Регистрация на работодател

* За регистрация на свободна професия използвайте ЕГН вместо ЕИК.
* Ако имате регистриран 13-цифров ЕИК, използвайте него, вместо 9-цифровия.