студентски практики“ – фаза 1.
3. Академичен наставник може да наставлява едновременно, в един период, до 15 студенти, като отговорно изпълнява заложените му в Инструкцията и Договора дейности, свързани с подпомагане, наблюдение, контрол, отчитане и удостоверяване на практическото обучение. Да обръща особено внимание на съответствието на програмата и дейностите на практическото обучение със специалността на студента, както и на продължителността на практическото обучение (графика). Препоръчва се графикът да бъде съобразен с учебната заетост на студента.
4. Наблюдението и контролът да се обвържат с посещението на място в Обучаващата организация. Наложително е всяка практика поне веднъж да бъде проверена в реалната работна среда (по препоръка на МОН), а при нужда проверката да продължи. Формуляр за отразяване на наблюдението е наличен в профила на АН, секция „Съобщения“. Същият може да бъде качен от профила на АН или да бъде представен в оригинал в Центъра за кариерно развитие, за да бъде сканиран и качен в информационната система от член на екипа. В случаите, в които се налага проверка в населено място извън гр. Благоевград, са предвидени средства за еднодневни командировки.
5. Да не се потвърждават практики, които противоречат на идеята за практическо обучение в реална работна среда и които са насочени към дистанционно провеждане на дейностите. Например: онлайн преводач!!!
6. АН да попълват и подават отчетите си в месеца след приключване на студентската практика и не по-късно от 2 месеца след приключването. В случаите на малко часове за отчитане също се препоръчва навременно представяне на отчет.
7. Академичните наставници да съдействат за сключване на договори с обучаващи организации. В тази връзка екипът към проекта очаква предложения за работодатели, при които студентите от Югозападен университет биха могли да проведат практическо обучение. Информацията е особено необходима за специалности като: „Национална сигурност“, „Социология“, Философия“, „Публична администрация“, „Икономика на публичната сфера“, „Международни икономически отношения/Международен бизнес“ и др.


Уважаеми ментори,
Уважаеми академични наставници,

Екипът към Югозападен университет организира срещи с
представителите на целевите групи – участници по проект «Студентски практики»-фаза 1. Срещата с академичните наставници е предвидена за 27.10.2016 г. от 11.30 ч., а за менторите на 31.10.2016 г. от 12.00ч. Двете срещи ще се проведат в заседателна зала 114 на Учебен корпус 1.

Уважаеми студенти,
Студентските договори през месец ноември ще се приемат от 1-во до 10-то число от 13.00ч. до 16.00ч. в Кариерния център. Началната дата на практическото обучение да бъде 10 дни след подаване на договора.
Екземпляр от договора може да получите от 15-то до 20-то число всеки месец.
От екипа на Югозападен университет


Екип по проект "Студентски практики" - фаза 1:

Йордан Колев - водещ функционален експерт
Контакти: career@swu.bg

Функционални експерти:
Веселка Лачева
Контакти: career@swu.bg, 0889/712 229
Владислав Кръстев
Контакти: vladislav_swu@abv.bg, 0889/929 285
Блага Джорова
Контакти: blagadzhorova@swu.bg, 0882/332 000
Йоанна Цветанова
Контакти: ytzvetanova@swu.bg, 0886/522 209
Пламен Иванов
Контакти: plamenivanov@swu.bg, 0897/924 587

Eксперти финансово-счетоводно обслужване:
Ангелина Томанова отговаря за изплащане на студентските стипендии.
Контакти:ani@swu.bg, 0888/793 891
Даниела Гошева отговаря за отчетите и възнагражденията на менторите. Справка от 1-во до 5-то число на всеки месец.
Контакти: daniela.gosheva@abv.bg, 0878/615 667
Рени Давидкова отговаря за отчетите и възнагражденията на академични наставници и експертен персонал от висшето училище.
Контакти: reni@swu.bg, 0889/038 787
Станислава Андонова
Контакти: fsoffice@swu.bg, 0882/484 866


Технически изпълнители:
Абдулсалих Джамал
Контакти: salih@swu.bg, 0888/339 000
Веселка Билева
Контакти: research@swu.bg, 0879/694 141
Владимир Ризов
Контакти: rizov@swu.bg, 0885/124 102
Илиян Иванов
Контакти: ivanov@swu.bg, 0882/985 777
Христина Ангелова
Контакти: iangelova@abv.bg,0882/566 909

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ
ОТ ЕКИП „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ”

ФУНКЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ:
Гл. ас. д-р Блага Джорова – ПЪЛНОМОЩНИК на водещия функционален експерт. Организира работата на членовете на екипа – графика на дежурствата при приемането на договорите; разпределя задълженията на техническите изпълнители за сканиране и наложителни проверки и промени в системата; определя състава на групите за проверките по места – при работодатели и ментори, а при необходимост – и на академичните наставници. Отговаря за контактите на екипа с МОН.
Ас. д-р Владислав Кръстев – създава, провежда и обработва анкетата със студентите за мнението им за проведената практика в реална производствена среда; разглежда и решава жалби, сигнали, възражения, оплаквания; контактува с работодатели и ментори; организира и координира работата на техническите изпълнители; дежури при приема на договорите; ръководи една от групите за проверките на място.
Ас. д-р Йоанна Цветанова – организира и координира работата по приема и проверките на отчетите; дежури при приема на договорите; участва в групите за проверките на място. Контактува с академични наставници и студенти.
Ас. Пламен Иванов - дежури при приема на договорите; участва в групите за проверките на място и ръководи една от тях.
Весела Лачева – отговаря за цялостната организация на дейностите по проекта. Координира дейностите на всички членове на екипа. Извършва ЗАСТРАХОВАНЕТО НА СТУДЕНТИТЕ.

ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИ ЕКСПЕРТИ:
Рени Давидкова – отговаря за ПРИЕМА И ОБРАБОТКАТА на отчетите и възнагражденията на академичните наставници, функционалните експерти, финансово-счетоводните експерти и техническите изпълнители.
Даниела Гошева – отговаря за ПРИЕМА И ОБРАБОТКАТА на отчетите и възнагражденията на менторите.
Ангелина Томанова – отговаря за ПРИЕМА И ОБРАБОТКАТА на отчетите и стипендиите на студентите. Обработва и придвижва командировъчните по проекта.
Станислава Андонова – проверява/активира студентите по проекта; участва при приемането на договорите; отговаря за обработката на командировъчните по проекта; сътрудничи в счетоводството.

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ:
Абдулсалих Джамал – обслужва изцяло системата
Владимир Ризов – обслужва изцяло системата
Илиян Иванов – обслужва изцяло системата. Съдейства при застраховането на студентите.
Веселка Билева – участва при приемането и обработката на договорите; връща договорите на потребителите; работи с менторите. Извършва ЗАСТРАХОВАНЕТО НА СТУДЕНТИТЕ; сътрудничи на техническите изпълнители; придвижва командировъчните
Христина Ангелова – участва при приемането и обработката на договорите; връща договорите на потребителите; сътрудничи на техническите изпълнители.

Водещ функционален експерт
(проф. д. н. Йордан Колев)

Ботевград

Международно висше бизнес училище
http://www.ibsedu.bg

Инна Стоянова - Водещ функционален експерт
ел. поща: istoyanova@ibsedu.bg

гл. ас. д-р Гергана Рашкова - функционален експерт
ел. поща: rashkova.gergana@ibsedu.bg

гл. ас. д-р Даниела Георгиева - функционален експерт
ел. поща: georgieva.daniela@ibsedu.bg

Васка Василва - експерт финансово-счетоводна дейност
ел.поща: vvasileva@ibsedu.bg

Галя Керемедчийска - технически експерт за ПН. 3.7
ел. поща: gkeremedchiyska@ibsedu.bg
тел.: 02/4001632

Дани Жилкова - технически експерт за П.Н. 3.8 и П.Н. 3.9
ел. поща: daivanova@ibsedu.bg
тел.: 02/4001632

Бургас

Бургаски свободен университет
http://www.bfu.bg

Водещ функционален експерт
проф. д-р Милен Балтов
mbaltov@bfu.bg, тел. 056 900 565, стая 309

Функционален експерт
Дарина Димитрова
darina@bfu.bg, тел. 056 900 426, стая 26

Сътрудници:
1. Професионално направление "Право"
Станка Мирчева, Лазарина Георгиева
mircheva@bfu.bg, lazy@bfu.bg, тел.: 056 900 420, 056 900 450, стая 20

2. Профeсионални направления "Икономика" и "Администрация и управление"
Тонка Троева, Мариана Атанасова
toni@bfu.bg, mariana@bfu.bg, тел.:056 900 421, 056 900 422, стая 21

3. Професионални направления "Педагогика", "Психология", "Социални дейности", "Обществени комуникации и информационни науки"
Добринка Кирова, Теменуга Патърова
dobi@bfu.bg, nusha@bfu.bg, тел.: 056 900 453, 056 900 423, стая 23

4. Професионални направления "Информатика и компютърни науки", "Комуникационна и компютърна техника", "Електротехника, електроника и автоматика"
Милена Жечева, Златина Николова
mjecheva@bfu.bg, nikolovazl@bfu.bg, тел.: 056 900 424, 056 900 454, стая 24
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас
http://btu.bg

проф. д-р Стойко Петров Петров, водещ функционален експерт, Факултет по технически науки, каб. 205 ОК, тел.: 056 716 723, имейл: stpetrov@btu.bg;
Златина Йорданова Вънчева, функционален експерт, СО 1, стая 209, тел.: 056 705 293, 0899 0855 23, имейл: zlatina_vancheva@btu.bg;
Нина Георгиева Иванова, експерт финансово-счетоводно обслужване, СО 1, стая 210, тел.: 056 716 413, имейл: nina_ivanova@btu.bg;
Даниела Димитрова Илчева, технически изпълнител, СО 1, стая 203, тел.: 056 702 779, имейл: daniela_ilcheva_@abv.bg

Варна

Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
http://www.vfu.bg

Членове на екипа по проект "Студентски практики", с които студенти, работодатели и преподаватели могат да се свързват във връзка с всички въпроси, относно с провеждането на практическото обучение:

Приемане на договори:

Кремена Хубчева - тел.: 052/359 523
Кирияки Чоху - тел.: 052/359 523
Анна Недялкова - 052/359 616
Мария Коларова - 052/359 523

ВОДЕЩ ФУНКЦИОНАЛЕН ЕКСПЕРТ – Вивиана Панайотова, ръководител на Кариерния център, 052/359 515; имейл:viviana.panayotova2abv.bg

ФУНКЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ
ПО КАТЕДРИ ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ(ПН)

ФАКУЛТЕТ „МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ

1. Доц. д-р Даниела Попова – катедра "Администрация и управление", тел.: 052/359 602; имейл: popovadaniela13@gmail.com

АКАДЕМИЧНИ НАСТАВНИЦИ
ОТ ПН „АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ“

Александра Данкова Парашкевова
alexa.parashkevova@gmail.com
Велислава Николаева Костова
nikolaeva100@abv.bg
Георги Драганов Калагларски
kalaglarsky@yahoo.com
Гергана Генчева Желязкова
gergana.zhelyazkova@vfu.bg
Даниела Костадинова Михалева
mihaleva_didi@hotmail.com
Магдалена Борисова Иванова-Савелева
magdalena_ivanova@hotmail.com
Миглена Петрова Темелкова –Бакалова
megitemelkova@abv.bg
Пламен Цветанов Павлов
plamen.tz@gmail.com
Светла Костадинова Михалева
svetlam67@gmail.com
Снежанка Костадинова Овчарова-Крачунова
sn.ovcharova@gmail.com

2. Ас. Антонина Иванова – ПН „Информатика и компютърни науки“, тел.: 0889 28 05 60; имейл: akrumova_students@abv.bg
3. Ас. Радослав Къновски – ПН „Икономика“, тел.: 0895 18 61 95; имейл: radoslav.mip.vfu@gmail.com


ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

1. Доц. д-р Даниела Карагяурова – катедра "Психология", тел.: 0896 282 401; имейл: vfu.daniela@gmail.com

2. Доц. д-р Галина Милева – катедра "Сигурност и безопасност", тел.: 0886 452 736; имейл: galina_mileva@yahoo.com

3. Ас. Мария П. Петрова – катедра "Правни науки“, тел.: 0889 307 711; имейл: mariya.p.petrova@abv.bg

КАТЕДРА „ПРАВНИ НАУКИ“ - АКАДЕМИЧНИ НАСТАВНИЦИ:

хон. ас. Александър Томов – тел. 0898945586, имейл: tomovalexandar@gmail.com
ас. Галина Николова – тел. 0888410081, имейл: classified_gn@abv.bg
хон.ас. Георги Георгиев – тел. 0889688039, имейл: georgiev_v@mail.bg
ас. Елисавета Ганева – тел. 0888204844, имейл: eliganeva@abv.bg
доц. д-р Емилия Сидерова – тел. 0886860845, имейл: esiderova@gmail.com
ас. д-р Йорданка Стоянова-Тонева – тел. 0887200011, имейл: yoan123@abv.bg
доц. д-р Надежда Йонкова – тел. 0894720767, имейл: n.yonkova@abv.bg
доц. д-р Огнян Къчев – тел. 052359635, имейл: ogikachev@gmail.com
проф. д-р Стефка Наумова – тел. 0888511660, имейл: s.avomuoan@abv.bg
проф. д-р Христина Балабанова – тел. 0887516193, имейл: balabanova55@abv.bg


АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ

1. Проф. д-р Константин Кукушев – катедра "Изкуства", тел.: 0886 236 767; имейл: k.kukuschev@abv.bg

2. Доц. д-р инж. Милена Кичекова – катедра „Строителство на сгради и съоръжения“, тел.: 0878 665 295; имейл: mkichekova@gmail.com

3. Ас. арх. Жечка Илиева – катедра „Архитектура и урбанистика“, тел.: 0889 208 624; имейл: jechka.ilieva@gmail.com

ФИЛИАЛ СМОЛЯН

1. Проф. д-р Венелин Кафеджиев, тел.: 0887 859 840; имейл: v.kafedjiev52@abv.bg
2. Д-р Григор Григоров, тел.: 0898 711 298 ; имейл: grassi@abv.bg
Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров"
http://www.naval-acad.bg

доц. д-р Мирослав Цветков - m.tsvetkov@nvna.eu ; +359-889-317-358
Висше училище по мениджмънт - Варна
http://www.vumk.eu

Петя Петрова (Водещ функционален експерт) - petya.petrova@vumk.eu; 058/655 612

Радка Андреева (Технически сътрудник)- student.welfare@vumk.eu; 058/655 612

Станислав Илиев (Експерт финансово - счетоводно обслужване) - stanislav.iliev@vumk.eu; 058/655 649

За повече информация относно проекта - student.welfare@vumk.eu
Икономически университет - Варна
http://www.ue-varna.bg

ЕКИП ПО ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ - ФАЗА 1

Водещ функционален експерт
Доц. д-р Иван Желев, ел. поща: zheleff@ue-varna.bg

Функционални експерти
Калия Калева - Недялкова – ел. поща: satrudnik@ue-varna.bg; тел.: 0882 164 851
Мая Руменова - ел. поща: katedra_so@ue-varna.bg; тел.: 0882/164779
Любомира Петранова, ел. поща: katedra_ius@ue-varna.bg; тел.:0882 164 782
Гергана Стоева, ел. поща: gergana.stoeva@ue-varna.bg; тел.: 0882 164 807
Даниела Косева, ел. поща: katedra_pn@ue-varna.bg; тел.: 0882 164 791
Деян Баев, ел. поща: dbaev@ue-varna.bg; тел.: 0882 164 686

Експерти финансово-счетоводно обслужване
Юлиян Губатов, ел. поща: u.gubatov@ue-varna.bg; тел.: 0882 164 822
Милена Великова, ел. поща: m.velikova@ue-varna.bg; тел.: 0882 164 82

Технически изпълнители, консултиращи по информационната система по проекта
Мариана Николова, ел. поща: webmaster@ue-varna.bg;тел.: 0882 164 814
Иван Михайлов, ел. поща: imihaylov@ue-varna.bg; тел.: 0882 165 677
Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов" - Варна
http://www.mu-varna.bg

Екип на проекта
1. Светлана Драганова Грънчарова
Водещ функционален експерт; ел. поща: svetlana@mu-varna.bg
тел: +359 52 677 013
2. Слава Иванова Пенова
Функционален експерт; ел. поща: slava.penova@mu-varna.bg
тел: +359 52 677 059
3. Миряна Спиридонова Арнаудова
Функционален експерт; ел. поща: miryana@mu-varna.bg
тел: +359 52 677 022
4. Илияна Анчева Георгиева
Функционален експерт; ел. поща: Iliyana.Georgieva@mu-varna.bg
тел: +359 52 677 038
5. Росица Стоянова Маркова
Функционален експерт; ел. поща: rmarkova@mu-varna.bg
тел: +359 52 677 014
6. Ангел Христов Дипчиков
Функционален експерт; ел. поща: Angel.Dipchikov@mu-varna.bg
тел: +359 52 677 038
7. Александър Методиев Дончев
Технически изпълнител; ел. поща: alexander.donchev@mu-varna.bg
тел: +359 52 677 038
8. Каролина Стоянова Николова
Технически изпълнител; ел. поща: Karolina.Nikolova@mu-varna.bg
тел: +359 52 677 022
9. Красимира Русева Атанасова
Експерт ФСО; ел. поща: katanasova@mu-varna.bg
тел: + 359 52 677 128
10. Зорница Иванова Рашева
Експерт ФСО; ел. поща: zornitsaterzieva@mu-varna.bg
тел: + 359 52 677 033
11. Татяна Георгиева Михова
Експерт ФСО; ел. поща: t.mihova@mu-varna.bg
тел: + 359 52 677 030
Технически университет - Варна
http://www.tu-varna.bg

Функционални експерти:

1. доц. д-р инж. Маргрета Парашкеванова Василева - Водещ функционален експерт, greta_w@mail.bg

2. доц. дн Тошко Христов Петров - Функционален експерт, thpetrov@gmail.com

3. доц. дн инж. Антон Славчев Георгиев - Функционален експерт, georgiev_an@yahoo.com

4. доц. д-р инж. Павлина Калчева Лютова - Функционален експерт (за специалности: МТМ, КТМ, ПИ, ХМ, СИХНГП, ТТТ и колеж Варна), pavlina_toteva@abv.bg

5. доц. д-р инж. Маринела Йорданова Йорданова - Функционален експерт (за специалности: ЕТ, ВЕИ,ЕЕ, ЕСЕО и ЕОК), mary_2000@abv.bg

6. доц. д-р инж. Ирина Добрева Костова - Функционален експерт (за специалности: КМТ, КММ, КВ и ЕФП), irina_tomova@yahoo.com

7. доц. д-р инж. Слава Миланова Йорданова - Функционален експерт (за специалности: КСТ, СИТ, АИУКС, РМ, КТТ, ТКМТ, Е и БМЕ), slava_y@abv.bg

8. доц. д-р Беанета Василева Янева - Функционален експерт (за специалности: СМ, А, ТТОМОС, ИЕ, ИД, ИМ и ТПИ), betina_law@hotmail.com

9. доц. д-р инж. Радко Петров Михайлов - Функционален експерт (за специалности от ДТК), rmihajlow@tu-varna.bg

Експерти финансово-счетоводно обслужване:
1. Хриска Михайлова Михайлова, head-acc@tu-varna.bg
2. Мариета Пенева Димитрова, marieta_dimitrova@tu-varna.bg
3. Мария Павлова Бахчеванова, m_bahchevanova@tu-varna.bg
4. Недялка Георгиева Атанасова, n_atanasova@tu-varna.bg

Технически изпълнители - прием на договори със студенти:

1. Елена Михайлова Кинджакова (за специалности: МТМ, КТМ, ПИ, ХМ, СИХНГП, ТТТ, колеж Варна, КМТ, КММ, КВ и ЕФП), тел.: 0896666144, е-mail: elena_mihaylova@tu-varna.bg, стая 313а ЕФ.
2. Евгения Стоянова Димитрова (за специалности: ЕТ, ВЕИ,ЕЕ, ЕСЕО, ЕОК, СМ, А, ТТОМОС, ИЕ, ИД, ИМ и ТПИ и ДТК), тел.: 0893653007, е-mail: eve_8@abv.bg, стая 802 ЕФ.
3. Янита Добромирова Черногорова (за специалности: КСТ, СИТ, АИУКС, РМ, КТТ, ТКМТ, Е и БМЕ), тел.: 0878148109, е-mail: ych@tu-varna.bg, стая 305 ЕФ.

Велико Търново

Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"
http://www.uni-vt.bg

Функционални експерти:
1 Проф. д.н. Вихрен Янакиев Бузов Водещ функционален експерт, ф.е. Философски факултет v.bouzov@gmail.com
2 Доц. д-р Соня Георгиева Будева Функционален експерт Стопански факултет azs@abv.bg
3 Проф.д-р Радка Колева Гайдова Функционален експерт Педагогически факултет
Филиал Враца
ПК-Плевен rgaidova@gmail.com
4 Доц.д-р Владимир Николаев Владов Функционален експерт Филологически факултет gvladov@yahoo.com
5 Доц. д-р Янка Тенева Тянкова Функционален експерт
Юридически факултет iana_teneva@abv.bg
6 Проф.д-р Мирослав Николов Гълъбов Функционален експерт Факултет "Математика и информатика" lexcom@abv.bg
7 Проф.дин Милко Стоянов Палангурски Функционален експерт
Исторически факултет m.palangurski@uni-vt.bg
8 Проф.дн Антоанета Ангелова Анчева Функционален експерт Факултет по изобразително изкуство ancheva22@abv.bg
9 Доц. д-р Пламен Радков Русев Функционален експерт Православен богословски факултет pl.rusev@gmail.com

Технически изпълнители:
1 Илонка Веселинова Давидова Студ.договори – ИФ, ФМИ, ментори i.davidova@uni-vt.bg 062/618358
2 Цветелина Василева Цанкова Студ. договори – Филол.ф-т, ЮФ, ПБФ, ментори cveti_cankova@abv.bg 062/618204
3 Евелина Горанова Тодоранова Издаване сертификати, договори СтФ, ФИИ, ментори, обяви в сайта, популяризация todoranova_evelina@abv.bg 062/635853, в.2215
4 Кристина Георгиева Цвяткова Студ.договори, ФФ, ПФ, ментори k.cvetkova78@abv.bg 062/622388
5 Елена Христова Тодорова Сканиране и качване в сайта, архивиране tm@uni-vt.bg
6 Миглена Кирилова Стефанова Договори наставници miglena1964@abv.bg
7 Светлана Иванова Трифонова-Чернева Работа с академичните наставници s.trifonova@uni-vt.bg

Експерти финансово-счетоводно обслужване:
1 Таня Борисова Великова Обработка на счетоводна документация, междинни и заключителни финансови отчети, извършване на плащания tvelikova@abv.bg
2 Даниела Ганчева Георгиева dani_georgieva@abv.bg
3 Марияна Василева Аврамова toni_ra_ma@mail.bg
4 Мая Огнянова Угринова maia.ugrinova@gmail.com
5 Мирослава Красимирова Бодурова-Енева Граждански договори с функционални експерти, академични наставници, техн. изпълнители и експерти ФСО m.bodurova@uni-vt.bg

Габрово

Технически университет - Габрово
http://www.tugab.bg

Екип от експерти работещи по проекта:
1. доц. д-р инж. Марин Йорданов Маринов - водещ функционален експерт
e-mail: marinov@tugab.bg тел.: 066/827-296
2. Мирослава Христова Гугушева - функционален експерт
e-mail: gugusheva@tugab.bg тел.: 066/827-270
3. Евгения Стефанова Миронова - експерт финансово-счетоводно обслужване
e-mail: jenia_st@abv.bg тел.: 066/827-239
4. Даниела Иванова Радева - експерт финансово-счетоводно обслужване
e-mail: dradeva@tugab.bg тел.: 066/827-218
5. Петя Пенчева Пенева - технически изпълнител
e-mail: ppeneva@tugab.bg тел.: 066/827-505
6. Павел Иванов Пенев - технически изпълнител
e-mail: foreign_students@tugab.bg тел.: 066/827-238

Перник

Европейски политехнически университет
http://www.epu.bg

Няма предоставени контакти

Плевен

Медицински университет - Плевен
http://www.mu-pleven.bg

Водещ функционален експерт
Проф. д-р Савелина Поповска, д.м.н.
Зам.-ректор по европейска интеграция и международно сътрудничество

Функционални експерти
Виржиния Лазарова – тел. 064 884120, st.praktiki@mu-pleven.bg
Анна Мошевска - тел. 064 884130

Технически изпълнители
Цветелина Момчилова – Факултет „Медицина“, тел. 064 884246
Зорница Декова – Факултети „Фармация“ и „Здравни грижи“, тел. 064 884101
Емилия Лескова – Факултет „Обществено здраве“, тел. 064 884118
Виолета Димитрова – Медицински колеж, тел. 064 884142

Финансово-счетоводно обслужване
Ибрахим Потурлиев – Финансов директор
Силвия Божинова – тел. 064 884128
Виолета Симеонова - тел. 064 884128

ВАЖНО! Допълнителните бройки за практики, отпуснати на МУ-Плевен, са изчерпани към 04.04.2017 г.

Пловдив

Аграрен университет - Пловдив
http://www.au-plovdiv.bg

Екип, работещ по проекта:

1. доц. д-р Петър Борисов - водещ функционален експерт
тел. 032-654-301, ел. поща: peterborisov@gmail.com

2. доц. д-р Димка Хайтова - функционален експерт
тел. 032-654-391, ел. поща: haitova@abv.bg

3. гл. експ. Ваня Гарова - функционален експерт
тел. 032-654-310, ел. поща: vgarova@abv.bg

4. гл. експ. Албена Петкова - функционален експерт
тел. 032-654-310, ел. поща: albena.petkova333@abv.bg

5. гл. експ. Цветелина Гешева - експерт ФСО
тел. 032-654-304, ел. поща: tg73@abv.bg

6. гл. спец. Мария Мурджева - експерт ФСО
тел. 032-654-304, ел. поща:

7. гл. спец. Мария Мазнева - експерт ФСО
тел. 032-654-307, ел. поща:

8. гл. експ. Радостина Димитрова - експерт ФСО
тел. 032-654-203, ел. поща:

9. гл. спец. Лалка Чолпанова - технически изпълнител
тел. 032-654-250, ел. поща: lalka2104@abv.bg

10. гл. експ. Вили Шопова - технически изпълнител
тел. 032-654-250, ел. поща: vnsh_021067@abv.bg
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство
http://www.artacademyplovdiv.com/

Константин Колев Мечев - ВФЕ
тел./факс 032 601473
k.mechev@artacademyplovdiv.com
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите
http://www.uard.bg

Екип по проект "Студентски практики" - фаза 1:

Водещ функционален експерт
проф. д-р инж. Д. Димитров
Контакти: rector_d.dimitrov@abv.bg

Функционален експерт
проф. Марияна Иванова
Контакти: mivanova@uard.bg, 032/960 360 вътр. 25

Eксперти финансово-счетоводно обслужване
Величка Александрова
Контакти: vuzk_vva@abv.bg, 032/960 360 вътр. 17
Светослава Александрова-Герасимова
Контакти: saleksandrova@uard.bg, 032/960 360 вътр. 24

Технически изпълнители
Мария Нейкова
Контакти: m.neikova@abv.bg, 062/ 603936
Галена Генкова
Контакти: galena_genkova.uard@abv.bg, 0882/009 557
Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив
http://www.vusi.bg

Екип на ВУСИ по проект
BG05M2OP001-2.002-0001"Студентски практики-фаза1"

Водещ функционален експерт
проф. дпн Г.Манолов
E-mail: info@vusi.bg

Функционален експерт
Виолета Христозова
E-mail:vili@cea.bg, тел.032/345612

Технически изпълнител
Камелия Алексиева
E-mail:pechat@cea.bg, тел.032/345604

Експерт финансово-счетоводно обслужване
Фани Иванова
E-mail:finansi@cea.bg, тел.032/345603
Европейско висше училище по икономика и мениджмънт - Пловдив
http://www.ehsem.bg

доц. д-р Иван Соколов - водещ функционален експерт, тел. 0889/005 000, sokolov@ehsem.org
Асен Попов - функционален експерт, тел. 0895/441 812, popov@ehsem.org
Ганка Пенчева - технически изпълнител, тел. 0895/441 813, pencheva@ehsem.org
Иван Божилов - технически изпълнител, тел. 0893/556 860, bozhilov@ehsem.org
Веселина Пулевска - експерт финансово-счетоводно обслужване, тел. 0895/441 855, pulevska@ehsem.org
Медицински университет - Пловдив
http://www.meduniversity-plovdiv.bg

ЕКИП НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ ПО
ПРОЕКТ "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ - ФАЗА І" -

1. Проф. д-р Мария Куклева-Toдорова, дмн - водещ функционален експерт МУ-Пловдив - тел.: 0882 05 88 01, E-mail: doz_kukleva@abv.bg
2. Д-р Евгения Иванова-Бацелова - функционален експерт МУ-Пловдив - заместник на водещия функционален експерт - тел.: 0889 28 10 51, E-mail: evivanova@yahoo.com
3. Лидия Койчева функционален експерт МУ-Пловдив - координатор - тел.: 032/602 274, 0879 26 75 82, E-mail: career@meduniveristy-plovdiv.bg
4. Проф. д-р Мария Орбецова, дм - функционален експерт "Медицина" - тел.:0887 77 13 22, E-mail: morbetzova@abv.bg МУ-
5. Цеца Попова - функционален експерт "Медицина" - тел.:0878 78 58 49, E-mail: cpopova@abv.bg
6. Стефка Каблешкова - технически изпълнител "Медицина" - тел.: 032/602 294, E-mail: kableshkova@meduniversity-plovdiv.bg
7. Пенка Колибарова - технически изпълнител "Медицина" - тел.: 032/602 302, E-mail: pepa_nikol@abv.bg
8. Проф. д-р Христина Лалабонова, дм - функционален експерт "Дентална медицина" - тел.: 0888 60 84 06, E-mail: lalabonova@abv.bg
9. Светослава Славева - технически изпълнител "Дентална медицина", тел.: 032/602 274, тел.: 0879 26 75 82, E-mail:admin_en@meduniversity-plovdiv.bg
10. Ас. Паулина Лукова - функционален експерт "Фармация" - тел.: 0884 97 87 27, E-mail: paolina.lukova@yahoo.com
11. Катя Томова - технически изпълнител "Фармация" - тел.: 032/692 527, E-mail:ktomovaff@abv.bg
12. Доц. Даниела Танева - функционален експерт "Медицинска сестра", "Акушерка", ФОЗ - тел.: 0899 10 69 09, E-mail: taneva.daniela@abv.bg
13. Елена Душилова - технически изпълнител "Медицинска сестра", "Акушерка", ФОЗ - тел.: 032/602 274, 0879 26 75 82, E-mail: admin_emp@meduniversity-plovdiv.bg
14. Доц. Екатерина Петкова - функционален експерт Медицински колеж - тел.: 0887 84 87 06, E-mail: katia_petkova@mail.bg
15. Златка Томова - технически изпълнител Медицински колеж - тел.: 032/602 302, E-mail: zlatkatomova@abv.bg
16. Георги Тилов експерт ФСО - тел.: 032/64 37 71, E-mail: account@meduniversity-plovdiv.bg
17. Радка Малинова - експерт ФСО - тел.: 032/602 461, E-mail: malinova@b-trust.org
18. Даниела Георгиева - експерт ФСО - тел.: 0899 81 11 12, E-mail: geodan@abv.bg
19. Емилия Давчева - експерт ФСО - тел.: 0896 88 04 52, E-mail: ledis60@abv.bg
20. Мариела Стоянова - експерт ФСО - тел.: 0899 88 78 46, E-mail: greenapple_76@abv.bg
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
http://www.uni-plovdiv.bg

ЕКИП НА ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ ПО ПРОЕКТ
BG05M2OP001-2.002-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ”- фаза I

ФУНКЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ
Проф.дпн Дора Левтерова /водещ функционален експерт/
Понеделник: 10:00 – 12:00, Заседателна зала, Технологичен център, Ректорат; Четвъртък: 10:00 – 12:00, Университетски център за кариерно развитие, Нова сграда
Тел. 032/261 796, Е-mail: career.uni.plovdiv@gmail.com
Проф. д-р Невена Милева /жалби, възражения, оплаквания/
Понеделник: 10:00 – 12:00
Тел.: 032/261 401, E-mail: nmileva@uni-plovdiv.bg
Доц. д-р Марияна Стоянова /студенти и регистър/
Понеделник: 10:00 – 12:00
E-mail: marianas@uni-plovdiv.bg
Проф. д-р Христо Крушков /работодателски организации/
Понеделник: 10:00 – 12:00
Тел.: 032/261 417, E-mail: hdk@uni-plovdiv.bg


ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ
Андреяна Катушева
Понеделник: 10:00 – 12:00, Заседателна зала, Технологичен център, Ректорат; Четвъртък: 10:00 – 12:00, Университетски център за кариерно развитие, Нова сграда
Тел.: 032 261 806 Е-mail: a_katusheva@abv.bg
Пепа Петкова
Сряда: 10:00 - 12:00 каб. 215 Нова сграда
Тел.:032/261-818, E-mail: pepa_petkova67@abv.bg
Амалия Урумова Сряда : 10:00 - 12:00
Сряда: 10:00 - 12:00 каб. 215 Нова сграда
Тел.:032/261-713, E-mail: amalia@gbg.bg

БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Проф. д-р Илия Д. Денев /Функционален експерт/
За документи:
Четвъртък: 9:30 - 12:00 и 13:30 - 16:00
Петък: 9:30 - 12:00 13:30 - 16:00
Консултации по проекта от понеделник до петък между 10:30 и 11:30
ет. 1, каб. 157 БФ
Тел. 032 261 501, Е-mail: iliden@uni-plovdiv.bg
Евелина Георгиева /Технически изпълнител/
Прием на документи:
Четвъртък: 9:30 - 12:00 13:30 - 16:00
Петък: 9:30 - 12:00 13:30 - 16:00
Обработка на документи:
От понеделник до сряда, каб. 170 БФ
Тел. 032 261 566, Е-mail: biosecr@uni-plovdiv.bg

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Доц. д-р Даниела Маркова /Функционален експерт/
каб.517, Нова сграда,
GSM 0899 636255, Email:dmark@mail.bg
Доц. д-р Юрий Янакиев /Функционален експерт/
каб.112, Нова сграда,
GSM 0886866508, E-mail:ianakiev@uni-plovdiv.bg
За документи:
сряда: 9:00 - 12:00
понеделник: 10:00 - 12:00
Стойка Спасова /Технически изпълнител/
сряда: 10:00 - 12:00, 218 каб. Нова сграда
тел. 032 261 701, E-mail: tonisis@abv.bg

ФАКУЛТЕТ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Проф. д-р Коста Гъров /Функционален експерт/
Вторник: 13:00 – 14:00 каб. 241 Нова сграда на ПУ
Понеделник: 12:00 – 13:30 каб. 345 Нова сграда на ПУ
Телефон:032/261-753, kosgar@uni-plovdiv.bg
Доц. д-р Анна Малинова /Функционален експерт/
Вторник:14:00-15:00
Сряда: 14:00-15:00
Телефон: 032/261-800, malinova@uni-plovdiv.bg
Надя Милева /Технически изпълнител/
каб. 330 - Нова сграда на ПУ
Тел.: 032/261-799 Email: nmileva@gmail.com

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ
гл. ас. д-р Пеньо Георгиев /Функционален експерт/
Вторник:14:00-16:00, каб.351 Ректорат
Сряда: 14:00-16:00 каб.351 Ректорат
каб. 351, Ректорат
тел.: 032/261-341 Email: penyo@uni-plovdiv.bg
Димитър Савов /Технически изпълнител/
Вторник:14:00-16:00, каб.351 Ректорат
Сряда: 14:00-16:00,
тел.: 032/261-341 Email: dsavov@uni-plovdiv.bg

ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Доц.д-р Жана Райкова /Функционален експерт/
Понеделник: 10:30 – 12:00
Тел.: 032/261-270 E-mail: janeraik@uni-plovdiv.bg
Йорданка Папардова /Технически изпълнител/
Вторник: 10:30 – 12:00 Сряда: 10:30 – 12:00,
E-mail: dpadi@abv.bg

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
доц. д-р Надя Чернева /Функционален експерт/
Сряда: 10:00 – 11:30, каб. 325 (Ректорат, 3 етаж)
Тел.:032 261 241, E-mail: ncherneva9@gmail.com
доц. д-р Борян Янев /Функционален експерт/
Сряда: 10:00 – 11:30, каб. 325 (Ректорат, 3 етаж)
Тел.:032 261 478, E-mail: byanev@uni-plovdiv.bg
Мария Гуджева /Технически изпълнител/
Сряда: 10:00 – 11:30
Тел.: 032 261 443, (0884 317 189), E-mail:magicheska@gmail.com

ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Доц. д-р Сийка Ковачева /Функционален експерт/
Сряда 15:00-17:00, Каб. 203, Ректорат, ет.2
GSM 0885832066 E-mail: siykakovacheva@gmail.com
Кремена Цанкова /Технически изпълнител/
Пенеделник-сряда, 13:30-17:00, Каб. 203, Ректорат, ет.2
Тел.: 032/261317, GSM 0889294862 krem_che@abv.bg

ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Доц.д-р Веселин Кметов /Функционален експерт/
Понеделник: 13:30 – 15:30
Сряда: 14:30 – 17:00
Тел.: 032/261-337, E-mail: kmetov@uni-plovdiv.bg
Ирина Керина /Технически изпълнител/
Вторник: 10:30 – 12:00
Петък: 10:30 – 12:00
Тел.: 032/261-402, E-mail: kerina@uni-plovdiv.bg


ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Димитър Ханев /Функционален експерт/
Понеделник: 13:30-16:00, 202 каб.
Тел: 032/261-284, Email: dhanef@abv.bg
Анна Павлова /Технически изпълнител/
Вторник: 14:00-16:00, 102 каб.
Четвъртък: 10:00-12:00, 102 каб.
Тел. 032/261-283, Email: lawfaculty@abv.bg


ФИЛИАЛ СМОЛЯН
Проф. д-р Илиян Иванов /Функционален експерт/
Четвъртък: 11:00 -12:00
Тел.: 0301 62339, GSM 0887976150, Email:iiiliyan @ abv.bg
Валентина Пчеларова /Технически изпълнител/
От понеделник до петък: 11:00 – 12:00
Тел.: 0301 62339, GSM 0885899573, Email:val_pchelarova @ abv.bg

ФИЛИАЛ КЪРДЖАЛИ
проф. д-р Илиана Велчева /Функционален експерт/
Филиал „Любен Каравелов“ стая № 323
Сряда:10:00 – 14:00
GSM 0882860635, Email:anivel@uni-plovdiv.bg
Татяна Иванова /Технически изпълнител/
Филиал „Любен Каравелов“ стая № 223
От понеделник до петък: 8:00 – 16:00
GSM 0887405842, Email:tanita6706@abv.bg

ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ СМОЛЯН
доц. д-р Силвия Стоянова-Петрова /Функционален експерт/
Технически колеж-Смолян, 204 каб.
Петък 12.00 – 15.00
GSM 0888870881, 0898450971, si_vest@yahoo.com

Ангел Чекичев /Технически изпълнител/
Технически колеж-Смолян, 306 каб.
Вторник 13.00 – 16.00
GSM 0878463587, ma8721@abv.bg
Университет по хранителни технологии - Пловдив
http://www.uft-plovdiv.bg

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

при изпълнение на Проект BG05M2OP001-2.002-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ – ФАЗА I, финансиран по ОП "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ" 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Участниците в Проекта (студенти, работодатели, ментори, академични наставници и експерти от УХТ) се запознаят задължително с „Инструкцията за реда и условията за изпълнение на дейностите по проект „Студентски практики“ – Фаза І”, публикувана в раздел „Документи” в „Информационната система” на проекта (http://praktiki.mon.bg/sp), като декларират (Декларации) това писмено.
2. В „Инструкцията” са дадени поетапните стъпки за кандидатстване и работа по проекта, както и изискванията към участниците в проекта. Кандидатстването става онлайн чрез информационната система на проекта, след регистрация на съответния участник в проекта (работодател, ментор, студент).

ІІ. ОБУЧАВАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ (РАБОТОДАТЕЛИ)

1. Приемането на „Договори на работодатели с УХТ” става: по пощата с обратна разписка; чрез куриер или на място в Деловодството на УХТ срещу данни от личната карта на приносителя. Договорът задължително трябва да е в 3 екземпляра и да има „Приложение 1” със списък на менторите.
2. Менторът следва да бъде в трудови или други допустими от законодателството правоотношения с обучаващата организация най-малко 6 месеца преди началото на практиката и да познава дейностите, които ще се възлагат на студента по време на практиката.
3. Менторът задължително трябва да има завършено висше образование в областта на провежданата практика (минимум „бакалавър”) и да притежава минимум 3 години професионален опит в областта на провежданата практика.
4. Работодателят обявява позиции за практическо обучение по електронен път в информационната система на проекта. При обявяванито на тези позиции работодателят посочва професионалното направление (в което е изучаваната от студента специалност), отговарящо на програмата на обучение по обявената позиция.
5. Фирмите работодатели трябва задължително да осигурят отделно работно място за всеки обучаван студент, оборудвано с необходимите пособия за провеждане на практическото обучение, съгласно програмата за това обучение, изготвена от ментора и одобрена от академичния наставник.

ІІІ. МЕНТОРИ

1. Приемането на „Договори на ментори с УХТ” става: по пощата с обратна разписка; чрез куриер или на място в Деловодството на УХТ срещу данни от личната карта на приносителя.
2. Договорът на ментора задължително трябва да е придружен с копия от: 1.„Диплома за завършено висше образование” в областта на провежданата практика (минимум „бакалавър”) и 2.„Трудов договор”, удостоверяващ необходимия 6-месечен стаж във фирмата работодател и 3 години професионален опит в областта на провежданата практика.
3. Приемането на Отчети на ментори в УХТ става: по пощата с обратна разписка; чрез куриер или на място в Деловодството на УХТ срещу данни от личната карта на приносителя. Отчетът задължително трябва да е за не повече от 40 часа месечно и да е придружен с служебна бележка за доходите на ментора за съответния месец.

ІV. СТУДЕНТИ

1. Договорите за провеждане на практическо обучение на студентите се приемат в деловодството на УХТ лично от студента срещу студентска книжка.
2. Практиката трябва да съответства на някоя от специалните дисциплини от учебния план на изучаваната специалност (Професионално направление).
3. Практическото обучение по този проект не замества практиката, предвидена по учебен план на съответната специалност.
4. Студентът не може да провежда практическо обучение в обучаваща организация, с която към момента на кандидатстване за студентска практика е в трудови правоотношения и/или правоотношения по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).
5. Студентът не може да провежда практическо обучение в обучаваща организация, чийто собственик и/или член на управляващ орган е в родство по пряка и по съребрена линия със студента.
6. Студентът не може да провежда практическо обучение при ментор, с когото е в родство по пряка и по съребрена линия.
7. Студентът трябва задължително да познава своя ментор и да получава лично от него задачите от програмата за практическо обучение, както и съответните методически указания.
8. Практическото обучение се провежда на място във фирмата работодател (дистанционно практическо обучение е не допустимо).
9. Графикът за провеждане на практическото обучение се изготвя съвместно от студента и ментора, качва се в информационната система на проекта от студента, потвърждава се електронно от ментора и академичния настовник.
10. Графикът трябва да отговаря на изискванията на кодекса на труда (т.е. да е с продължителност не повече от 40 часа седмично и не повече от 8 часа дневно, при минимум 2 почивни дни през седмицата). Освен това графикът трябва да е съобразен със седмичния разпис на учебните занятия на съответната специалност и подгрупа и да не съвпада със седмичната заетост на студента.
11. В срок от 1 седмица след приключване на практическото си обучение студентът освен електронен отчет в информационната система на проекта, лично трябва да представи на академичния си наставник писмен отчет (съгласно графика и програмата на проведената практика - по дни и задачи) с личен подпис.

V. АКАДЕМИЧНИ НАСТАВНИЦИ И ЕКСПЕРТИ ОТ УХТ

1. Функционалният експерт определя кои преподаватели от съответния факултет да оторизира като академични наставници. Броят им е съобразен с броя на местата за практическо обучение на студенти от УХТ до края на 2017 г.
2. Академичният наставник е преподавател с не по-малко от 3 години преподавателски стаж и профилиран в областта на програмата на провежданата практика и съответната специалност на студента.
3. Академичният наставник потвърждава, електронно програмата, разработена от ментора, като с това гарантира съответствието й със специалността на студента.
4. Академичният наставник потвърждава по електронен път графика за провеждане на практическото обучение, като с това гарантира съответствието му със седмичния учебен разпис и кодекса на труда.
5. Академичният наставник изисква информация от фирмата работодател за осигуреното работно място на всеки от обучаваните студенти и подробности за необходимото оборудване на това работно място в съответствие с програмата.
6. Академичният наставник задължително извършва проверка за провеждането на дадена практика на място във фирмата работодател. При проверката задължително се попълва протокол (по образец) за присъствие на студента на работното място в обявения график. Протоколите за проверка се подписват от студента, ментора и проверяващия. Академичните наставници трябва да прилагат към тези протоколи и снимки от работното място за провежданата практика. Пре установяване на нередности при проверката уведомява за това съответния функционален експерт.
7. Функционалните експерти също извършват проверки на място като попълват протокол (по образец) за присъствие на студента на работното място в обявения график. С подпис от студента, ментора и проверяващия.
8. Препоръчително е практиките да се провеждат в Пловдив или в близки до гр. Пловдив населени места с цел осигуряване възможност на студентите да съвместяват практическото обучение по този проект с учебната си заетост в УХТ, съгласно седмичния график, както и за улесняване на контрола на практическото обучение на място. Допустими по проекта са разходи за еднодневни командировки за не повече от 5% от броя на практиките, определени за УХТ.
9. Академичният наставник носи финансова отговорност за неправомерно направените разходи (изплатени стипендия на студент, хонорар и осигуровки на ментор и академичен наставник) при установяване от контролните органи на несъответствие между реалното провеждане на практиката и декларираното присъствие на студента.


15.10.2016 г. Водеш функционален експерт:
гр. Пловдив /проф. д-р инж. Виолета Рашева/

За контакти:
проф. Виолета Рашева - Водещ функционален експерт
Е-mail: v_rasheva@abv.bg
доц. Галин Иванов - Функционален експерт за Технологичен факултет
Е-mail: ivanovgalin@yahoo.com
проф. Лена Костадинова - Георгиева - Функционален експерт за Технически факултет
Е-mail: lenakostadinova@yahoo.com
доц. Петя Йорданова - Динова - Функционален експерт за Стопански факултет
Е-mail: petia1222@abv.bg
Таня Диварова - Експерт финансово счетоводно обслужване
Е-mail: t_divarova@abv.bg
Теодора Миленкова - Технически изпълнител
Е-mail: temilenkova@gmail.com

Русе

Русенски университет "Ангел Кънчев"
http://www.uni-ruse.bg

https://www.uni-ruse.bg/students/practice

чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев - водещ функционален експерт

Даниела Тодорова - технически изпълнител
тел. 082 888 378, e mail: dtodorova@uni-ruse.bg

Йорданка Белоева, технически изпълнител
тел. 082 888 247, e mail: beloeva@uni-ruse.bg

Джемал Топчу, технически изпълнител
тел. 082 888 352, e mail: dtopchu@uni-ruse.bg

Яна Кралева - експерт финансово-счетоводно обслужване
тел. 082 888 540, e mail: jkraleva@uni-ruse

ВАЖНО:
Отчети на ментори за студенти, приключили през м. юли 2017 г., се представят във Финансово-счетоводен отдел, 1-ви етаж в Ректората, в периода 07.08.-11.08.2017 г. - тел. 082 888 540/ 082 888 351.

Договори със студенти ще се приемат от 05.09.2017 г. с най-ранна начална дата на практическите обучения – 11.09.2017 г. в дните:
Вторник: от 10.00 до 12.00 часа
Четвъртък: от 13.00 до 15.00 часа.

Прием на договори: кабинет 422.3, етаж 3 в Ректората

Свищов

Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов" - Свищов
http://www.uni-svishtov.bg

Екип за управление на проект "Студентски практики - фаза 1" при СА "Димитър А. Ценов" - Свищов: pspfaza1@uni-svishtov.bg

Актуална информация за проект "Студентски практики - фаза 1" от СА "Димитър А. Ценов" - Свищов: http://www.uni-svishtov.bg/?page=proekt-sp

Уважаеми студенти кандидат-практиканти,
саморегистрацията в платформата на проект "Студентски практики - фаза1" се извършва задължително на кирилица, като се спазват граматическите и правописните правила (например - Иван Петров Иванов). В случай, че при регистрация данните Ви се генерират автоматично и имената Ви са изписани само с главни букви, моля продължете с попълването на изискуемата информация във Вашият профил - това не проблем и след генерирането им, документите Ви ще бъдат изрядни!

София

Висше строително училище "Любен Каравелов"
http://www.vsu.bg

Екип на проекта:

1. Доц. д-р инж. Радан Иванов - водещ функционален експерт;

2. Доц. д-р инж. Георги Годинячки - функционален експерт; тел.: 0888 684872; dekan@vsu.bg

3. Вероника Цветкова - експерт ФСО; тел.: 02/ 80 29 140;

4. Инж. Красимира Стоева - технически изпълнител; тел.: 02/ 80 29 116; krstoeva@vsu.bg


Прием на документи, договори, отчети и провеждане на консултации - Ректорат, етаж: 3, стая 31

Висше строително училище
"Любен Каравелов"
София, п.к. 1373
ул. "Суходолска" №175
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков"
http://www.vtu.bg

Екип на проекта:

1. Борислав Борисов - водещ функционален експерт; тел.: 02/ 9709 286; bborisov@vtu.bg

2. Нина Димитрова - функционален експерт; тел.: 02/ 9709 330; career@vtu.bg

3. Росица Йорданова - експерт ФСО; тел.: 02/ 9709 305; ryordanova@vtu.bg

4. Венцислава Вълова - технически изпълнител; тел.: 02/ 9709 340; vvalova@vtu.bg


Прием на документи, договори, отчети и провеждане на консултации - Ректорат, етаж: 3, стая 47

Висше транспортно училище
"Тодор Каблешков"
София, п.к. 1574
кв. "Слатина"
ул. "Гео Милев" №158
Висше училище по застраховане и финанси
http://www.vuzf.bg

Марио Каменов - водещ функционален експерт
тел.: 024015820
моб.: 0888415144
e-mail: mkamenov@vuzf.bg
стая № 407
ул. "Гусла" № 1
София 1618
Висше училище по телекомуникации и пощи - София
http://www.utp.bg

Екип "Студентски практики - фаза I"
1700 София,
Висше училище по телекомуникации и пощи,
ул. "акад. Стефан Младенов“ 1
Стая 205, 2 етаж, тел. (02) 8062121, 0887 834222

Ас. Наташа Тодорова, ръководител на Учебен отдел, водещ функционален експерт, стая 205, 2 етаж, тел. (02) 8062121, 0887 834222

Ас. Ана Божанова, фенкционален експерт, ana.bozhanova@gmail.com

Янка Димитрова Стаменова, експерт финансово-счетоводно обслужване, y.stamenova@utp.bg

Янка Ивова Дръндова, технически изпълнител, drandova@abv.bg

Академични наставници:

ас. Гергана Димчева
gergana_sl_dimcheva@abv.bg Факултет по телекомуникации и мениджмънт - катедра "Мениджмънт в съобщенията"

ас. Гергана Ангелова
geriaangelova@gmail.com Факултет по телекомуникации и мениджмънт - катедра "Телекомуникации"

ас. Иван Иванов
i.ivanov@vutp.bg Факултет по телекомуникации и мениджмънт - катедра„Информационни технологии"
Военна академия "Георги Стойков Раковски"
http://rnda.armf.bg/

Екип "Студентски практики - фаза I"
1504 София,
Военна академия “Г.С.Раковски“, бул. "Евлоги и Христо Георгиеви 82"


Полковник доцент д-р Димитър Стефанов Ташков, зам. -началник на Военна академия "Г. С. Раковски" по учебната и научната част,
водещ функционален експерт - тел. (02) 9226503

Полковник доцент д-р Иван Стефанов Христозов ,
функционален експерт - тел. (02) 9226581

Мая Цветкова Атанасова, началник на отдел "Финанси, програмиране и бюджетиране", експерт финансово счетоводно обслужване
Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг - София
www.mtmcollege.org

Красимир Първанов - водещ функцонален експерт
тел. - 024456148 / 0889869400
email - krasi.parvanov@gmail.com / info@mtmcollege.bg

Селина Йонкова - функционален експерт
тел. - 024456148 / 0887910592
email - info@mtmcollege.bg
Лесотехнически университет
http://www.ltu.bg

Функционални експерти:
• за факултет „Агрономство” – проф. дсн Нидал Шабан;
• за факултет „Горска промишленост“ – доц. д-р Живко Гочев;
• за факултет „Екология и ландшафтна архитектура“ – доц. д-р Мариана Дончева-Бонева;
• за факултет „Горско стопанство“ – доц. д-р Симеон Богданов;
• за факултет „Ветеринарна медицина“ – гл. ас. д-р Калин Христов;
• за факултет „Стопанско управление“ – гл. ас. д-р Светлана Танева Станева;
• водещ функционален експерт – гл. ас. д-р Елена Цветкова - Бюро за проектно осигуряване, УЛК, стая № 314, библиотечен корпус.

Технически изпълнители:
• за ФГС, ФЕЛА, ФГП, ФСУ – инж. Христина Стефанова в стая 205 /сграда А на ЛТУ/;
Приемно време:
понеделник – от 8,00 до 10,00 ч. и четвъртък – от 14,00 до 16,00 ч.
• за ФВМ и АФ – ас. Георги Стоименов в каб. 302 /сграда Д на ЛТУ/.
Приемно време:
понеделник – от 8,00 до 10,00 ч. и четвъртък – от 14,00 до 16,00 ч.

http://www.ltu.bg/a/nav/university/university/1203

За контакти:
ltu.projects@ltu.bg
Адрес: гр. София - 1797, бул. "Климент Охридски" № 10.
За проект "Студентски практики“

********************************

Уважаеми студенти,
Уважаеми академични наставници,
Уважаеми обучаващи организации и ментори,

В рамките на ЕВРОПЕЙСКАТА СЕДМИЦА НА МЛАДЕЖТА 2017 г., Ви каним на ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА по проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики – фаза 1“, които се изпълнява по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Събитието ще се проведе на 3.05.2017 г. /сряда/ от 12.00 ч. в Аулата на Лесотехническия университет, гр. София, бул. Климент Охридски № 10.
Медицински университет - София
http://www.mu-sofia.bg

Валентина Герасимова - Водещ функционален експерт - Експерт Учебен отдел - 02 91 52 149, e-mail: valger1969@abv.bg
Томислава Райкова - Функционален експерт - Експерт Учебен отдел - 02 91 52 149, e-mail: tomislava_1988@abv.bg
Люба Кирилова - Функционален експерт - Ръководител Учебен отдел - 02 91 52 164
Параскева Златева - Експерт Финансово-счетоводно обслужване - 02 91 52 148, e-mail: pepyzlateva@abv.bg
Олга Велкова - Технически изпълнител - 02 91 52 143, e-mail: olga_v@abv.bg

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!
Медицински университет - София започва прием на договори по проект "Студентски практики" Фаза 1 от 10.10.2016 година, т.е. първата възможна дата за начало на практиката за Студентите е 24.10.2016 г.
1. Договори на студенти ще се приемат всеки работен ден от 13:30 ч. до 15:30 часа в Ректората на МУ-София, Учебен отдел, 12 етаж, стая № 16. Задължително е договорите да бъдат собственоръчно подписани в 3 /три/ екземпляра. Представят се 10 /десет/ работни дни преди началната дата на практиката. Договори ще се сключват при спазване на следните условия:
- Обявената позиция за практическо обучение да съответства на изучаваната от студента специалност или професионално направление;
- Одобрен от Ментора график за 240 часа. Графикът да се съобрази с изискванията за 5-дневна работна седмица, в която изработените часове да не надвишават 40 часа, при максимални 8 часа на ден;
- Избран и потвърден Академичен наставник;
- Одобрена програма за практиката от Академичния наставник;
- Банковата сметка, посочена от студента да е лична и в български лева.
След приключване на практиката задължително условие е всяка една от страните: Студент, Ментор, Академичен наставник да потвърди окончателно практиката.
2. Договори на Работодатели и Ментори:
- Договорите на работодатели и ментори се предоставят за подпис от Ректор в 3 екземпляра преди договорите на студентите.
- Договорите на Работодателите трябва да са подписани и подпечатани, а на Менторите подписани и с коректно попълнени всички лични данни. Не се приемат договори на Ментори, които не фигурират в Списъка на определените от обучаващата организация ментори на работодателският договор /последна страница от същия/. Висшето училище си запазва правото да прецени с кои от предложените Работодатели и ментори да сключи договор.
3. Всички академични наставници, които желаят да участват по проект „Студентски практики“ задължително трябва да представят подписани договори в 3 екземпляра. Задължително условие е да представите и длъжностната си характеристика от местоработата по основен трудов договор.
За повече информация: praktiki.mon.bg/sp/  За проекта Документи  Инструкция за реда и условията за изпълнение на дейностите по проекта
Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски"
http://www.mgu.bg

Екип по проекта:

1. доц. д-р инж. Павел Павлов - водещ функционален експерт
тел. 02-8060-203, ел. поща: nid@mgu.bg

2. доц. д-р Юли Радев - функционален експерт
тел. 02-8060-453, ел. поща: radev@bgc.bg

3. гл.ас. д-р Калинка Величкова - функционален експерт
тел. 02-8060-346, ел. поща: k.velichkova@mgu.bg

4. гл. експ. Росица Петелкова - експерт ФСО
тел. 02-8060-413, ел. поща: rosipetelkova@abv.bg

5. гл. експ. Костадинка Конакчийска - технически изпълнител
тел. 02-8060-234, ел. поща: k_konachi@abv.bg
Национална художествена академия
www.nha.bg

Екип по проекта:

Виктор Вертер Паунов- водещ функционален експерт

Станислава Иванова Врабчева- функционален експерт
тел. 0884 71 98 87, st.ivanova@nha.bg

Тони Росенова Рафаилова - функционален експерт
тел. 0882 51 51 16, t.rafailova@nha.bg

Ирена Иванова Илиева-Пишманова - експерт финансово-счетоводно обслужване
тел. 0896 82 84 99, ilieva2009@abv.bg

Радослава Страшимирова Георгиева- технически секретар
тел. 02 988 59 00, r.georgieva@nha.bg
Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов"
www.natfiz.bg

Няма предоставени контакти
Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров"
www.nma.bg

ПЕТЯ КИСИМОВА - ВОДЕЩ ФУНКЦИОНАЛЕН ЕКСПЕРТ
info@nma.bg, тел.02/4409783

КРАСИМИРА ХАНДЖИЕВА-КОЛОВА - ЕКСПЕРТ ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ
krasi@nma.bg, тел. 02/4409793

СТАНКА ГРИГОРОВА - ЕКСПЕРТ ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ
tania@nma.bg, тел. 02/4409793

СТОЯН АНГЕЛОВ - ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПЪЛНИТЕЛ
rain@nma.bg, тел. 02/4409789
Национална спортна академия "Васил Левски"
http://www.nsa.bg

По всички въпроси относно провеждането на практиката, в т.ч. сключването на договор с НСА „Васил Левски” от студенти, обучаващи организации и ментори, можете да се обръщате към съответните функционални експерти по проекта за трите факултета, както следва:

• доц. Георги Драганов – функционален експерт за ТРЕНЬОРСКИ ФАКУЛТЕТ (мобилен: 0892299766, email: g.draganov_nsa@abv.bg). За контакти, информация, консултации и приемане на договори – каб. 317, Ректорат, Студентски град.

• доц. Каролина Георгиева – функционален експерт за УЧИТЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ (мобилен: 0898657789, email: karolina.lazarova@abv.bg) За контакти, информация, консултации и приемане на договори – каб. 407, Ректорат, Студентски град.

• проф. Незабравка Генчева – функционалeн експерт за ФАКУЛТЕТ „КИНЕЗИТЕРАПИЯ, ТУРИЗЪМ И СПОРТНА АНИМАЦИЯ” (мобилен: 0896776604, email: nezig@mail.bg ) За контакти, информация, консултации и приемане на договори – каб. 59 (ул. „Гургулят” 1, ет. 3).

• проф. Евгения Димитрова – функционален експерт за ФАКУЛТЕТ „КИНЕЗИТЕРАПИЯ, ТУРИЗЪМ И СПОРТНА АНИМАЦИЯ” (мобилен: 0898776691, email: janydim@abv.bg) За контакти, информация, консултации и приемане на договори – каб. 47 (ул. „Гургулят” 1, ет. 3).

• доц. Иван Сандански – водещ функционален експерт (мобилен: 0894422507, email: isandanski@nsa-management.com). За контакти – каб. 317, Ректорат.

ВАЖНО!
1. Договорите за практическо обучение на студенти, на работодателски организации и на ментори (генерирани от профилите в системата, разпечатани и подписани в три екземпляра, без попълване на дата и номер) се приемат от съответните функционални експерти по факултети в дните понеделник от 9.00 до 16.00 часа и вторник от 9.00 до 14.00 часа в седмицата, предхождаща началото на практиката.
2. Договори със студенти се сключват при спазване на следните условия:
- обявената позиция за практическо обучение да съответства на изучаваната от студента специалност в съответното професионално направление;
- избран и потвърден Академичен наставник от съответното професионално направление;
- одобрен от МЕНТОРА и АКАДЕМИЧНИЯ НАСТАВНИК график за 240 часа, вкл. изискването за 7 последователни дни да не се надхвърлят 40 (астрономически) работни часа. Максималният брой часове на ден е до 8 часа;
- одобрена програма за практиката от Академичния наставник;
- банковата сметка, посочена от студента, да е лична и в български лева.
3. Няма да се приемат договори на студенти, работодателски организации и на ментори, ако преди това не са били проверени и одобрени от съответните функционални експерти.
4. Договорите с работодателски организации се приемат и качват в системата ЗАДЪЛЖИТЕЛНО С ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА МЕНТОР/И. Приложението се генерира от профила на организацията от меню "Ментори".
5. Допълнителните споразумения на академичните наставници от НСА (генерирани от профилите в системата, попълнени, разпечатани и подписани в три екземпляра) могат да се носят по всяко време в Кариерния център (Ректорат, ет. 1, каб. 107). Технически лица: Снежанка Димитрова и Петя Жекова.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
ВАЖНО ЗА РАБОТОДАТЕЛСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И СТУДЕНТИТЕ НА ПРАКТИКА !!!

Всеки студент, който провежда практика, задължително трябва да бъде вписан в Книгата за инструктаж по безопасност на труда, водена от обучаващата организация. След като бъде запознат с вътрешните правила на организацията по безопасност на труда, студентът следва го да удостовери с подпис.


------------------------------------------------------------------------------------------------------
ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ ОБУЧАВАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ И СТУДЕНТИ НА ПРАКТИКА !!!

В случай, че се наложи промяна в мястото на провеждане на практическото обучение по дадена позиция (обява) по договор, то Вие трябва:
1. В самата обява за провеждане на практическо обучение, която публикувате в информационната система, трябва да бъде посочено, че дейностите ще се осъществяват и на други места (ако предвиждате такива ситуации).
2. В индивидуалния график на всеки студент ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да бъде отразено мястото (в т.ч. адреса) на провеждане на съответната дейност.
3. Всяка промяна на мястото на провеждане на обучението трябва предварително да бъде съгласувана със съответния академичен наставник или функционален експерт от НСА „Васил Левски”.
4. Всяка промяна на мястото на провеждане на обучението извън населеното място, посочено в договора, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО е свързана с подписване на нов анекс към всички договори за практическо обучение и застрахователни полици на съответните практиканти по обявата.


------------------------------------------------------------------------------------------------------
ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ ОБУЧАВАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ ПАРТНЬОРИ НА НСА „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ПО ПРОЕКТА

Във връзка с извършването на проверки по проект „Студентски практики – фаза 1” от екипа за управление на проекта или Главна дирекция „Структурни фондове” в МОН е необходимо във всеки един момент да разполагате със следното:

1. Договор на обучаващата организация с НСА „Васил Левски”.
2. Договор на ментора/ите с НСА „Васил Левски”.
3. Документ, от който е видно, че менторите са част от обучаващата организация минимум 6 месеца преди стартирането на практиката.
4. Книга за инструктаж по безопасност на труда, в която фигурират практикантите.
5. Копие от документи за проверка на място от академичен наставник или функционален експерт.
6. Копие от документ за проверка на място от Главна дирекция „Структурни фондове” в МОН (ако Ви бъде извършена такава).
Нов български университет
http://www.nbu.bg

Пълна информация на:
www.nbu.bg -> Студенти -> Проект "Студентски практики"

Стартира проект „Студентски практики“ фаза І по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Първата фаза на проекта ще се продължи до 31.12.2017 г.

► Коя обучителна организация може да вземе участие по проект „Студентски практики“ в сътрудничество с НБУ?
• Стопански и нестопански организации, държавна и общинска администрация, училища и обучителни организации, работодателски организации и други юридически лица, осъществяващи своята дейност на територията на област София град и Софийска област;
• Потвърждават се онези юридически лица, които са регистрирани в Търговския регистър или в други нормативно утвърдени регистри минимум 6 месеца преди регистрацията си в информационната система на проекта;
• Юридически лица, които са избрани за провеждане на практика от студент на НБУ.

► При представяне на договорите за подпис НБУ изисква от менторите:
• служебна бележка (по образец на сайта на НБУ) от работодателската организация с подпис и печат, която да посочва стажа на менторите в организацията (изискване за минимум 6 месеца стаж преди регистрацията в информационната система на проекта);
• копие от диплома за завършено образование (минимум бакалавър);
• копие от трудовата книжка, с цел потвърждаване на изискването за 3 годишен професионален опит.

► Договорите и прилежащите документи на обучителните организации и менторите се предават ЛИЧНО на следния адрес:
Нов български университет
Монтевидео 21,
корпус 1, офис 101,
Център за кариерно развитие и обучителни ресурси
• От понеделник до петък, от 10:00 до 12:00.
Михаил Михайлов - 02/811 0 141, mzmihailov@nbu.bg;
Ирена Павлова - 02/811 0 131, ipetrova@nbu.bg;
(договори не се приемат по куриер)

► Всички подробности можете да намерите на следния линк:
http://www.nbu.bg/bg/students/proekt-studentski-praktiki

► За участие могат да кандидатстват студенти редовна и дистанционна форма на обучение със студентски права, обучаващи се в Нов български университет. Според вътрешните правила на НБУ в проекта не могат да вземат участие студенти І курс, бакалавърски програми и студенти I курс МП "Право" и МП "Архитектура".

За да участвате в проекта е нужно да се съобразите с инструкцията за реда и условията за изпълнение на дейностите по проект „Студентски практики“ – фаза I и вътрешните правила за работа по проекта на НБУ.

Договорите на студентите за участие в проекта се приемат от функционални експерти по департаменти в приемното им време.
Договорите на студентите се предава поне 10 дни преди старта на практиката.

Kонтакти с функционални експерти по департаменти:
-------------------------------------------------------------------
- Администрация и управление
- Национална и международна сигурност
- Англицистика
д-р Виктор Аврамов - victor.st.avramov@gmail.com
-------------------------------------------------------------------
- Политически науки
- История
- Археология
- Романистика и германистика
гл. ас. д-р Евелина Стайкова - staikova@gmail.com
-------------------------------------------------------------------
- Кино, реклама и шоубизнес
- Архитектура
- Дизайн
- Изящни изкуства
гл. ас. д-р Даниела Кадийска - dkadiiska@nbu.bg
-------------------------------------------------------------------
- Информатика
- Телекомуникации
гл. ас. д-р Йоана Минкова - yminkova@nbu.bg
-------------------------------------------------------------------
- Икономика
- Философия и социология
- Средиземноморски и източни изследвания
гл. ас. д-р Красимир Костенаров - kraskostenarov@yahoo.com
-------------------------------------------------------------------
- Когнитивна наука и психология
- Здравеопазване и социална работа
- Природни науки
доц. д-р Маргарита Станкова - mstankova@nbu.bg
-------------------------------------------------------------------
- Право
- Нова българистика
- Театър
- Музика
гл. ас. д-р Деница Топчийска - denitza.t@gmail.com
-------------------------------------------------------------------
- Масови комуникации
- Изкуствознание и история на културата
- Антропология
- Археология
гл. ас. д-р Стойко Петков - spetkov@nbu.bg
-------------------------------------------------------------------

Всички подробности, в това число телефони и приемни часове на функционалните експерти, можете да намерите на следния линк:
http://www.nbu.bg/bg/students/proekt-studentski-praktiki

Водещ функционален експерт:
доц. д-р Юлияна Гълъбинова, 02/81 10 102, jgalabinova@nbu.bg
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
http://www.uni-sofia.bg/

ИНФОРМАЦИЯ И ГРАФИК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТА:

Моля да се запознаете с информацията във връзка със стартиране на практическо обучение на следния адрес:

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/studenti/novini/startira_proekt_studentski_praktiki

---

Студентите предoставят договор за провеждане на практическо обучение на функционалния експерт от съответния факултет, както следва:

ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА: доц. д-р Илиана Петкова, тел. 0898 747 727; e-mail: ilianaopetkova@gmail.com. Прием на документи: след предварителна уговорка по телефон или електронна поща.

ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА: гл. ас. Людмила Зафирова, тел. 0898 623 453, e-mail: ljudmila_zafirova@abv.bg. Прием на документи: след предварителна уговорка по телефон или електронна поща.

БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ: Елена Ташева-Терзиева, телефон: 02 8167 276, e-mail: elena.tasheva@gmail.com; Прием на документи: четвъртък - от 13 до 16 часа, каб. 341а, сградата на БФ на бул. "Драган Цанков" №8

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА: Стефка Близнева, тел. 8161589, e-mail: blizneva@fmi.uni-sofia.bg; Прием на документи: всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч., ФМИ, Кариерен център, стая 203. В периода от 17 юли до 20 август договорите се подават в деловодството на СУ (Ректорат, ст. 114 и 115).

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ: Антоанета Димитрова (+359 2 800 51 41; dimitrovab@phls.uni-sofia.bg) 323 к. на 4 бл. на СУ (бул. Цариградско шосе 125). ВНИМАНИЕ: Моля, свързвайте се с функционалния експерт минимум 2 дни преди предаване на документи, с оглед отстраняването на пропуски и грешки, ако има такива. За целта е достатъчно да изпратите съобщение на посочената ел.поща, в което да посочите трите си имена и факултетен номер. График за приемане на договори:
- 19.07.2017 г. приемат се договори с начална дата на практиката 14 - 28.08.2017 вкл.
- 26.07.2017 г. приемат се договори с началната дата на практиката 04 - 10.09.2017
- 23.08.2017 г. приемат се договори с начална дата на практиката 11 - 18.09.2017 вкл.
- 30.08.2017 г. приемат се договори са начална дата на практиката най-рано от 25.09.2017

ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ: Цветанка Василева, e-mail: tzetzka@phys.uni-sofia.bgтел. 02 962 49 67, 02 8161 872, Прием на документи: всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 15.00 ч., Физически факултет, Отдел „Студенти“, стая А411. В периода от 31 юли до 15 август договорите се подават в деловодството на СУ (Ректорат, ст. 114 и 115).

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ: Алида Ризова, e-mail: alida@feb.uni-sofia.bg; тел. 8738310; Прием на документи: Всеки работен ден от 8.30 до 17.30 часа, Стопански факултет, стая 409. В периода от 31 юли до 31 август договорите се подават в деловодството на СУ (Ректорат, ст. 114 и 115).

ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ: доц. д-р Надя Манолова-Николова, manolova@clio.uni-sofia.bg, Прием на документи: понеделник от 14 ч. до 16 ч., Ректорат, Южно крило каб. 28 В периода от 19 юли до 30 август договорите се подават в деловодството на СУ (Ректорат, ст. 114 и 115).

ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ: д-р Светлана Станкова, тел: 9807902, e-mail: svetla_stankova@mail.bg; Прием на документи: вторник и четвъртък от 10 ч. до 12 ч. и от 14 ч. до 16 ч., ФЖМК, ІІІ етаж, стая 58. В периода от 31 юли до 25 август договорите се подават в деловодството на СУ (Ректорат, ст. 114 и 115).

ФАКУЛТЕТ ПО ХИМИЯ И ФАРМАЦИЯ: Валентина Янкова; e-mail: Valentina@office.chem.uni-sofia.bg, тел. 02 8161 303. Прием на документи: всеки работен ден от 10 ч. до 12 ч. и от 14 ч. до 16 ч., стая 106, ФХФ

ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ: ас. Ласло Клайн, e-mail: laslo@gea.uni-sofia.bg; тел. 02 93 08 271, 0898488615. Прием на документи: след предварителна уговорка по телефон или електронна поща.

ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ: гл. ас. д-р Никола Кръстев, e-mail: nikolakr@gmail.com. Прием на документи: след предварителна уговорка по електронна поща.

ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ: Петър Шишков, e-mail: nadapepe@yahoo.com; тел. 9 308 393, Прием на документи: вторник от 12,30 ч. до 15,30 ч. и четвъртък от 12,00 ч. до 15,30 ч., Ректорат, кабинет 176А. В периода от 31 юли до 25 август след предварителна уговорка по електронна поща.

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ: Соня Савова и Пепа Костова, тел. 9308 521, 9308 359 e-mail: sonia_71@abv.bg; pepa_kostova@abv.bg. Прием на документи: от понеделник до четвъртък от 9 ч. до 12 ч. и от 13 ч. до 17 ч. Ректорат, стая 237

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ: доц. д-р Ася Станчева, E-mail: assiastancheva@yahoo.com, телефон: 02-9607-431. Прием на документи: вторник, сряда и четвъртък от 13 ч. до 15 ч. В периода от 31 юли до 31 август договорите се подават в деловодството на СУ (Ректорат, ст. 114 и 115).

ЗА СТУДЕНТИ ОТ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ: Кристина Фердинандова (kr.ferdinandova@gmail.com) и Миляна Алексиева (m.aleksieva@gmail.com). Прием на документи: сряда от 15:00 ч. до 17.00 ч. в отдел „Научна и проектна дейност“ (Информационен център в тунела на Ректората).

Договорите на работодателски организации се генерират от системата в 3 екземпляра, подписват се от представляващия организацията, подпечатват се и се депозират в Деловодството на СУ "Св. Климент Охридски" всеки работен ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. (Ректорат, стаи 114 и 115). Към всеки от трите екземпляра се представя Приложение 1 – Списък на менторите от обучаващата организация.

Договорите на менторите се генерират от системата в 3 екземпляра, подписват се ментора и се депозират в Деловодството на СУ "Св. Климент Охридски" всеки работен ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. (Ректорат, стаи 114 и 115).

Отчетите на всички участници в проекта се депозират в 1 екземпляр в Деловодството на СУ "Св. Климент Охридски" всеки работен ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. (Ректорат, стаи 114 и 115). Предаването на отчет се извършва до 10то число (включително) на месеца, следващ месеца, за който се отчитат дейности. Плащания по отчети, депозирани след 10то число, ще се извършват в края на следващия календарен месец. Менторите и академичните наставници депозират отчети, само когато имат поне един приключил практикант през изминалия месец. Този отчет следва да е придружен от всички останали отчети за предишни месеци, в които менторът или академичният наставник е отчел часове и дейности за съответния студент/и. Отчетите с 0 часове за плащане се предоставят на висшите училища тогава, когато се предоставят отчетите с часове за плащане. Не се приемат само отчети с 0 часове за плащане.
Лица за контакт:
- Емилия Вучкова, e-mail: emiliaw@abv.bg
- Юлиана Николова, e-mail: juli_nik@abv.bg
- Весела Куманова, e-mail: kumanovav@abv.bg
Технически университет - София
http://www.tu-sofia.bg/

София, ТУ-София, бул. „Климент Охридски №8“
зала 12113, централно фоайе на бл.12, тел. (02) 965 2203; (02) 965 34-40; career@tu-sofia.bg

Екип "Студентски практики - фаза I" – ТУ-София:
проф. В. Младенов - водещ функционален експерт;
проф. Г.Михов - функционален експерт;
Силвия Янева-Стоянова - функционален експерт;
Габриела Пенева Пенева - функционален експерт;
Магдалена Василева Карабельова - функционален експерт;
доц. Цветана Григорова - Щърбева - функционален експерт, Филиал Пловдив;
доц. Нели Рац - функционален експерт, Колеж по Енергетика и електроника
проф. Милко Йорданов - функционален експерт, "Факултет и Колеж" - Сливен;

Информация за организации-работодатели, изисквания към ментори, график за прием на договори на студенти можете да намерите на интернет сайта на ТУ-София - http://tu-sofia.bg/newsEvents/16535/Startira-pro%D0%B5kt-%E2%80%9EStud%D0%B5ntski-praktiki%E2%80%9C
Университет за национално и световно стопанство - София
http://www.unwe.bg/

Екип "Студентски практики - фаза I", адрес: 1700 София, УНСС, Студентски град "Христо Ботев", бул. "8-ми декември", кабинет 1011 партер, тел. (02) 8195 693, praktiki@unwe.bg, доц. д-р Росен Кирилов, водещ функционален експерт.
Информация за организации-работодатели, изисквания към ментори, график за прием на договори на студенти можете да намерите на интернет сайта на УНСС на адрес: http://szpo.unwe.bg/bg/pages/9806/studentski-praktiki-faza-1-2016-2017.html
Университет по архитектура, строителство и геодезия
http://www.uacg.bg

ПРАВИЛА СЪГЛАСНО Т. 7.6. ОТ ЧЛ. 7 ОТ ДОГОВОРИТЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ МОН И ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА
по проект BG05M2OP001 2.002 0001 "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ" – ФАЗА I

Допълнителните изисквания към обучаваща организация и ментори към тях за провеждане на практическо обучение на студенти от УАСГ в реална работна среда са съставени на основание на член 11, алинея 2 от Инструкция за реда и условията за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001 2.002 0001 "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ" – ФАЗА I, и на спецификата образованието по Професионално направление 5.7. "Архитектура, строителство и геодезия" и вътрешните правила и документи на УАСГ.

Изискванията са диференциране по видове дейности на обучаваща организация:

• дружество проектант – дружеството да е собственост повече от 50% на архитекти/инженери вписани в регистрите с издадено удостоверение за пълна проектантска правоспособност от КАБ/КИИП; менторът да е архитект/инженер/урбанист с минимум тригодишен стаж по специалността и притежаващ пълна проектантска правоспособност.
• дружество строител – дружеството да е вписано в Централния професионален регистър на строителя, създаден и поддържан от КСБ и менторът да е архитект/инженер/урбанист с минимум тригодишен стаж по специалността.
• дружество консултант – дружеството да е вписано в публичния регистър при Дирекцията за национален строителен контрол за упражняване на дейността по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор по нормативно определения ред, менторът да е включен в списъка на дружеството на правоспособните физически лица, чрез които се осъществяват дейностите по оценяване съответствието на проектите и/или строителен надзор на строежите, и е архитект/инженер с минимум петгодишен стаж по специалността.
• дружество производител на строителни изделия и елементи – дружеството да произвеждапродукти, които са оценени на съответствие с техническите спецификации по член 169а от ЗУТ и/или с издадено българско техническо одобрение, менторът да е архитект/инженер с минимум тригодишен стаж по специалността.
• дружество-оценител на недвижими имоти и/или извършващо технико икономическа оценка на инвестиционни проекти – дружеството да е регистрирано най-малко една година преди началото на практиката (сключване на договор с УАСГ), менторът да е с издаден сертификат за оценител издаден от КНОБ, и да е архитект/инженер с минимум тригодишен стаж по специалността.
• държавна администрация/общинска администрация – менторът да е в трудови правоотношения с обучаваща организация и да е архитект/инженер/урбанист с минимум тригодишен стаж по специалността.
• нестопански организации/други допустими организации (извън гореописаните) – дружеството да е регистрирано най-малко една година преди началото на практиката (сключване на договор с УАСГ), менторът да е в трудови правоотношения с обучаваща организация и да е архитект/инженер/урбанист с минимум тригодишен стаж по специалността.
Съответствието с изискванията на проект BG05M2OP001 2.002 0001 "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ" – ФАЗА I, включително и с тези Допълнителните изисквания се доказва с представяна на приложими документи, както следва:
• удостоверение на обучаваща организация за регистрирани в Търговския регистър или в други нормативно утвърдени регистри;
• служебна бележка от работодателя на ментора за трудово или друго допустимо от законодателството правоотношение;
• удостоверение на ментора за актуална пълна проектантска правоспособност от КАБ/КИИП - за дружество проектант;
• удостоверение на обучаваща организация за вписане в Централния професионален регистър на строителя, създаден и поддържан от КСБ - за дружество строител;
• удостоверение за вписване в публичния регистър при Дирекцията за национален строителен контрол – за дружество консултант;
• списъка на обучаваща организация за правоспособните физически лица към удостоверение за вписване – за дружество консултант
• декларации и сертификати за продукти на обучаваща организация, които са оценени на съответствие с техническите спецификации по член 169а от ЗУТ и/или с издадено българско техническо одобрение – за дружество производител на строителни изделия и елементи;
• сертификат на ментора за оценител от КНОБ – за дружество-оценител на недвижими имоти и/или извършващо технико икономическа оценка на инвестиционни проекти.

Приложимите документи се представят в един екземпляр, заверени за "вярно с оригинала" с подпис и печат на обучаваща организация и се предават на техническите сътрудници по съответния факултет в УАСГ по специфика на бъдещото практическо обучение на студенти.

Изискванията са приети по протокол от 18.10.2016 г. на Екипа на УАСГ по проект BG05M2OP001 2.002 0001 "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ" – ФАЗА I.

Изискванията да се обявят в деловодството и факултетните канцеларии на УАСГ, както и пред кабинетите на техническите сътрудници и функционалните експерти на УАСГ по проект BG05M2OP001 2.002 0001 "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ" – ФАЗА I.


Водещ функционален експерт:
проф.д р инж.Фантина Рангелова
Университет по библиотекознание и информационни технологии
http://www.unibit.bg

проф. д-р Ирена Петева - i.peteva@unibit.bg - Водещ функционален експерт

проф. Иванка Павлова - i. pavlova@unibit.bg - Функционален експерт

Снежана Цекова - s.cekova@unibit.bg - Функционален експерт

гл. ас. д-р Диана Стоянова - d.stoyanova@unibit.bg GSM: +359879148385 - технически експерт за специалности: ИФКИН и АД, стая 28 в.

Цветелина Варадинова - c.varadinova@unibit.bg GSM: +359878220451, технически експерт за специалности: ИРТ и ПК, стая 215

Ралица Йотова - r.yotova@unibit.bg GSM: +359878220451, технически експерт за специалности: ББ и БИМ, стая 215

Кристияна Шопова - k.shopova@unibit.bg GSM: +359879148383, технически експерт за специалности: КИ и ОПП, стая 109.

гл. ас. д-р Гергина Жаблянова - g.zhablyanova@unibit.bg GSM: +35987 822 0649 - експерт за специалности във Факултет информационни науки, стая 116.

Кристина Босакова - k.bosakova@unibit.bg GSM: +359882 945 592, технически експерт за специалности във Факултет информационни науки, стая 115

Красимира Иванова - k.ivanova@unibit.bg тел. 02/ 9718076, експерт финансово-счетоводно обслужване

Професионални направления, в които студентите се обучават и могат да практикуват:
1. Обществени комуникации и информационни науки 3.5
2. Информатика и компютърни науки 4.6
3. Национална сигурност 9.1

Прием на договори с обучаващи организации и ментори: каб. 115 и каб. 116, УниБИТ, гр. София, п.к. 1784, бул. “Цариградско шосе” № 119

Всички договори трябва да се предадат в срок до една седмица преди началната дата на практиката!
Химикотехнологичен и металургичен университет - София
http://www.uctm.edu

проф. д-р инж. Сеня Терзиева - Водещ функционален експерт;
сгр.А, ет.4, каб.413, тел.02/8163151, 0879356507, senia@uctm.edu
инж. Станка Йоцова - Функционален експерт;
сгр.А, етаж 2, каб.204,тел.02/8163119, 0888535739, 0879356549, tanya@uctm.edu

Стара Загора

Тракийски университет
http://www.uni-sz.bg

За Ректорат
Проф. Наско Василев, Водещ функционален експерт - n.vasilev@uni-sz.bg; тел.: 042/699 203
Гл. експерт Ваня Трифонова, технически изпълнител - tr_vanya@uni-sz.bg, тел.: 042/699 206, ректорат, ст. 226

За Аграрен факултет
Проф. Веселин Радев, Функционален експерт - vradev@af.uni-sz.bg;
тел.: 042/699 301
Ст. експерт Нели Цветанова, технически изпълнител - nelly@uni-sz.bg; тел: 042/699 446, деканат АФ, ст. 450

За Ветеринарномедицински факултет
Доц. Диан Канъков, Функционален експерт – dian@gbg.bg;
тел.: 042/699 529
Ст. експерт Таня Ганчева, технически изпълнител - tania_gan4eva@abv.bg; тел.: 042/699 502, деканат ВМФ, ст. 589

За Медицински факултет
Доц. Юлиан Ананиев, Функционален експерт – operation@abv.bg;
тел.: 042/664 422
Ст. експерт Лия Стойлкова, технически изпълнител –
liyastoilkova@mf.uni-sz.bg; тел.: 042/664 209, деканат МФ, ст.3
Ст. експерт Юлия Колева, технически изпълнител – koleva.julia@abv.bg; тел.: 042/664 466, деканат МФ, ст.9

За Педагогически факултет
Доц. Ваня Иванова, Функционален експерт – vanja_p@abv.bg;
тел.: 042/613 776
Ст. експерт Галина Кючукова, технически изпълнител – gal1969@abv.bg; тел.: 042/613 762, деканат ПФ, ст. 312
Ст. експерт Руска Дончева, технически изпълнител - ruska_04@abv.bg; тел.: 042/613 763, деканат ПФ, ст. 312

За Стопански факултет
Проф. Румен Отузбиров, Функционален експерт – otuzbirov_r@abv.bg
Ас. Неделин Марков, технически изпълнител - n_markov@uni-sz.bg;
тел.: 042/699 436, ст. 317

За Факултет „Техника и технологии“
Доц. Таня Пехливанова, Функционален експерт - tania_ipg@abv.bg;
тел.: 046/669 182
Техн. сътрудник Валентина Вангелова, технически изпълнител - valensiq@mail.bg, тел.: 046/669 182, деканат ФТТ

За Филиал Хасково
Преп. Таня Паскалева, Функционален експерт - paskaleva666@abv.bg; тел.: 038/664 375, Филиал Хасково

За Медицински колеж
Преп. Мария Димова, технически изпълнител - mdimovameister@gmail.com; тел.: 042/601 721, деканат МК

Шумен

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
http://www.shu.bg

ЕКИП НА ПРОЕКТА


доц. д-р Константин Константинов, водещ функционален експерт 054/830 495/ вътр. 104 konstantinov_k_t@yahoo.com

Мариана Паскова, експерт финансово-счетоводно обслужване 054/830 478, 054/830 495/ вътр. 235 m.paskova@shu.bg

Мариела Великова, технически изпълнител 054/830 495/ вътр. 103 m.ivanova.1977@abv.bg

Веселина Иванова, технически изпълнител 054/830 773,
054/830 495/вътр. 267 vessi1@mail.bg