В галерията са качени
24300
снимки


Благоевград (1494)
Бургас (647)
Варна (811)
Велико Търново (960)
Видин (651)
Враца (1126)
Габрово (466)
Добрич (482)
Кърджали (845)
Кюстендил (658)
Ловеч (465)
Монтана (876)
Пазарджик (479)
Перник (987)
Плевен (1692)
Пловдив (1457)
Разград (764)
Русе (857)
Силистра (653)
Сливен (629)
Смолян (667)
София-град (1480)
София-област (473)
Стара Загора (1709)
Търговище (869)
Хасково (859)
Шумен (686)
Ямбол (556)

 


ПГЕ "ДЖОН АТАНАСОВ" - Стара Загора

Ученическа практика - Младши техник Рециклиране на устройства - Стара загора


БЛИЗУ

БЛИЗУ

БЛИЗУ

БЛИЗУ

БЛИЗУ

Информационни системи


РОТЕК

Ученическа Практика


ПГЕ "Джон Атанасов" град Стара Загора

ПГЕ "Джон Атанасов"

ПГЕ "Джон Атанасов"

ПГЕ \

ПГЕ "Джон Атанасов"

ПГЕ "Джон Атанасов"

ПГЕ "Джон Атанасов"

ПГЕ "Джон Атанасов"

ПРОИЗВОДСТВО И ЕЛ.МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕРНИ ТЕЛА


ПГЕ "Джон Атанасов"

ПГЕ "Джон Атанасов"

ПГЕ "Джон Атанасов"

ПГЕ "Джон Атанасов"

ПГЕ "Джон Атанасов"

ПГЕ "Джон Атанасов"

ПГЕ "Джон Атанасов"

ПГЕ "Джон Атанасов"

Обща галерия


"Джонатанасовци" работят в компютърни фирми

ПГЕ "Джон Атанасов" Стара Загора

ПГЕ "Джон Атанасов" Стара Загора

ПГЕ "Джон Атанасов" Стара Загора

ПГЕ "Джон Атанасов" Стара Загора

Компютърни технологии


ПГЕ "Джон Атанасов" Стара Загора

ПГЕ "Джон Атанасов" Стара Загора

ПГЕ "Джон Атанасов" Стара Загора

ПГЕ "Джон Атанасов" Стара Загора

Практика по изчислителна техника


ПГЕ "Джон Атанасов" Стара Загора

ПГЕ "Джон Атанасов" Стара Загора

Електроник компютърни системи


ДЗУ

ДЗУ

ДЗУ

ДЗУ

Изграждане на интернет мрежа - 2


Изграждане на интернет мрежа

Изграждане на интернет мрежа

Изграждане на интернет мрежа

Асемблиране и ремонт на компютри и компютърна техника


ПГЕ "Джон Атанасов" град Стара Загора

ПГЕ "Джон Атанасов"

ПГЕ "Джон Атанасов"

ПГЕ "Джон Атанасов"

ПГЕ "Джон Атанасов"

инфотмационно обслужване


ПГЕ "Джон Атанасов"

ПГЕ "Джон Атанасов"

ПГЕ "Джон Атанасов"

ПГЕ \

ПГЕ "Джон Атанасов"

ПГЕ "Джон Атанасов"

ПГЕ "Джон Атанасов"

ПГЕ "Джон Атанасов"

ПГЕ "Джон Атанасов"

ПГЕ "Джон Атанасов"

ПСИТ

ПСИТ

ПСИТ

Системи за сигурност и комуникации


ПГЕ "Джон Атанасов" Стара Загора

Асемблиране и ремонт на компютри и компютърна техника


ПГЕ "Джон Атанасов" Стара Загора

ПГЕ "Джон Атанасов" Стара Загора

ПГЕ "Джон Атанасов" Стара Загора

ПГЕ "Джон Атанасов" Стара Загора

ПГЕ "Джон Атанасов" Стара Загора

ПГЕ "Джон Атанасов" Стара Загора

ПГЕ "Джон Атанасов" Стара Загора

ПГЕ "Джон Атанасов" Стара Загора

ПГЕ "Джон Атанасов" Стара Загора

ПГЕ "Джон Атанасов" Стара Загора

Ремонт на компютърна и офис техника -2


ПСИТ

ПСИТ

ПСИТ

ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ-3


Информационно обслужване

Информационно обслужване

Ученически практики


ПГЕ "Джон Атанасов" град Стара Загора

ПГЕ "Джон Атанасов"

ПГЕ "Джон Атанасов"

ПГЕ "Джон Атанасов"

Публикация

Публикация 0

Техник компютърни системи


ПГЕ "Джон Атанасов"

ПГЕ "Джон Атанасов"

Информационно обслужване


ПГЕ "Джон Атанасов" Стара Загора

Компютърна техника


ПГЕ "Джон Атанасов" Стара Загора

ПГЕ "Джон Атанасов" Стара Загора

ПГЕ "Джон Атанасов" Стара Загора

ПГЕ "Джон Атанасов" Стара Загора

Компютърни технологии 3


ДЗУ

ДЗУ

ДЗУ

Компютърни технологии

Компютърни технологии

Компютърни технологии

Ученическа практика


ПГЕ "Джон Атанасов"

ПГЕ "Джон Атанасов"

ПГЕ "Джон Атанасов"

ПГЕ \

ПГЕ "Джон Атанасов"

ПГЕ "Джон Атанасов"

ПГЕ "Джон Атанасов"

ПГЕ "Джон Атанасов"

ПГЕ "Джон Атанасов"

Табло

Табло

Ученическа практика


ПГЕ "Джон Атанасов"

ПГЕ "Джон Атанасов"

ПГЕ "Джон Атанасов"

ПГЕ "Джон Атанасов"

ПГЕ "Джон Атанасов"

ПГЕ "Джон Атанасов" Стара Загора

ПГЕ "Джон Атанасов" Стара Загора

Работа с интернет мрежи


ПГЕ "Джон Атанасов" Стара Загора

ПГЕ "Джон Атанасов" Стара Загора

ПГЕ "Джон Атанасов" Стара Загора

 

 
Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието, младежта и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”.