до момента са се регистрирали
399
училища


до момента са заявени за участие в проекта
15624
ученици


 


Списък на училищата, които са се регистрирали в системата към момента

Област Община Населено място Наименование на училището Вид на училището Брой ученици, които ще участват в проекта
1 Благоевград Банско Банско Професионална лесотехническа гимназия "Никола Йонков Вапцаров" професионална гимназия 19
2 Благоевград Банско Банско Професионална гимназия по селско стопанство и туризъм "Алеко Константинов" професионална гимназия 23
3 Благоевград Банско Банско Професионална гимназия по електроника и енергетика професионална гимназия 19
4 Благоевград Благоевград Благоевград Благоевградска професионална гимназия професионална гимназия 0
5 Благоевград Благоевград Благоевград Професионална гимназия по икономика "Иван Илиев" професионална гимназия 60
6 Благоевград Благоевград Благоевград Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Васил Левски" професионална гимназия 73
7 Благоевград Благоевград Благоевград Професионална техническа гимназия "Ичко Бойчев" професионална гимназия
8 Благоевград Благоевград Благоевград Професионална гимназия по текстил и облекло професионална гимназия 52
9 Благоевград Гоце Делчев Гоце Делчев Неврокопска професионална гимназия "Димитър Талев" професионална гимназия 108
10 Благоевград Гоце Делчев Гоце Делчев Професионална гимназия по механизация на селското стопанство "Пейо Крачолов Яворов" професионална гимназия 52
11 Благоевград Петрич Петрич Професионална гимназия по механоелектротехника "Юрий Гагарин" професионална гимназия 48
12 Благоевград Петрич Петрич Професионална гимназия по икономика и туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" професионална гимназия
13 Благоевград Разлог Разлог Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии "Никола Стойчев" професионална гимназия 51
14 Благоевград Разлог Разлог Професионална гимназия по механизация на селското стопанствo професионална гимназия 20
15 Благоевград Разлог Разлог Професионална гимназия по транспорт професионална гимназия 54
16 Благоевград Сандански Сандански Професионална техническа гимназия професионална гимназия 15
17 Благоевград Сандански Сандански Земеделска професионална гимназия "Климент Аркадиевич Тимирязев" професионална гимназия 0
18 Благоевград Якоруда Якоруда Професионална гимназия по машиностроене "Петко Рачов Славейков" професионална гимназия 55
19 Бургас Айтос Айтос ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "ЗЛАТНА НИВА" професионална гимназия
20 Бургас Бургас Бургас Гимназия с преподаване на английски език "Гео Милев" профилирана гимназия
21 Бургас Бургас Бургас Професионална гимназия по туризъм "Проф.д-р Асен Златаров" професионална гимназия
22 Бургас Бургас Бургас ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА професионална гимназия 60
23 Бургас Бургас Бургас Търговска гимназия професионална гимназия 43
24 Бургас Бургас Бургас Професионална гимназия по химични технологии "Акад. Н. Д. Зелинский" професионална гимназия 38
25 Бургас Бургас Бургас Професионална гимназия по електротехника и електроника "Константин Фотинов" професионална гимназия
26 Бургас Бургас Бургас Професионална гимназия по транспорт професионална гимназия
27 Бургас Бургас Бургас Професионална техническа гимназия професионална гимназия
28 Бургас Бургас Бургас Професионална гимназия по дървообработване "Георги Кондолов" професионална гимназия 13
29 Бургас Бургас Бургас ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СГРАДОСТРОИТЕЛСТВО И ИНСТАЛАЦИИ " ПЕНЬО ПЕНЕВ " професионална гимназия 30
30 Бургас Карнобат Карнобат Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост професионална гимназия 18
31 Бургас Несебър Несебър Професионална гимназия по туризъм "Иван Вазов" професионална гимназия 58
32 Бургас Средец Средец ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И ЕЛЕКТРОНИКА "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" професионална гимназия 42
33 Бургас Сунгурларе Сунгурларе Средно общообразователно училище "Христо Ботев" СОУ (І - ХІІ клас) 20
34 Варна Аврен Синдел Средно общообразователно училище "Св. Св. Кирил и Методий" СОУ (І - ХІІ клас)
35 Варна Аксаково Аксаково Средно общообразователно училище "Свети Климент Охридски" СОУ (І - ХІІ клас) 6
36 Варна Аксаково Игнатиево Средно общообразователно училище "Свети Свети Кирил и Методий" СОУ (І - ХІІ клас)
37 Варна Белослав Белослав Професионална гимназия "Свети Димитър Солунски" професионална гимназия 10
38 Варна Бяла Бяла Професионална гимназия по селско стопанство и туризъм професионална гимназия 10
39 Варна Варна Варна Cпортно училище "Георги Бенковски" спортно 104
40 Варна Варна Варна Средно общообразователно училище "Свети Климент Охридски" СОУ (І - ХІІ клас)
41 Варна Варна Варна Професионална гимназия по икономика "Д-р Иван Богоров" професионална гимназия 68
42 Варна Варна Варна Професионална техническа гимназия професионална гимназия 38
43 Варна Варна Варна Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии "Дм.Ив.Менделеев" професионална гимназия 10
44 Варна Варна Варна Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Васил Левски" професионална гимназия
45 Варна Варна Варна Професионална гимназия по машиностроене и транспорт професионална гимназия
46 Варна Варна Варна Частна Търговска Гимназия професионална гимназия
47 Варна Варна Варна Варненска търговска гимназия " Георги Стойков Раковски" професионална гимназия 0
48 Варна Варна Варна Професионална гимназия по текстил и моден дизайн професионална гимназия
49 Варна Варна Варна Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Николай Хайтов" професионална гимназия 49
50 Варна Варна Варна Варненска морска гимназия "Свети Николай Чудотворец" професионална гимназия 14
51 Варна Варна Варна Професионална гимназия по електротехника професионална гимназия 58
52 Варна Варна Варна Професионална гимназия по туризъм "Проф.д-р Асен Златаров" професионална гимназия 56
53 Варна Ветрино Ветрино Средно общообразователно училище "Христо Ботев" СОУ (І - ХІІ клас)
54 Варна Вълчи дол Вълчи дол Средно общообразователно училище "Васил Левски" СОУ (І - ХІІ клас) 34
55 Варна Вълчи дол Стефан Караджа Професионална гимназия по земеделие и горско стопанство професионална гимназия 28
56 Варна Девня Девня ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ професионална гимназия
57 Варна Провадия Провадия Професионална гимназия по хотелиерство, ресторантьорство и туризъм "Цар Симеон Велики" професионална гимназия 42
58 Варна Провадия Провадия Професионална гимназия по селско стопанство "Земя" професионална гимназия 0
59 Варна Суворово Николаевка Основно училище "Христо Ботев" ОУ с професионални паралелки
60 Варна Суворово Суворово Професионална гимназия по селско стопанство "Свети Георги Победоносец" професионална гимназия 10
61 Велико Търново Велико Търново Велико Търново Професионална гимназия по електроника "Александър Степанович Попов" професионална гимназия 41
62 Велико Търново Велико Търново Велико Търново Професионална гимназия по моден дизайн професионална гимназия 48
63 Велико Търново Велико Търново Велико Търново Професионална гимназия по туризъм "Д-р Васил Берон" професионална гимназия
64 Велико Търново Горна Оряховица Горна Оряховица Професионална техническа гимназия "Васил Левски" професионална гимназия 14
65 Велико Търново Горна Оряховица Горна Оряховица Професионална гимназия по електротехника и електроника "Михайло Василиевич Ломоносов" професионална гимназия 47
66 Велико Търново Горна Оряховица Горна Оряховица Професионална гимназия по лека промишленост и икономика "Атанас Буров" професионална гимназия 219
67 Велико Търново Горна Оряховица Горна Оряховица Професионална гимназия по железопътен транспорт "Никола Йонков Вапцаров" професионална гимназия
68 Велико Търново Елена Елена Средно общообразователно училище "Иван Н. Момчилов" СОУ (І - ХІІ клас)
69 Велико Търново Свищов Свищов Държавна търговска гимназия "Димитър Хадживасилев" професионална гимназия 0
70 Велико Търново Свищов Свищов Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" професионална гимназия
71 Велико Търново Свищов Свищов Професионална гимназия по лека промишленост и строителство професионална гимназия
72 Видин Брегово Брегово Професионална гимназия по земеделие "Васил Левски" професионална гимназия
73 Видин Видин Видин Професионална техническа гимназия "Васил Левски" професионална гимназия 60
74 Видин Видин Видин Професионална гимназия по туризъм "Михалаки Георгиев" професионална гимназия 57
75 Видин Видин Видин Професионална гимназия "Проф. д-р Асен Златаров" професионална гимназия
76 Видин Видин Дунавци Професионална гимназия по селско стопанство "Г.М.Димитров" професионална гимназия
77 Видин Димово Арчар Средно общообразователно училище "Христо Ботев" СОУ (І - ХІІ клас)
78 Видин Димово Димово Професионална гимназия по икономика професионална гимназия 10
79 Видин Кула Кула Средно общообразователно училище "Васил Левски" СОУ (І - ХІІ клас) 31
80 Видин Ружинци Ружинци Професионална гимназия по селско стопанство "Никола Й. Вапцаров" професионална гимназия 18
81 Враца Борован Борован Професионална гимназия по транспорт "Коста Петров" професионална гимназия 16
82 Враца Бяла Слатина Бяла Слатина Професионална гимназия по облекло "Елисавета Багряна" професионална гимназия 65
83 Враца Бяла Слатина Бяла Слатина Професионална агротехническа гимназия "Никола Йонков Вапцаров" професионална гимназия 223
84 Враца Враца Враца Професионална техническа гимназия "Никола Йонков Вапцаров" професионална гимназия 48
85 Враца Враца Враца Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство професионална гимназия 89
86 Враца Враца Враца Професионална гимназия "Димитраки Хаджитошин" професионална гимназия 39
87 Враца Козлодуй Бутан Професионална гимназия по селско стопанство "Христо Ботев" професионална гимназия 30
88 Враца Козлодуй Козлодуй Професионална гимназия по ядрена енергетика "Игор Курчатов" професионална гимназия 59
89 Враца Криводол Криводол Средно общообразователно училище "Св. Св. Кирил и Методий" СОУ (І - ХІІ клас) 10
90 Враца Мездра Мездра Професионална гимназия "Алеко Константинов" професионална гимназия
91 Враца Мездра Мездра Професионална гимназия по механизация на селското стопанство професионална гимназия 40
92 Враца Мизия Мизия Професионална гимназия по химични технологии "Васил Левски" професионална гимназия 0
93 Враца Оряхово Оряхово Средно общообразователно училище "Христо Ботев" V - ХІІ клас 58
94 Враца Хайредин Хайредин Средно общообразователно училище "Васил Воденичарски" СОУ (І - ХІІ клас) 13
95 Габрово Габрово Габрово ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО професионална гимназия
96 Габрово Габрово Габрово ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "Д-р Никола Василиади" професионална гимназия 49
97 Габрово Габрово Габрово ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ "ПЕНЧО СЕМОВ" професионална гимназия 66
98 Габрово Дряново Дряново ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА "РАЧО СТОЯНОВ" професионална гимназия 31
99 Габрово Севлиево Градница Професионална гимназия по транспорт и машиностроене професионална гимназия
100 Габрово Севлиево Севлиево Професионална гимназия по механизация на селското стопанство "Марин Попов" професионална гимназия
101 Габрово Севлиево Севлиево Професионална гимназия по механоелектротехника "Ген.Иван Бъчваров" професионална гимназия 53
102 Добрич Балчик Оброчище Средно общообразователно училище "Христо Смирненски" СОУ (І - ХІІ клас)
103 Добрич Генерал Тошево Генерал Тошево Професионална гимназия по земеделие "Тодор Рачински" професионална гимназия 71
104 Добрич Добрич Добрич Професионална гимназия по механотехника и електротехника "Михаил Василиевич Ломоносов" професионална гимназия 12
105 Добрич Добрич Добрич Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Георги Павлов" професионална гимназия
106 Добрич Добрич Добрич Финансово-стопанска гимназия "Васил Левски" професионална гимназия 43
107 Добрич Добрич Добрич Професионална гимназия по строителство и архитектура "Пеньо Пенев" професионална гимназия 5
108 Добрич Добрич Добрич Професионална гимназия по аграрно стопанство професионална гимназия 36
109 Добрич Добрич Добрич Професионална гимназия по туризъм "П. К. Яворов" професионална гимназия 259
110 Добрич Добрич Добрич Професионална гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост професионална гимназия 80
111 Добрич Каварна Каварна Професионална земеделска гимназия "Климент Аркадиевич Тимирязев" професионална гимназия 51
112 Добрич Тервел Тервел Професионална гимназия по техника и облекло "Дочо Михайлов" професионална гимназия 106
113 Кърджали Ардино Ардино Професионална гимназия "Христо Смирненски" професионална гимназия 12
114 Кърджали Джебел Джебел Професионална гимназия "Руска Пеева" професионална гимназия 32
115 Кърджали Кирково Кирково Професионална гимназия по машиностроене и лека промишленост "Васил Левски" професионална гимназия 28
116 Кърджали Крумовград Крумовград Професионална гимназия по транспорт "Христо Смирненски" професионална гимназия 18
117 Кърджали Кърджали Кърджали Професионална гимназия по икономика "Алеко Константинов" професионална гимназия 172
118 Кърджали Кърджали Кърджали Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" професионална гимназия 109
119 Кърджали Кърджали Кърджали Професионална гимназия "Васил Левски" професионална гимназия 24
120 Кърджали Кърджали Кърджали Професионална гимназия по облекло и дизайн "Евридика" професионална гимназия 5
121 Кърджали Кърджали Кърджали Професионална гимназия по електротехника и електроника "Капитан Петко войвода" професионална гимназия 29
122 Кърджали Кърджали Кърджали Професионална гимназия по селско и горско стопанство професионална гимназия 27
123 Кърджали Кърджали Кърджали Професионална гимназия по строителство "Христо Смирненски" професионална гимназия 14
124 Кърджали Момчилград Момчилград Професионална гимназия по машиностроене и лека промишленост "Васил Левски" професионална гимназия 10
125 Кърджали Момчилград Момчилград Професионална гимназия по туризъм и хранително-вкусова промишленост "Св. Св. Кирил и Методий" професионална гимназия 30
126 Кюстендил Бобов дол Бобов дол Професионална гимназия професионална гимназия 26
127 Кюстендил Дупница Дупница Професионална гимназия по облекло и стопанско управление професионална гимназия 82
128 Кюстендил Дупница Дупница Професионална гимназия по Транспорт професионална гимназия 78
129 Кюстендил Дупница Дупница Професионална гимназия "Акад. Сергей П. Корольов" професионална гимназия
130 Кюстендил Дупница Дупница Професионална гимназия по хранително - вкусови и химични технологии професионална гимназия 15
131 Кюстендил Кюстендил Кюстендил Професионална техническа гимназия "Джон Атанасов " професионална гимназия 31
132 Кюстендил Кюстендил Кюстендил Професионална гимназия по икономика и мениджмънт "Йордан Захариев" професионална гимназия
133 Кюстендил Кюстендил Кюстендил Спортно училище "Васил Левски" спортно 31
134 Кюстендил Кюстендил Кюстендил Професионална гимназия по туризъм "Никола Йонков Вапцаров" професионална гимназия 65
135 Кюстендил Кюстендил Кюстендил Професионална гимназия по лека промишленост "Владимир Димитров-Майстора" професионална гимназия
136 Кюстендил Сапарева баня Сапарева баня ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И АДМИНИСТРАЦИЯ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ" професионална гимназия 49
137 Ловеч Априлци Априлци Професионална гимназия по туризъм "Иван Марангозов" професионална гимназия 18
138 Ловеч Летница Летница Средно общообразователно училище "Бачо Киро" СОУ (І - ХІІ клас) 18
139 Ловеч Ловеч Ловеч ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА професионална гимназия 41
140 Ловеч Ловеч Ловеч ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА "ПРОФ. Д-Р Д. ДИМОВ" професионална гимназия 28
141 Ловеч Ловеч Ловеч Професионална гимназия по кожарство облекло и химични технологии "Марийка и Маринчо Караконови" професионална гимназия 14
142 Ловеч Ловеч Ловеч Професионална гимназия по икономика, търговия и услуги професионална гимназия 50
143 Ловеч Луковит Луковит Професионална гимназия по селско стопанство "Сергей Румянцев" професионална гимназия 63
144 Ловеч Тетевен Тетевен Средно общообразователно училище "Георги Бенковски" СОУ (І - ХІІ клас) 20
145 Ловеч Тетевен Тетевен Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Сава Младенов" професионална гимназия 32
146 Ловеч Тетевен Тетевен Професионална гимназия по строителство, електротехника и услуги професионална гимназия 11
147 Ловеч Троян Троян Средно общообразователно училище "Васил Левски" СОУ (І - ХІІ клас) 45
148 Ловеч Троян Троян СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" СОУ (І - ХІІ клас)
149 Ловеч Троян Троян ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА професионална гимназия 45
150 Ловеч Троян Черни Осъм СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" СОУ (І - ХІІ клас)
151 Ловеч Ябланица Ябланица Средно общообразователно училище "Васил Левски" СОУ (І - ХІІ клас) 20
152 Монтана Берковица Берковица Гимназия "Д-р Иван Панов" гимназия (ІХ - ХІІ клас) 32
153 Монтана Берковица Берковица Лесотехническа професионална гимназия професионална гимназия 0
154 Монтана Бойчиновци Владимирово Професионална гимназия по транспорт професионална гимназия 20
155 Монтана Вършец Вършец Професионална гимназия по икономика и туризъм професионална гимназия 24
156 Монтана Георги Дамяново Георги Дамяново Професионална гимназия по селско стопанство "Марко Марков" професионална гимназия
157 Монтана Лом Ковачица Професионална гимназия по селско стопанство "Дунавска земя" професионална гимназия 10
158 Монтана Лом Лом Професионална гимназия по хранене и земеделие "Дмитрий Иванович Менделеев" професионална гимназия 66
159 Монтана Лом Лом Професионална гимназия по производствени технологии професионална гимназия 144
160 Монтана Монтана Монтана Професионална техническа гимназия "Юрий Гагарин" професионална гимназия
161 Монтана Монтана Монтана Финансово-стопанска гимназия "Васил Левски" професионална гимназия 134
162 Монтана Монтана Монтана Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Проф. арх. Стефан Стефанов" професионална гимназия 136
163 Монтана Монтана Монтана Професионална гимназия по лека промишленост професионална гимназия 12
164 Монтана Монтана Монтана Професионална гимназия "Христо Ботев" професионална гимназия 169
165 Монтана Монтана Монтана Професионална гимназия по електротехника "Христо Ботев" професионална гимназия
166 Пазарджик Батак Батак Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Стефан Божков" професионална гимназия 35
167 Пазарджик Брацигово Брацигово Професионална гимназия по строителство и архитектура професионална гимназия
168 Пазарджик Велинград Велинград Професионална гимназия по икономика и туризъм "Алеко Константинов" професионална гимназия 264
169 Пазарджик Велинград Велинград Професионална гимназия по горско стопанство"Христо Ботев" професионална гимназия
170 Пазарджик Пазарджик Пазарджик ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "ЦАРИЦА ЙОАННА" професионална гимназия 66
171 Пазарджик Пазарджик Пазарджик Професионална гимназия по механоелектротехника професионална гимназия
172 Пазарджик Пазарджик Пазарджик Професионална гимназия по химични и хранителни технологии професионална гимназия 18
173 Пазарджик Пазарджик Пазарджик ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРОМИШЛЕНИ ТЕХНОЛОГИИ професионална гимназия 21
174 Пазарджик Пазарджик Пазарджик Професионална гимназия по облекло професионална гимназия 26
175 Пазарджик Пазарджик Пазарджик МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „Константин Величков” профилирана гимназия
176 Пазарджик Панагюрище Панагюрище ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА, ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ И СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ професионална гимназия 40
177 Пазарджик Пещера Пещера Професионална гимназия по лека промишленост и машиностроене "Васил Левски" професионална гимназия 24
178 Пазарджик Ракитово Ракитово Средно общообразователно оздравително училище "Христо Смирненски" оздравително
179 Пазарджик Септември Виноградец ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ по ТРАНСПОРТ професионална гимназия
180 Пазарджик Септември Септември Професионална гимназия по механизация на земеделското стопанство професионална гимназия 93
181 Перник Брезник Брезник Професионална гимназия по селско стопанство "Никола Йонков Вапцаров" професионална гимназия 20
182 Перник Перник Перник Спортно училище "Олимпиец" спортно
183 Перник Перник Перник Професионална техническа гимназия "Юрий Гагарин" професионална гимназия 54
184 Перник Перник Перник Професионална гимназия по енергетика и минна промишленост "Христо Ботев" професионална гимназия 40
185 Перник Перник Перник Професионална гимназия по техника и строителство "Арх. Йордан Миланов" професионална гимназия 39
186 Перник Перник Перник Технологична професионална гимназия "Мария Кюри" професионална гимназия 30
187 Перник Перник Перник Професионална гимназия по икономика професионална гимназия 111
188 Перник Перник Перник Професионална гимназия по облекло и туризъм "Свети Иван Рилски" професионална гимназия 98
189 Перник Радомир Радомир Техническа професионална гимназия "Никола Йонков Вапцаров" професионална гимназия 63
190 Перник Радомир Радомир Професионална гимназия по транспорт "Юрий Гагарин" професионална гимназия 67
191 Плевен Белене Белене Професионална гимназия по ядрена енергетика "Мария Склодовска - Кюри" професионална гимназия 63
192 Плевен Долни Дъбник Долни Дъбник Професионална гимназия по селско стопанство "Професор Иван Иванов" професионална гимназия 44
193 Плевен Кнежа Кнежа Професионална гимназия по земеделие "Стефан Цанов" професионална гимназия 63
194 Плевен Кнежа Кнежа Професионална гимназия по механоелектротехника "Христо Смирненски" професионална гимназия 15
195 Плевен Левски Левски Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост професионална гимназия 27
196 Плевен Левски Левски Професионална гимназия по селско стопанство "Никола Йонков Вапцаров" професионална гимназия 29
197 Плевен Плевен Плевен Спортно училище "Георги Бенковски" спортно 57
198 Плевен Плевен Плевен Държавна финансово-стопанска гимназия "Интелект" професионална гимназия 235
199 Плевен Плевен Плевен Професионална гимназия по механоелектротехника професионална гимназия 49
200 Плевен Плевен Плевен Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии "Луи Пастьор" професионална гимназия 3
201 Плевен Плевен Плевен Професионална Гимназия по Мениджмънт и Хранителни Технологии професионална гимназия 3
202 Плевен Плевен Плевен Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Никола Фичев" професионална гимназия 63
203 Плевен Плевен Плевен Професионална гимназия по транспорт "Проф. Цветан Лазаров" професионална гимназия 60
204 Плевен Плевен Плевен Професионална гимназия по лозарство и винарство "Александър Стамболийски" професионална гимназия 75
205 Плевен Плевен Плевен Професионална гимназия по облекло и текстил "Христо Бояджиев" професионална гимназия
206 Плевен Плевен Плевен ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА И ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ "Проф. Асен Златаров" професионална гимназия 55
207 Плевен Плевен Плевен Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване професионална гимназия 82
208 Плевен Плевен Плевен Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника "Г. С. Раковски" професионална гимназия 38
209 Плевен Плевен Плевен Професионална гимназия "Захарий Зограф" професионална гимназия
210 Плевен Плевен Плевен Професионална гимназия по туризъм "Алеко Константинов" професионална гимназия 19
211 Плевен Пордим Пордим Средно общообразователно училище "Свети Свети Кирил и Методий" СОУ (І - ХІІ клас)
212 Плевен Пордим Пордим Професионална гимназия по селско стопанство "Д-р Едуард Хаскел" професионална гимназия
213 Плевен Червен бряг Червен бряг Професионална гимназия по хранителни технологии "Юрий Гагарин" професионална гимназия 9
214 Плевен Червен бряг Червен бряг Професионална гимназия по механоелектротехника "Девети май" професионална гимназия 32
215 Плевен Червен бряг Червен бряг Търговска гимназия " Васил Априлов " професионална гимназия 18
216 Плевен Червен бряг Чомаковци Професионална гимназия по земеделско стопанство "Александър Стамболийски" професионална гимназия
217 Пловдив Асеновград Асеновград Професионална гимназия " Свети Патриарх Евтимий " професионална гимназия 34
218 Пловдив Асеновград Асеновград Професионална гимназия "Цар Иван Асен ІІ" професионална гимназия 144
219 Пловдив Карлово Калофер Професионална гимназия по облекло "Иванка Ботева" професионална гимназия 8
220 Пловдив Карлово Карлово Професионална гимназия "Братя Евлогий и Христо Георгиеви" професионална гимназия 31
221 Пловдив Карлово Клисура Професионална гимназия по икономика "Тодор Генчов Влайков" професионална гимназия 25
222 Пловдив Куклен Куклен Професионална гимназия по селско стопанство професионална гимназия
223 Пловдив Перущица Перущица Професионална гимназия по лозарство и винарство "Христо Ботев" професионална гимназия 82
224 Пловдив Пловдив Пловдив Средно общообразователно училище "Свети Патриарх Евтимий" СОУ (І - ХІІ клас)
225 Пловдив Пловдив Пловдив Професионална гимназия по електротехника и електроника професионална гимназия 11
226 Пловдив Пловдив Пловдив Професионална гимназия по облекло "Ана Май" професионална гимназия 61
227 Пловдив Пловдив Пловдив Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване "Христо Ботев" професионална гимназия
228 Пловдив Пловдив Пловдив Професионална гимназия по битова техника професионална гимназия 24
229 Пловдив Пловдив Пловдив Професионална гимназия по архитектура, строителство и геодезия "Арх.Камен Петков" професионална гимназия
230 Пловдив Пловдив Пловдив Професионална гимназия по транспорт "Гоце Делчев" професионална гимназия 43
231 Пловдив Пловдив Пловдив ОБРАЗЦОВА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "АКАДЕМИК КИРИЛ ПОПОВ" профилирана гимназия 168
232 Пловдив Пловдив Пловдив Спортно училище "Васил Левски" спортно 97
233 Пловдив Пловдив Пловдив Професионална гимназия по механотехника "Професор Цветан Лазаров" професионална гимназия
234 Пловдив Пловдив Пловдив Национално училище за музикално и танцово изкуство "Добрин Петков" по изкуствата 22
235 Пловдив Пловдив Пловдив НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА СЦЕНИЧНИ И ЕКРАННИ ИЗКУСТВА по изкуствата 99
236 Пловдив Пловдив Пловдив Национална художествена гимназия "Цанко Лавренов" по изкуствата 58
237 Пловдив Първомай Първомай Професионална гимназия по селско стопанство"Васил Левски" професионална гимназия 70
238 Пловдив Садово Садово Селскостопанска гимназия професионална гимназия 34
239 Пловдив Сопот Сопот Професионална гимназия "Генерал Владимир Заимов" професионална гимназия
240 Разград Завет Завет ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ "Климент Аркадиевич Тимирязев" професионална гимназия 25
241 Разград Исперих Исперих ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "ХАН АСПАРУХ" професионална гимназия 60
242 Разград Кубрат Кубрат ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ професионална гимназия 24
243 Разград Лозница Лозница Професионална гимназия по ветеринарна медицина и земеделие "Александър Стамболийски" професионална гимназия 107
244 Разград Разград Разград ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ по ИКОНОМИКА "РОБЕР ШУМАН" професионална гимназия 218
245 Разград Разград Разград Професионална техническа гимназия "Шандор Петьофи" професионална гимназия 116
246 Разград Разград Разград Професионална гимназия по химични технологии и биотехнологии "Мария Кюри" професионална гимназия 67
247 Разград Разград Разград Професионална гимназия по селско стопанство и хранително-вкусови технологии "Ангел Кънчев" професионална гимназия 23
248 Разград Разград Разград ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И СТРОИТЕЛСТВО "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" професионална гимназия 37
249 Разград Разград Разград Професионална Гимназия по облекло "Станка Николица Спасо-Еленина" професионална гимназия 2
250 Русе Бяла Бяла Професионална гимназия професионална гимназия 10
251 Русе Ветово Ветово Средно общообразователно училище "Васил Левски" с професионални паралелки СОУ (І - ХІІ клас) 13
252 Русе Две могили Две могили Професионална гимназия по селско стопанство "К. А. Тимирязев" професионална гимназия 66
253 Русе Русе Русе Професионална гимназия по електротехника и електроника "Апостол Арнаудов" професионална гимназия
254 Русе Русе Русе Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура " Йосиф Вондрак" - Русе професионална гимназия 12
255 Русе Русе Русе Професионална гимназия по селско стопанство "Ангел Кънчев" професионална гимназия 25
256 Русе Русе Русе Професионална гимназия по механотехника професионална гимназия 127
257 Русе Русе Русе Професионална гимназия по облекло "Недка Иван Лазарова" професионална гимназия 54
258 Русе Русе Русе Професионална гимназия по туризъм "Иван П. Павлов" професионална гимназия 106
259 Русе Русе Русе ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ "ЕЛИАС КАНЕТИ" професионална гимназия 70
260 Русе Русе Русе ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ професионална гимназия 22
261 Русе Русе Русе Професионална гимназия по транспорт професионална гимназия 21
262 Русе Русе Русе Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Пеньо Пенев" професионална гимназия
263 Русе Русе Русе Професионална гимназия по промишлени технологии "Атанас Цонев Буров" професионална гимназия 24
264 Силистра Дулово Дулово Професионална гимназия по облекло, обслужване и транспорт професионална гимназия
265 Силистра Дулово Окорш Средно общообразователно училище "Йордан Йовков" СОУ (І - ХІІ клас) 15
266 Силистра Кайнарджа Средище Професионална гимназия по механизация на селското стопанство "Никола Й. Вапцаров" професионална гимназия 58
267 Силистра Силистра Силистра Професионална гимназия по механотехника "Владимир Комаров" професионална гимназия 78
268 Силистра Силистра Силистра Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги "Атанас Буров" професионална гимназия 212
269 Силистра Силистра Силистра Професионална земеделска гимназия "Добруджа" професионална гимназия 19
270 Силистра Силистра Силистра Професионална гимназия по строителство "Пеньо Пенев" професионална гимназия
271 Силистра Силистра Силистра Професионална гимназия по лека промишленост "Пенчо Славейков" професионална гимназия 7
272 Силистра Силистра Силистра Професионална гимназия по производствени технологии "Евлогий Георгиев" професионална гимназия
273 Силистра Силистра Силистра Общинско спортно училище "Дръстър" спортно 30
274 Силистра Ситово Ситово Професионално училище за селско стопанство професионално училище 18
275 Силистра Тутракан Тутракан Средно общообразователно училище "Христо Ботев" СОУ (І - ХІІ клас) 27
276 Сливен Котел Котел Средно общообразователно училище "Георги Стойков Раковски" СОУ с (присъединена) група в детска градина 110
277 Сливен Нова Загора Нова Загора Професионална гимназия по селско стопанство професионална гимназия 64
278 Сливен Нова Загора Нова Загора Професионална гимназия по техника и технологии "Атанас Димитров" професионална гимназия
279 Сливен Сливен Сливен Професионална гимназия по текстил и облекло "Добри Желязков" професионална гимназия 33
280 Сливен Сливен Сливен Професионална гимназия по електротехника и електроника "Мария Склодовска-Кюри" професионална гимназия 133
281 Сливен Сливен Сливен Професионална гимназия по икономика "Професор доктор Димитър Табаков" професионална гимназия
282 Сливен Сливен Сливен Професионална гимназия по хотелиерство и туризъм "Акад. Неделчо Неделчев" професионална гимназия 253
283 Сливен Сливен Сливен Сливенска професионална гимназия по строителство и геодезия "Арх. Георги Козаров" професионална гимназия 21
284 Сливен Сливен Сливен Професионална гимназия по механотехника професионална гимназия 45
285 Сливен Сливен Сливен Спортно училище "Димитър Рохов" спортно
286 Сливен Сливен Сливен Национална художествена гимназия "Димитър Добрович" по изкуствата
287 Смолян Девин Девин ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА "А. С. Попов" професионална гимназия 33
288 Смолян Доспат Доспат ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" професионална гимназия 43
289 Смолян Златоград Златоград Професионална гимназия "Христо Ботев" професионална гимназия 22
290 Смолян Мадан Мадан Професионална гимназия "Васил Димитров" професионална гимназия 56
291 Смолян Рудозем Рудозем Средно общообразователно училище "Св.св. Кирил и Методий" СОУ (І - ХІІ клас)
292 Смолян Смолян Смолян Средно общообразователно училище "ОТЕЦ ПАИСИЙ" СОУ (І - ХІІ клас)
293 Смолян Смолян Смолян Професионална гимназия по техника и технологии "Христо Ботев" професионална гимназия 103
294 Смолян Смолян Смолян Професионална гимназия по икономика "Карл Маркс" професионална гимназия 79
295 Смолян Смолян Смолян ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ професионална гимназия 79
296 Смолян Чепеларе Чепеларе Професионална гимназия по селско, горско стопанство и туризъм "Никола Йонков Вапцаров" професионална гимназия 45
297 София-град Столична Банкя Професионална гимназия по туризъм "Алеко Константинов" професионална гимназия 87
298 София-град Столична София Професионална гимназия по екология и биотехнологии "Проф. д-р Асен Златаров" професионална гимназия
299 София-град Столична София СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ по ЕЛЕКТРОНИКА "Джон Атанасов" професионална гимназия
300 София-град Столична София Професионална гимназия по фризьорство и козметика "Княгиня Евдокия" професионална гимназия
301 София-град Столична София Втора английска езикова гимназия "Томас Джеферсън" профилирана гимназия
302 София-град Столична София Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд" професионална гимназия 32
303 София-град Столична София ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АУДИО-, ВИДЕО- И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯ "А. С. ПОПОВ" професионална гимназия 0
304 София-град Столична София Професионална гимназия по хранително- вкусови технологии "Проф. д-р Георги Павлов" професионална гимназия 9
305 София-град Столична София 57 Спортно училище "Свети Наум Охридски" спортно 116
306 София-град Столична София Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии професионална гимназия 72
307 София-град Столична София Професионална гимназия по облекло "Княгиня Мария Луиза" професионална гимназия 35
308 София-град Столична София НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО - СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ професионална гимназия
309 София-град Столична София 144 Средно общообразователно училище "Народни будители" СОУ (І - ХІІ клас)
310 София-град Столична София Технологично Училище Електронни Системи към Технически Университет София професионална гимназия
311 София-град Столична София Професионална гимназия по механоелектротехника "Н.Й.Вапцаров" професионална гимназия 88
312 София-град Столична София СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ професионална гимназия 89
313 София-град Столична София Профилирана гимназия за изобразителни изкуства "Професор Николай Райнов" профилирана гимназия 23
314 София-град Столична София Професионална гимназия по железопътен транспорт "Никола Корчев" професионална гимназия 5
315 София-град Столична София ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ "МАКГАХАН" професионална гимназия 90
316 София-град Столична София ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ ПО МОДА И ДИЗАЙН "СВ.АРИАДНА" професионален колеж
317 София-град Столична София ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ професионална гимназия
318 София-град Столична София Частна професионална гимназия по Мултимедия, компютърен графичен дизайн и анимация професионална гимназия
319 София-град Столична София НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО - БАНКОВА ГИМНАЗИЯ професионална гимназия 14
320 София-град Столична София ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ по спорт "БИО ФИТ" професионален колеж
321 София-град Столична София Национално музикално училище "Любомир Пипков" по изкуствата
322 София-град Столична София Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография по изкуствата
323 София-град Столична София НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ДРЕВНИ ЕЗИЦИ И КУЛТУРИ "КОНСТАНТИН КИРИЛ ФИЛОСОФ" по изкуствата 0
324 София-област Ботевград Ботевград Техническа професионална гимназия "Стамен Панчев" професионална гимназия
325 София-област Елин Пелин Елин Пелин ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КЕРАМИКА професионална гимназия 25
326 София-област Етрополе Етрополе Професионална гимназия професионална гимназия
327 София-област Златица Златица Аграрно -техническа професионална гимназия професионална гимназия 35
328 София-област Ихтиман Ихтиман Професионална гимназия "Васил Левски" професионална гимназия 57
329 София-област Костенец Костенец Професионална гимназия "Георги Сава Раковски" професионална гимназия 35
330 София-област Костинброд Костинброд Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство "Св. Г. Победоносец" професионална гимназия 120
331 София-област Пирдоп Пирдоп Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии "Никола Димов" професионална гимназия 22
332 София-област Пирдоп Пирдоп Професионално гимназия по механоелектротехника професионална гимназия 77
333 София-област Правец Правец Професионална Гимназия по Компютърни Технологии и Системи професионална гимназия
334 София-област Самоков Самоков Професионална техническа гимназия "Никола Й. Вапцаров" професионална гимназия
335 София-област Самоков Самоков Професионална гимназия по туризъм професионална гимназия 25
336 София-област Сливница Сливница Професионална гимназия по транспорт "Никола Йонков Вапцаров" професионална гимназия 26
337 Стара Загора Гълъбово Гълъбово Професионална гимназия по енергетика и електротехника професионална гимназия 62
338 Стара Загора Казанлък Казанлък ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ "ИВАН ХАДЖИЕНОВ" професионална гимназия 23
339 Стара Загора Казанлък Казанлък ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ професионална гимназия 63
340 Стара Загора Казанлък Казанлък Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм професионална гимназия 9
341 Стара Загора Казанлък Казанлък Професионална гимназия по строителство професионална гимназия 14
342 Стара Загора Мъглиж Мъглиж Професионална гимназия по селско стопанство "Гео Милев" професионална гимназия 23
343 Стара Загора Павел баня Павел баня Професионална гимназия по ресторантьорство и хотелиерство професионална гимназия 25
344 Стара Загора Раднево Раднево Професионална гимназия "Св.Иван Рилски" професионална гимназия
345 Стара Загора Стара Загора Стара Загора Професионална гимназия по механотехника и транспорт "Н. Й. Вапцаров" професионална гимназия 46
346 Стара Загора Стара Загора Стара Загора ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА " Г. С. РАКОВСКИ" професионална гимназия 93
347 Стара Загора Стара Загора Стара Загора ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА "ИВАН П. ПАВЛОВ" професионална гимназия 217
348 Стара Загора Стара Загора Стара Загора ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА "ДЖОН АТАНАСОВ" професионална гимназия 83
349 Стара Загора Стара Загора Стара Загора Професионална гимназия по строителство и дървообработване "Инж. Недьо Ранчев" професионална гимназия 20
350 Стара Загора Стара Загора Стара Загора Професионална гимназия по облекло и хранене "Райна Княгиня" професионална гимназия 70
351 Стара Загора Стара Загора Стара Загора Частна Професионална Гимназия по Управление на Туризма "Константин Фотинов" професионална гимназия
352 Стара Загора Стара Загора Стара Загора Търговска гимназия "Княз Симеон Търновски" професионална гимназия 39
353 Стара Загора Стара Загора Стара Загора Професионална гимназия по строителство,архитектура и геодезия "Лубор Байер" професионална гимназия 175
354 Стара Загора Чирпан Чирпан Професионална гимназия по селско стопанство професионална гимназия 42
355 Търговище Омуртаг Омуртаг Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост професионална гимназия 49
356 Търговище Попово Попово Професионална гимназия по техника и лека промишленост професионална гимназия 18
357 Търговище Попово Попово Професионална гимназия по селско стопанство професионална гимназия 52
358 Търговище Търговище Търговище Профилирана гимназия с изучаване на чужди езици "Митрополит Андрей" профилирана гимназия
359 Търговище Търговище Търговище Професионална гимназия по икономическа информатика "Джон Атанасов" професионална гимназия 110
360 Търговище Търговище Търговище Професионална техническа гимназия "Цар Симеон Велики" професионална гимназия 37
361 Търговище Търговище Търговище Професионална гимназия по Електротехника и строителство професионална гимназия 9
362 Търговище Търговище Търговище Професионална гимназия по туризъм и хранително-вкусови технологии "Алеко Константинов" професионална гимназия 93
363 Търговище Търговище Търговище Професионална гимназия по земеделие професионална гимназия
364 Хасково Димитровград Димитровград Професионална гимназия по химични и хранителни технологии "Проф. д-р Асен Златаров" професионална гимназия
365 Хасково Димитровград Димитровград Професионална гимназия "Капитан Петко Войвода" професионална гимназия
366 Хасково Ивайловград Ивайловград СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" СОУ (І - ХІІ клас)
367 Хасково Любимец Любимец Средно общообразователно училище "Желязко Терпешев" V - ХІІ клас
368 Хасково Минерални бани Караманци СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" СОУ (І - ХІІ клас)
369 Хасково Свиленград Свиленград Професионална гимназия по селско стопанство и икономика "Христо Ботев" професионална гимназия 49
370 Хасково Симеоновград Симеоновград Средно общообразователно училище "Свети Климент Охридски" СОУ (І - ХІІ клас)
371 Хасково Стамболово Стамболово СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ " СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ " СОУ (І - ХІІ клас) 16
372 Хасково Тополовград Тополовград СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" V - ХІІ клас
373 Хасково Харманли Харманли Професионална гимназия по електропромишленост и текстил "Захари Стоянов" професионална гимназия 68
374 Хасково Хасково Хасково Професионална гимназия по транспорт "Н.Й.Вапцаров" професионална гимназия
375 Хасково Хасково Хасково ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ "Атанас Буров" професионална гимназия 162
376 Хасково Хасково Хасково Професионална гимназия по туризъм "Александър Паскалев" професионална гимназия 85
377 Хасково Хасково Хасково Професионална гимназия по селско стопанство професионална гимназия
378 Хасково Хасково Хасково ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ДЪРВООБРАБОТВАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО "ЦАР ИВАН АСЕН ІІ" професионална гимназия 0
379 Хасково Хасково Хасково ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ "РАЙНА КНЯГИНЯ" професионална гимназия 31
380 Хасково Хасково Хасково Професионална гимназия по механоелектротехника "Стойчо и Кица Марчеви" професионална гимназия 9
381 Шумен Велики Преслав Велики Преслав Професионална техническа гимназия "Симеон Велики" професионална гимназия 33
382 Шумен Велики Преслав Велики Преслав Професионална гимназия по селско стопанство професионална гимназия 26
383 Шумен Нови пазар Нови пазар Професионална гимназия по селско стопанство професионална гимназия 0
384 Шумен Нови пазар Нови пазар Професионална гимназия по химични технологии и дизайн " Проф. д-р Асен Златаров" професионална гимназия 56
385 Шумен Шумен Шумен Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия професионална гимназия 82
386 Шумен Шумен Шумен Професионална гимназия по машиностроене професионална гимназия 8
387 Шумен Шумен Шумен Професионална гимназия по икономика професионална гимназия 126
388 Шумен Шумен Шумен Професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии "Проф. д-р Асен Златаров" професионална гимназия 33
389 Шумен Шумен Шумен Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии професионална гимназия 57
390 Шумен Шумен Шумен Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт "Христо Ботев" професионална гимназия 83
391 Ямбол Елхово Бояново Професионална Гимназия по Механизация на селското стопанство"Ернесто Че Гевара" професионална гимназия 22
392 Ямбол Елхово Елхово Професионална гимназия "Стефан Караджа" професионална гимназия 28
393 Ямбол Ямбол Ямбол Професионална техническа гимназия "Иван Райнов" професионална гимназия 135
394 Ямбол Ямбол Ямбол Професионална гимназия по икономика "Георги Стойков Раковски" професионална гимназия 231
395 Ямбол Ямбол Ямбол Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм професионална гимназия 70
396 Ямбол Ямбол Ямбол Професионална гимназия по земеделие "Христо Ботев" професионална гимназия 39
397 Ямбол Ямбол Ямбол Професионална гимназия по строителство и геодезия "Кольо Фичето" професионална гимназия
398 Ямбол Ямбол Ямбол Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника "Н. Й. Вапцаров" професионална гимназия 69
399 Ямбол Ямбол Ямбол Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии професионална гимназия 37
 
Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието, младежта и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”.