до момента са се регистрирали
401
училища


до момента са заявени за участие в проекта
15770
ученици


 


Списък на училищата, които са се регистрирали в системата към момента

Област Община Населено място Наименование на училището Вид на училището Брой ученици, които ще участват в проекта
1 Благоевград Банско Банско Професионална лесотехническа гимназия "Никола Йонков Вапцаров" професионална гимназия 19
2 Благоевград Банско Банско Професионална гимназия по селско стопанство и туризъм "Алеко Константинов" професионална гимназия 23
3 Благоевград Банско Банско Професионална гимназия по електроника и енергетика професионална гимназия 19
4 Благоевград Благоевград Благоевград Благоевградска професионална гимназия професионална гимназия 0
5 Благоевград Благоевград Благоевград Професионална гимназия по икономика "Иван Илиев" професионална гимназия 60
6 Благоевград Благоевград Благоевград Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Васил Левски" професионална гимназия 73
7 Благоевград Благоевград Благоевград Професионална техническа гимназия "Ичко Бойчев" професионална гимназия
8 Благоевград Благоевград Благоевград Професионална гимназия по текстил и облекло професионална гимназия 52
9 Благоевград Гоце Делчев Гоце Делчев Неврокопска професионална гимназия "Димитър Талев" професионална гимназия 108
10 Благоевград Гоце Делчев Гоце Делчев Професионална гимназия по механизация на селското стопанство "Пейо Крачолов Яворов" професионална гимназия 52
11 Благоевград Петрич Петрич Професионална гимназия по механоелектротехника "Юрий Гагарин" професионална гимназия 48
12 Благоевград Петрич Петрич Професионална гимназия по икономика и туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" професионална гимназия
13 Благоевград Разлог Разлог Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии "Никола Стойчев" професионална гимназия 51
14 Благоевград Разлог Разлог Професионална гимназия по механизация на селското стопанствo професионална гимназия 20
15 Благоевград Разлог Разлог Професионална гимназия по транспорт професионална гимназия 54
16 Благоевград Сандански Сандански Професионална техническа гимназия професионална гимназия 15
17 Благоевград Сандански Сандански Земеделска професионална гимназия "Климент Аркадиевич Тимирязев" професионална гимназия 0
18 Благоевград Сандански Сандански Спортно училище спортно 0
19 Благоевград Якоруда Якоруда Професионална гимназия по машиностроене "Петко Рачов Славейков" професионална гимназия 55
20 Бургас Айтос Айтос ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "ЗЛАТНА НИВА" професионална гимназия
21 Бургас Бургас Бургас Гимназия с преподаване на английски език "Гео Милев" профилирана гимназия
22 Бургас Бургас Бургас Професионална гимназия по туризъм "Проф.д-р Асен Златаров" професионална гимназия
23 Бургас Бургас Бургас ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА професионална гимназия 60
24 Бургас Бургас Бургас Търговска гимназия професионална гимназия 43
25 Бургас Бургас Бургас Професионална гимназия по химични технологии "Акад. Н. Д. Зелинский" професионална гимназия 38
26 Бургас Бургас Бургас Професионална гимназия по електротехника и електроника "Константин Фотинов" професионална гимназия
27 Бургас Бургас Бургас Професионална гимназия по транспорт професионална гимназия
28 Бургас Бургас Бургас Професионална техническа гимназия професионална гимназия
29 Бургас Бургас Бургас Професионална гимназия по дървообработване "Георги Кондолов" професионална гимназия 13
30 Бургас Бургас Бургас ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СГРАДОСТРОИТЕЛСТВО И ИНСТАЛАЦИИ " ПЕНЬО ПЕНЕВ " професионална гимназия 30
31 Бургас Карнобат Карнобат Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост професионална гимназия 18
32 Бургас Несебър Несебър Професионална гимназия по туризъм "Иван Вазов" професионална гимназия 58
33 Бургас Средец Средец ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И ЕЛЕКТРОНИКА "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" професионална гимназия 42
34 Бургас Сунгурларе Сунгурларе Средно общообразователно училище "Христо Ботев" СОУ (І - ХІІ клас) 20
35 Варна Аврен Синдел Средно общообразователно училище "Св. Св. Кирил и Методий" СОУ (І - ХІІ клас)
36 Варна Аксаково Аксаково Средно общообразователно училище "Свети Климент Охридски" СОУ (І - ХІІ клас) 6
37 Варна Аксаково Игнатиево Средно общообразователно училище "Свети Свети Кирил и Методий" СОУ (І - ХІІ клас)
38 Варна Белослав Белослав Професионална гимназия "Свети Димитър Солунски" професионална гимназия 10
39 Варна Бяла Бяла Професионална гимназия по селско стопанство и туризъм професионална гимназия 10
40 Варна Варна Варна Cпортно училище "Георги Бенковски" спортно 104
41 Варна Варна Варна Средно общообразователно училище "Свети Климент Охридски" СОУ (І - ХІІ клас)
42 Варна Варна Варна Професионална гимназия по икономика "Д-р Иван Богоров" професионална гимназия 68
43 Варна Варна Варна Професионална техническа гимназия професионална гимназия 38
44 Варна Варна Варна Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии "Дм.Ив.Менделеев" професионална гимназия 10
45 Варна Варна Варна Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Васил Левски" професионална гимназия
46 Варна Варна Варна Професионална гимназия по машиностроене и транспорт професионална гимназия
47 Варна Варна Варна Частна Търговска Гимназия професионална гимназия
48 Варна Варна Варна Варненска търговска гимназия " Георги Стойков Раковски" професионална гимназия 0
49 Варна Варна Варна Професионална гимназия по текстил и моден дизайн професионална гимназия
50 Варна Варна Варна Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Николай Хайтов" професионална гимназия 49
51 Варна Варна Варна Варненска морска гимназия "Свети Николай Чудотворец" професионална гимназия 14
52 Варна Варна Варна Професионална гимназия по електротехника професионална гимназия 58
53 Варна Варна Варна Професионална гимназия по туризъм "Проф.д-р Асен Златаров" професионална гимназия 56
54 Варна Ветрино Ветрино Средно общообразователно училище "Христо Ботев" СОУ (І - ХІІ клас)
55 Варна Вълчи дол Вълчи дол Средно общообразователно училище "Васил Левски" СОУ (І - ХІІ клас) 34
56 Варна Вълчи дол Стефан Караджа Професионална гимназия по земеделие и горско стопанство професионална гимназия 28
57 Варна Девня Девня ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ професионална гимназия
58 Варна Провадия Провадия Професионална гимназия по хотелиерство, ресторантьорство и туризъм "Цар Симеон Велики" професионална гимназия 42
59 Варна Провадия Провадия Професионална гимназия по селско стопанство "Земя" професионална гимназия 0
60 Варна Суворово Николаевка Основно училище "Христо Ботев" ОУ с професионални паралелки
61 Варна Суворово Суворово Професионална гимназия по селско стопанство "Свети Георги Победоносец" професионална гимназия 10
62 Велико Търново Велико Търново Велико Търново Професионална гимназия по електроника "Александър Степанович Попов" професионална гимназия 41
63 Велико Търново Велико Търново Велико Търново Професионална гимназия по моден дизайн професионална гимназия 48
64 Велико Търново Велико Търново Велико Търново Професионална гимназия по туризъм "Д-р Васил Берон" професионална гимназия
65 Велико Търново Горна Оряховица Горна Оряховица Професионална техническа гимназия "Васил Левски" професионална гимназия 14
66 Велико Търново Горна Оряховица Горна Оряховица Професионална гимназия по електротехника и електроника "Михайло Василиевич Ломоносов" професионална гимназия 47
67 Велико Търново Горна Оряховица Горна Оряховица Професионална гимназия по лека промишленост и икономика "Атанас Буров" професионална гимназия 219
68 Велико Търново Горна Оряховица Горна Оряховица Професионална гимназия по железопътен транспорт "Никола Йонков Вапцаров" професионална гимназия
69 Велико Търново Елена Елена Средно общообразователно училище "Иван Н. Момчилов" СОУ (І - ХІІ клас)
70 Велико Търново Свищов Свищов Държавна търговска гимназия "Димитър Хадживасилев" професионална гимназия 0
71 Велико Търново Свищов Свищов Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" професионална гимназия
72 Велико Търново Свищов Свищов Професионална гимназия по лека промишленост и строителство професионална гимназия
73 Видин Брегово Брегово Професионална гимназия по земеделие "Васил Левски" професионална гимназия
74 Видин Видин Видин Професионална техническа гимназия "Васил Левски" професионална гимназия 60
75 Видин Видин Видин Професионална гимназия по туризъм "Михалаки Георгиев" професионална гимназия 57
76 Видин Видин Видин Професионална гимназия "Проф. д-р Асен Златаров" професионална гимназия 0
77 Видин Видин Дунавци Професионална гимназия по селско стопанство "Г.М.Димитров" професионална гимназия
78 Видин Димово Арчар Средно общообразователно училище "Христо Ботев" СОУ (І - ХІІ клас)
79 Видин Димово Димово Професионална гимназия по икономика професионална гимназия 10
80 Видин Кула Кула Средно общообразователно училище "Васил Левски" СОУ (І - ХІІ клас) 31
81 Видин Ружинци Ружинци Професионална гимназия по селско стопанство "Никола Й. Вапцаров" професионална гимназия 18
82 Враца Борован Борован Професионална гимназия по транспорт "Коста Петров" професионална гимназия 16
83 Враца Бяла Слатина Бяла Слатина Професионална гимназия по облекло "Елисавета Багряна" професионална гимназия 65
84 Враца Бяла Слатина Бяла Слатина Професионална агротехническа гимназия "Никола Йонков Вапцаров" професионална гимназия 223
85 Враца Враца Враца Професионална техническа гимназия "Никола Йонков Вапцаров" професионална гимназия 48
86 Враца Враца Враца Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство професионална гимназия 89
87 Враца Враца Враца Професионална гимназия "Димитраки Хаджитошин" професионална гимназия 39
88 Враца Козлодуй Бутан Професионална гимназия по селско стопанство "Христо Ботев" професионална гимназия 30
89 Враца Козлодуй Козлодуй Професионална гимназия по ядрена енергетика "Игор Курчатов" професионална гимназия 59
90 Враца Криводол Криводол Средно общообразователно училище "Св. Св. Кирил и Методий" СОУ (І - ХІІ клас) 10
91 Враца Мездра Мездра Професионална гимназия "Алеко Константинов" професионална гимназия
92 Враца Мездра Мездра Професионална гимназия по механизация на селското стопанство професионална гимназия 40
93 Враца Мизия Мизия Професионална гимназия по химични технологии "Васил Левски" професионална гимназия 0
94 Враца Оряхово Оряхово Средно общообразователно училище "Христо Ботев" V - ХІІ клас 58
95 Враца Хайредин Хайредин Средно общообразователно училище "Васил Воденичарски" СОУ (І - ХІІ клас) 13
96 Габрово Габрово Габрово ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО професионална гимназия
97 Габрово Габрово Габрово ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "Д-р Никола Василиади" професионална гимназия 49
98 Габрово Габрово Габрово ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ "ПЕНЧО СЕМОВ" професионална гимназия 66
99 Габрово Дряново Дряново ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА "РАЧО СТОЯНОВ" професионална гимназия 31
100 Габрово Севлиево Градница Професионална гимназия по транспорт и машиностроене професионална гимназия
101 Габрово Севлиево Севлиево Професионална гимназия по механизация на селското стопанство "Марин Попов" професионална гимназия
102 Габрово Севлиево Севлиево Професионална гимназия по механоелектротехника "Ген.Иван Бъчваров" професионална гимназия 53
103 Добрич Балчик Оброчище Средно общообразователно училище "Христо Смирненски" СОУ (І - ХІІ клас)
104 Добрич Генерал Тошево Генерал Тошево Професионална гимназия по земеделие "Тодор Рачински" професионална гимназия 71
105 Добрич Добрич Добрич Професионална гимназия по механотехника и електротехника "Михаил Василиевич Ломоносов" професионална гимназия 12
106 Добрич Добрич Добрич Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Георги Павлов" професионална гимназия
107 Добрич Добрич Добрич Финансово-стопанска гимназия "Васил Левски" професионална гимназия 43
108 Добрич Добрич Добрич Професионална гимназия по строителство и архитектура "Пеньо Пенев" професионална гимназия 5
109 Добрич Добрич Добрич Професионална гимназия по аграрно стопанство професионална гимназия 36
110 Добрич Добрич Добрич Професионална гимназия по туризъм "П. К. Яворов" професионална гимназия 259
111 Добрич Добрич Добрич Професионална гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост професионална гимназия 80
112 Добрич Каварна Каварна Професионална земеделска гимназия "Климент Аркадиевич Тимирязев" професионална гимназия 51
113 Добрич Тервел Тервел Професионална гимназия по техника и облекло "Дочо Михайлов" професионална гимназия 106
114 Кърджали Ардино Ардино Професионална гимназия "Христо Смирненски" професионална гимназия 12
115 Кърджали Джебел Джебел Професионална гимназия "Руска Пеева" професионална гимназия 32
116 Кърджали Кирково Кирково Професионална гимназия по машиностроене и лека промишленост "Васил Левски" професионална гимназия 28
117 Кърджали Крумовград Крумовград Професионална гимназия по транспорт "Христо Смирненски" професионална гимназия 18
118 Кърджали Кърджали Кърджали Професионална гимназия по икономика "Алеко Константинов" професионална гимназия 172
119 Кърджали Кърджали Кърджали Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" професионална гимназия 109
120 Кърджали Кърджали Кърджали Професионална гимназия "Васил Левски" професионална гимназия 24
121 Кърджали Кърджали Кърджали Професионална гимназия по облекло и дизайн "Евридика" професионална гимназия 5
122 Кърджали Кърджали Кърджали Професионална гимназия по електротехника и електроника "Капитан Петко войвода" професионална гимназия 29
123 Кърджали Кърджали Кърджали Професионална гимназия по селско и горско стопанство професионална гимназия 27
124 Кърджали Кърджали Кърджали Професионална гимназия по строителство "Христо Смирненски" професионална гимназия 14
125 Кърджали Момчилград Момчилград Професионална гимназия по машиностроене и лека промишленост "Васил Левски" професионална гимназия 10
126 Кърджали Момчилград Момчилград Професионална гимназия по туризъм и хранително-вкусова промишленост "Св. Св. Кирил и Методий" професионална гимназия 30
127 Кюстендил Бобов дол Бобов дол Професионална гимназия професионална гимназия 26
128 Кюстендил Дупница Дупница Професионална гимназия по облекло и стопанско управление професионална гимназия 82
129 Кюстендил Дупница Дупница Професионална гимназия по Транспорт професионална гимназия 78
130 Кюстендил Дупница Дупница Професионална гимназия "Акад. Сергей П. Корольов" професионална гимназия
131 Кюстендил Дупница Дупница Професионална гимназия по хранително - вкусови и химични технологии професионална гимназия 15
132 Кюстендил Кюстендил Кюстендил Професионална техническа гимназия "Джон Атанасов " професионална гимназия 31
133 Кюстендил Кюстендил Кюстендил Професионална гимназия по икономика и мениджмънт "Йордан Захариев" професионална гимназия
134 Кюстендил Кюстендил Кюстендил Спортно училище "Васил Левски" спортно 31
135 Кюстендил Кюстендил Кюстендил Професионална гимназия по туризъм "Никола Йонков Вапцаров" професионална гимназия 65
136 Кюстендил Кюстендил Кюстендил Професионална гимназия по лека промишленост "Владимир Димитров-Майстора" професионална гимназия
137 Кюстендил Сапарева баня Сапарева баня ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И АДМИНИСТРАЦИЯ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ" професионална гимназия 49
138 Ловеч Априлци Априлци Професионална гимназия по туризъм "Иван Марангозов" професионална гимназия 18
139 Ловеч Летница Летница Средно общообразователно училище "Бачо Киро" СОУ (І - ХІІ клас) 18
140 Ловеч Ловеч Ловеч ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА професионална гимназия 41
141 Ловеч Ловеч Ловеч ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА "ПРОФ. Д-Р Д. ДИМОВ" професионална гимназия 28
142 Ловеч Ловеч Ловеч Професионална гимназия по кожарство облекло и химични технологии "Марийка и Маринчо Караконови" професионална гимназия 14
143 Ловеч Ловеч Ловеч Професионална гимназия по икономика, търговия и услуги професионална гимназия 50
144 Ловеч Луковит Луковит Средно общообразователно училище "Алеко Константинов" СОУ (І - ХІІ клас) 120
145 Ловеч Луковит Луковит Професионална гимназия по селско стопанство "Сергей Румянцев" професионална гимназия 63
146 Ловеч Тетевен Тетевен Средно общообразователно училище "Георги Бенковски" СОУ (І - ХІІ клас) 20
147 Ловеч Тетевен Тетевен Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Сава Младенов" професионална гимназия 32
148 Ловеч Тетевен Тетевен Професионална гимназия по строителство, електротехника и услуги професионална гимназия 11
149 Ловеч Троян Троян Средно общообразователно училище "Васил Левски" СОУ (І - ХІІ клас) 45
150 Ловеч Троян Троян СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" СОУ (І - ХІІ клас)
151 Ловеч Троян Троян ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА професионална гимназия 45
152 Ловеч Троян Черни Осъм СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" СОУ (І - ХІІ клас)
153 Ловеч Ябланица Ябланица Средно общообразователно училище "Васил Левски" СОУ (І - ХІІ клас) 20
154 Монтана Берковица Берковица Гимназия "Д-р Иван Панов" гимназия (ІХ - ХІІ клас) 32
155 Монтана Берковица Берковица Лесотехническа професионална гимназия професионална гимназия 0
156 Монтана Бойчиновци Владимирово Професионална гимназия по транспорт професионална гимназия 20
157 Монтана Вършец Вършец Професионална гимназия по икономика и туризъм професионална гимназия 24
158 Монтана Георги Дамяново Георги Дамяново Професионална гимназия по селско стопанство "Марко Марков" професионална гимназия
159 Монтана Лом Ковачица Професионална гимназия по селско стопанство "Дунавска земя" професионална гимназия 10
160 Монтана Лом Лом Професионална гимназия по хранене и земеделие "Дмитрий Иванович Менделеев" професионална гимназия 66
161 Монтана Лом Лом Професионална гимназия по производствени технологии професионална гимназия 144
162 Монтана Монтана Монтана Професионална техническа гимназия "Юрий Гагарин" професионална гимназия
163 Монтана Монтана Монтана Финансово-стопанска гимназия "Васил Левски" професионална гимназия 134
164 Монтана Монтана Монтана Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Проф. арх. Стефан Стефанов" професионална гимназия 136
165 Монтана Монтана Монтана Професионална гимназия по лека промишленост професионална гимназия 12
166 Монтана Монтана Монтана Професионална гимназия "Христо Ботев" професионална гимназия 169
167 Монтана Монтана Монтана Професионална гимназия по електротехника "Христо Ботев" професионална гимназия
168 Пазарджик Батак Батак Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Стефан Божков" професионална гимназия 35
169 Пазарджик Брацигово Брацигово Професионална гимназия по строителство и архитектура професионална гимназия
170 Пазарджик Велинград Велинград Професионална гимназия по икономика и туризъм "Алеко Константинов" професионална гимназия 264
171 Пазарджик Велинград Велинград Професионална гимназия по горско стопанство"Христо Ботев" професионална гимназия
172 Пазарджик Пазарджик Пазарджик ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "ЦАРИЦА ЙОАННА" професионална гимназия 66
173 Пазарджик Пазарджик Пазарджик Професионална гимназия по механоелектротехника професионална гимназия
174 Пазарджик Пазарджик Пазарджик Професионална гимназия по химични и хранителни технологии професионална гимназия 18
175 Пазарджик Пазарджик Пазарджик ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРОМИШЛЕНИ ТЕХНОЛОГИИ професионална гимназия 21
176 Пазарджик Пазарджик Пазарджик Професионална гимназия по облекло професионална гимназия 26
177 Пазарджик Пазарджик Пазарджик МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „Константин Величков” профилирана гимназия
178 Пазарджик Панагюрище Панагюрище ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА, ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ И СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ професионална гимназия 40
179 Пазарджик Пещера Пещера Професионална гимназия по лека промишленост и машиностроене "Васил Левски" професионална гимназия 24
180 Пазарджик Ракитово Ракитово Средно общообразователно оздравително училище "Христо Смирненски" оздравително
181 Пазарджик Септември Виноградец ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ по ТРАНСПОРТ професионална гимназия
182 Пазарджик Септември Септември Професионална гимназия по механизация на земеделското стопанство професионална гимназия 93
183 Перник Брезник Брезник Професионална гимназия по селско стопанство "Никола Йонков Вапцаров" професионална гимназия 20
184 Перник Перник Перник Спортно училище "Олимпиец" спортно
185 Перник Перник Перник Професионална техническа гимназия "Юрий Гагарин" професионална гимназия 54
186 Перник Перник Перник Професионална гимназия по енергетика и минна промишленост "Христо Ботев" професионална гимназия 40
187 Перник Перник Перник Професионална гимназия по техника и строителство "Арх. Йордан Миланов" професионална гимназия 27
188 Перник Перник Перник Технологична професионална гимназия "Мария Кюри" професионална гимназия 9
189 Перник Перник Перник Професионална гимназия по икономика професионална гимназия 111
190 Перник Перник Перник Професионална гимназия по облекло и туризъм "Свети Иван Рилски" професионална гимназия 67
191 Перник Радомир Радомир Техническа професионална гимназия "Никола Йонков Вапцаров" професионална гимназия 63
192 Перник Радомир Радомир Професионална гимназия по транспорт "Юрий Гагарин" професионална гимназия 67
193 Плевен Белене Белене Професионална гимназия по ядрена енергетика "Мария Склодовска - Кюри" професионална гимназия 63
194 Плевен Долни Дъбник Долни Дъбник Професионална гимназия по селско стопанство "Професор Иван Иванов" професионална гимназия 44
195 Плевен Кнежа Кнежа Професионална гимназия по земеделие "Стефан Цанов" професионална гимназия 63
196 Плевен Кнежа Кнежа Професионална гимназия по механоелектротехника "Христо Смирненски" професионална гимназия 15
197 Плевен Левски Левски Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост професионална гимназия 27
198 Плевен Левски Левски Професионална гимназия по селско стопанство "Никола Йонков Вапцаров" професионална гимназия 29
199 Плевен Плевен Плевен Спортно училище "Георги Бенковски" спортно 57
200 Плевен Плевен Плевен Държавна финансово-стопанска гимназия "Интелект" професионална гимназия 235
201 Плевен Плевен Плевен Професионална гимназия по механоелектротехника професионална гимназия 49
202 Плевен Плевен Плевен Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии "Луи Пастьор" професионална гимназия 3
203 Плевен Плевен Плевен Професионална Гимназия по Мениджмънт и Хранителни Технологии професионална гимназия 3
204 Плевен Плевен Плевен Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Никола Фичев" професионална гимназия 63
205 Плевен Плевен Плевен Професионална гимназия по транспорт "Проф. Цветан Лазаров" професионална гимназия 60
206 Плевен Плевен Плевен Професионална гимназия по лозарство и винарство "Александър Стамболийски" професионална гимназия 75
207 Плевен Плевен Плевен Професионална гимназия по облекло и текстил "Христо Бояджиев" професионална гимназия
208 Плевен Плевен Плевен ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА И ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ "Проф. Асен Златаров" професионална гимназия 55
209 Плевен Плевен Плевен Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване професионална гимназия 82
210 Плевен Плевен Плевен Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника "Г. С. Раковски" професионална гимназия 38
211 Плевен Плевен Плевен Професионална гимназия "Захарий Зограф" професионална гимназия
212 Плевен Плевен Плевен Професионална гимназия по туризъм "Алеко Константинов" професионална гимназия 19
213 Плевен Пордим Пордим Средно общообразователно училище "Свети Свети Кирил и Методий" СОУ (І - ХІІ клас)
214 Плевен Пордим Пордим Професионална гимназия по селско стопанство "Д-р Едуард Хаскел" професионална гимназия
215 Плевен Червен бряг Червен бряг Професионална гимназия по хранителни технологии "Юрий Гагарин" професионална гимназия 9
216 Плевен Червен бряг Червен бряг Професионална гимназия по механоелектротехника "Девети май" професионална гимназия 32
217 Плевен Червен бряг Червен бряг Търговска гимназия " Васил Априлов " професионална гимназия 18
218 Плевен Червен бряг Чомаковци Професионална гимназия по земеделско стопанство "Александър Стамболийски" професионална гимназия
219 Пловдив Асеновград Асеновград Професионална гимназия " Свети Патриарх Евтимий " професионална гимназия 34
220 Пловдив Асеновград Асеновград Професионална гимназия "Цар Иван Асен ІІ" професионална гимназия 144
221 Пловдив Карлово Калофер Професионална гимназия по облекло "Иванка Ботева" професионална гимназия 8
222 Пловдив Карлово Карлово Професионална гимназия "Братя Евлогий и Христо Георгиеви" професионална гимназия 31
223 Пловдив Карлово Клисура Професионална гимназия по икономика "Тодор Генчов Влайков" професионална гимназия 25
224 Пловдив Куклен Куклен Професионална гимназия по селско стопанство професионална гимназия
225 Пловдив Перущица Перущица Професионална гимназия по лозарство и винарство "Христо Ботев" професионална гимназия 82
226 Пловдив Пловдив Пловдив Средно общообразователно училище "Свети Патриарх Евтимий" СОУ (І - ХІІ клас)
227 Пловдив Пловдив Пловдив Професионална гимназия по електротехника и електроника професионална гимназия 11
228 Пловдив Пловдив Пловдив Професионална гимназия по облекло "Ана Май" професионална гимназия 61
229 Пловдив Пловдив Пловдив Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване "Христо Ботев" професионална гимназия
230 Пловдив Пловдив Пловдив Професионална гимназия по битова техника професионална гимназия 24
231 Пловдив Пловдив Пловдив Професионална гимназия по архитектура, строителство и геодезия "Арх.Камен Петков" професионална гимназия
232 Пловдив Пловдив Пловдив Професионална гимназия по транспорт "Гоце Делчев" професионална гимназия 43
233 Пловдив Пловдив Пловдив ОБРАЗЦОВА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "АКАДЕМИК КИРИЛ ПОПОВ" профилирана гимназия 168
234 Пловдив Пловдив Пловдив Спортно училище "Васил Левски" спортно 97
235 Пловдив Пловдив Пловдив Професионална гимназия по механотехника "Професор Цветан Лазаров" професионална гимназия 6
236 Пловдив Пловдив Пловдив Национално училище за музикално и танцово изкуство "Добрин Петков" по изкуствата 22
237 Пловдив Пловдив Пловдив НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА СЦЕНИЧНИ И ЕКРАННИ ИЗКУСТВА по изкуствата 99
238 Пловдив Пловдив Пловдив Национална художествена гимназия "Цанко Лавренов" по изкуствата 58
239 Пловдив Първомай Първомай Професионална гимназия по селско стопанство"Васил Левски" професионална гимназия 70
240 Пловдив Садово Садово Селскостопанска гимназия професионална гимназия 34
241 Пловдив Сопот Сопот Професионална гимназия "Генерал Владимир Заимов" професионална гимназия
242 Разград Завет Завет ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ "Климент Аркадиевич Тимирязев" професионална гимназия 25
243 Разград Исперих Исперих ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "ХАН АСПАРУХ" професионална гимназия 60
244 Разград Кубрат Кубрат ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ професионална гимназия 24
245 Разград Лозница Лозница Професионална гимназия по ветеринарна медицина и земеделие "Александър Стамболийски" професионална гимназия 107
246 Разград Разград Разград ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ по ИКОНОМИКА "РОБЕР ШУМАН" професионална гимназия 218
247 Разград Разград Разград Професионална техническа гимназия "Шандор Петьофи" професионална гимназия 116
248 Разград Разград Разград Професионална гимназия по химични технологии и биотехнологии "Мария Кюри" професионална гимназия 67
249 Разград Разград Разград Професионална гимназия по селско стопанство и хранително-вкусови технологии "Ангел Кънчев" професионална гимназия 23
250 Разград Разград Разград ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И СТРОИТЕЛСТВО "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" професионална гимназия 37
251 Разград Разград Разград Професионална Гимназия по облекло "Станка Николица Спасо-Еленина" професионална гимназия 2
252 Русе Бяла Бяла Професионална гимназия професионална гимназия 10
253 Русе Ветово Ветово Средно общообразователно училище "Васил Левски" с професионални паралелки СОУ (І - ХІІ клас) 13
254 Русе Две могили Две могили Професионална гимназия по селско стопанство "К. А. Тимирязев" професионална гимназия 66
255 Русе Русе Русе Професионална гимназия по електротехника и електроника "Апостол Арнаудов" професионална гимназия
256 Русе Русе Русе Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура " Йосиф Вондрак" - Русе професионална гимназия 12
257 Русе Русе Русе Професионална гимназия по селско стопанство "Ангел Кънчев" професионална гимназия 25
258 Русе Русе Русе Професионална гимназия по механотехника професионална гимназия 127
259 Русе Русе Русе Професионална гимназия по облекло "Недка Иван Лазарова" професионална гимназия 54
260 Русе Русе Русе Професионална гимназия по туризъм "Иван П. Павлов" професионална гимназия 106
261 Русе Русе Русе ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ "ЕЛИАС КАНЕТИ" професионална гимназия 70
262 Русе Русе Русе ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ професионална гимназия 22
263 Русе Русе Русе Професионална гимназия по транспорт професионална гимназия 21
264 Русе Русе Русе Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Пеньо Пенев" професионална гимназия
265 Русе Русе Русе Професионална гимназия по промишлени технологии "Атанас Цонев Буров" професионална гимназия 24
266 Силистра Дулово Дулово Професионална гимназия по облекло, обслужване и транспорт професионална гимназия
267 Силистра Дулово Окорш Средно общообразователно училище "Йордан Йовков" СОУ (І - ХІІ клас) 15
268 Силистра Кайнарджа Средище Професионална гимназия по механизация на селското стопанство "Никола Й. Вапцаров" професионална гимназия 58
269 Силистра Силистра Силистра Професионална гимназия по механотехника "Владимир Комаров" професионална гимназия 78
270 Силистра Силистра Силистра Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги "Атанас Буров" професионална гимназия 212
271 Силистра Силистра Силистра Професионална земеделска гимназия "Добруджа" професионална гимназия 19
272 Силистра Силистра Силистра Професионална гимназия по строителство "Пеньо Пенев" професионална гимназия
273 Силистра Силистра Силистра Професионална гимназия по лека промишленост "Пенчо Славейков" професионална гимназия 7
274 Силистра Силистра Силистра Професионална гимназия по производствени технологии "Евлогий Георгиев" професионална гимназия
275 Силистра Силистра Силистра Общинско спортно училище "Дръстър" спортно 30
276 Силистра Ситово Ситово Професионално училище за селско стопанство професионално училище 18
277 Силистра Тутракан Тутракан Средно общообразователно училище "Христо Ботев" СОУ (І - ХІІ клас) 27
278 Сливен Котел Котел Средно общообразователно училище "Георги Стойков Раковски" СОУ с (присъединена) група в детска градина 110
279 Сливен Нова Загора Нова Загора Професионална гимназия по селско стопанство професионална гимназия 64
280 Сливен Нова Загора Нова Загора Професионална гимназия по техника и технологии "Атанас Димитров" професионална гимназия
281 Сливен Сливен Сливен Професионална гимназия по текстил и облекло "Добри Желязков" професионална гимназия 33
282 Сливен Сливен Сливен Професионална гимназия по електротехника и електроника "Мария Склодовска-Кюри" професионална гимназия 133
283 Сливен Сливен Сливен Професионална гимназия по икономика "Професор доктор Димитър Табаков" професионална гимназия
284 Сливен Сливен Сливен Професионална гимназия по хотелиерство и туризъм "Акад. Неделчо Неделчев" професионална гимназия 253
285 Сливен Сливен Сливен Сливенска професионална гимназия по строителство и геодезия "Арх. Георги Козаров" професионална гимназия 21
286 Сливен Сливен Сливен Професионална гимназия по механотехника професионална гимназия 45
287 Сливен Сливен Сливен Спортно училище "Димитър Рохов" спортно
288 Сливен Сливен Сливен Национална художествена гимназия "Димитър Добрович" по изкуствата
289 Смолян Девин Девин ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА "А. С. Попов" професионална гимназия 33
290 Смолян Доспат Доспат ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" професионална гимназия 43
291 Смолян Златоград Златоград Професионална гимназия "Христо Ботев" професионална гимназия 22
292 Смолян Мадан Мадан Професионална гимназия "Васил Димитров" професионална гимназия 56
293 Смолян Рудозем Рудозем Средно общообразователно училище "Св.св. Кирил и Методий" СОУ (І - ХІІ клас)
294 Смолян Смолян Смолян Средно общообразователно училище "ОТЕЦ ПАИСИЙ" СОУ (І - ХІІ клас)
295 Смолян Смолян Смолян Професионална гимназия по техника и технологии "Христо Ботев" професионална гимназия 103
296 Смолян Смолян Смолян Професионална гимназия по икономика "Карл Маркс" професионална гимназия 79
297 Смолян Смолян Смолян ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ професионална гимназия 79
298 Смолян Чепеларе Чепеларе Професионална гимназия по селско, горско стопанство и туризъм "Никола Йонков Вапцаров" професионална гимназия 45
299 София-град Столична Банкя Професионална гимназия по туризъм "Алеко Константинов" професионална гимназия 87
300 София-град Столична София Професионална гимназия по екология и биотехнологии "Проф. д-р Асен Златаров" професионална гимназия
301 София-град Столична София СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ по ЕЛЕКТРОНИКА "Джон Атанасов" професионална гимназия
302 София-град Столична София Професионална гимназия по фризьорство и козметика "Княгиня Евдокия" професионална гимназия
303 София-град Столична София Втора английска езикова гимназия "Томас Джеферсън" профилирана гимназия
304 София-град Столична София Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд" професионална гимназия 32
305 София-град Столична София ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АУДИО-, ВИДЕО- И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯ "А. С. ПОПОВ" професионална гимназия 0
306 София-град Столична София Професионална гимназия по хранително- вкусови технологии "Проф. д-р Георги Павлов" професионална гимназия 9
307 София-град Столична София 57 Спортно училище "Свети Наум Охридски" спортно 116
308 София-град Столична София Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии професионална гимназия 72
309 София-град Столична София Професионална гимназия по облекло "Княгиня Мария Луиза" професионална гимназия 35
310 София-град Столична София НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО - СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ професионална гимназия
311 София-град Столична София 144 Средно общообразователно училище "Народни будители" СОУ (І - ХІІ клас)
312 София-град Столична София Технологично Училище Електронни Системи към Технически Университет София професионална гимназия
313 София-град Столична София Професионална гимназия по механоелектротехника "Н.Й.Вапцаров" професионална гимназия 88
314 София-град Столична София СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ професионална гимназия 89
315 София-град Столична София Профилирана гимназия за изобразителни изкуства "Професор Николай Райнов" профилирана гимназия 23
316 София-град Столична София Професионална гимназия по железопътен транспорт "Никола Корчев" професионална гимназия 5
317 София-град Столична София ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ "МАКГАХАН" професионална гимназия 90
318 София-град Столична София ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ ПО МОДА И ДИЗАЙН "СВ.АРИАДНА" професионален колеж
319 София-град Столична София ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ професионална гимназия
320 София-град Столична София Частна професионална гимназия по Мултимедия, компютърен графичен дизайн и анимация професионална гимназия
321 София-град Столична София НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО - БАНКОВА ГИМНАЗИЯ професионална гимназия 98
322 София-град Столична София ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ по спорт "БИО ФИТ" професионален колеж
323 София-град Столична София Национално музикално училище "Любомир Пипков" по изкуствата
324 София-град Столична София Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография по изкуствата
325 София-град Столична София НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ДРЕВНИ ЕЗИЦИ И КУЛТУРИ "КОНСТАНТИН КИРИЛ ФИЛОСОФ" по изкуствата 0
326 София-област Ботевград Ботевград Техническа професионална гимназия "Стамен Панчев" професионална гимназия
327 София-област Елин Пелин Елин Пелин ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КЕРАМИКА професионална гимназия 25
328 София-област Етрополе Етрополе Професионална гимназия професионална гимназия
329 София-област Златица Златица Аграрно -техническа професионална гимназия професионална гимназия 35
330 София-област Ихтиман Ихтиман Професионална гимназия "Васил Левски" професионална гимназия 57
331 София-област Костенец Костенец Професионална гимназия "Георги Сава Раковски" професионална гимназия 35
332 София-област Костинброд Костинброд Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство "Св. Г. Победоносец" професионална гимназия 120
333 София-област Пирдоп Пирдоп Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии "Никола Димов" професионална гимназия 22
334 София-област Пирдоп Пирдоп Професионално гимназия по механоелектротехника професионална гимназия 77
335 София-област Правец Правец Професионална Гимназия по Компютърни Технологии и Системи професионална гимназия
336 София-област Самоков Самоков Професионална техническа гимназия "Никола Й. Вапцаров" професионална гимназия
337 София-област Самоков Самоков Професионална гимназия по туризъм професионална гимназия 25
338 София-област Сливница Сливница Професионална гимназия по транспорт "Никола Йонков Вапцаров" професионална гимназия 26
339 Стара Загора Гълъбово Гълъбово Професионална гимназия по енергетика и електротехника професионална гимназия 62
340 Стара Загора Казанлък Казанлък ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ "ИВАН ХАДЖИЕНОВ" професионална гимназия 23
341 Стара Загора Казанлък Казанлък ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ професионална гимназия 63
342 Стара Загора Казанлък Казанлък Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм професионална гимназия 9
343 Стара Загора Казанлък Казанлък Професионална гимназия по строителство професионална гимназия 14
344 Стара Загора Мъглиж Мъглиж Професионална гимназия по селско стопанство "Гео Милев" професионална гимназия 23
345 Стара Загора Павел баня Павел баня Професионална гимназия по ресторантьорство и хотелиерство професионална гимназия 25
346 Стара Загора Раднево Раднево Професионална гимназия "Св.Иван Рилски" професионална гимназия
347 Стара Загора Стара Загора Стара Загора Професионална гимназия по механотехника и транспорт "Н. Й. Вапцаров" професионална гимназия 46
348 Стара Загора Стара Загора Стара Загора ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА " Г. С. РАКОВСКИ" професионална гимназия 93
349 Стара Загора Стара Загора Стара Загора ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА "ИВАН П. ПАВЛОВ" професионална гимназия 217
350 Стара Загора Стара Загора Стара Загора ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА "ДЖОН АТАНАСОВ" професионална гимназия 83
351 Стара Загора Стара Загора Стара Загора Професионална гимназия по строителство и дървообработване "Инж. Недьо Ранчев" професионална гимназия 20
352 Стара Загора Стара Загора Стара Загора Професионална гимназия по облекло и хранене "Райна Княгиня" професионална гимназия 70
353 Стара Загора Стара Загора Стара Загора Частна Професионална Гимназия по Управление на Туризма "Константин Фотинов" професионална гимназия
354 Стара Загора Стара Загора Стара Загора Търговска гимназия "Княз Симеон Търновски" професионална гимназия 39
355 Стара Загора Стара Загора Стара Загора Професионална гимназия по строителство,архитектура и геодезия "Лубор Байер" професионална гимназия 175
356 Стара Загора Чирпан Чирпан Професионална гимназия по селско стопанство професионална гимназия 42
357 Търговище Омуртаг Омуртаг Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост професионална гимназия 49
358 Търговище Попово Попово Професионална гимназия по техника и лека промишленост професионална гимназия 18
359 Търговище Попово Попово Професионална гимназия по селско стопанство професионална гимназия 52
360 Търговище Търговище Търговище Профилирана гимназия с изучаване на чужди езици "Митрополит Андрей" профилирана гимназия
361 Търговище Търговище Търговище Професионална гимназия по икономическа информатика "Джон Атанасов" професионална гимназия 110
362 Търговище Търговище Търговище Професионална техническа гимназия "Цар Симеон Велики" професионална гимназия 37
363 Търговище Търговище Търговище Професионална гимназия по Електротехника и строителство професионална гимназия 9
364 Търговище Търговище Търговище Професионална гимназия по туризъм и хранително-вкусови технологии "Алеко Константинов" професионална гимназия 93
365 Търговище Търговище Търговище Професионална гимназия по земеделие професионална гимназия
366 Хасково Димитровград Димитровград Професионална гимназия по химични и хранителни технологии "Проф. д-р Асен Златаров" професионална гимназия
367 Хасково Димитровград Димитровград Професионална гимназия "Капитан Петко Войвода" професионална гимназия
368 Хасково Ивайловград Ивайловград СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" СОУ (І - ХІІ клас)
369 Хасково Любимец Любимец Средно общообразователно училище "Желязко Терпешев" V - ХІІ клас
370 Хасково Минерални бани Караманци СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" СОУ (І - ХІІ клас)
371 Хасково Свиленград Свиленград Професионална гимназия по селско стопанство и икономика "Христо Ботев" професионална гимназия 49
372 Хасково Симеоновград Симеоновград Средно общообразователно училище "Свети Климент Охридски" СОУ (І - ХІІ клас)
373 Хасково Стамболово Стамболово СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ " СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ " СОУ (І - ХІІ клас) 16
374 Хасково Тополовград Тополовград СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" V - ХІІ клас
375 Хасково Харманли Харманли Професионална гимназия по електропромишленост и текстил "Захари Стоянов" професионална гимназия 68
376 Хасково Хасково Хасково Професионална гимназия по транспорт "Н.Й.Вапцаров" професионална гимназия
377 Хасково Хасково Хасково ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ "Атанас Буров" професионална гимназия 162
378 Хасково Хасково Хасково Професионална гимназия по туризъм "Александър Паскалев" професионална гимназия 85
379 Хасково Хасково Хасково Професионална гимназия по селско стопанство професионална гимназия
380 Хасково Хасково Хасково ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ДЪРВООБРАБОТВАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО "ЦАР ИВАН АСЕН ІІ" професионална гимназия 0
381 Хасково Хасково Хасково ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ "РАЙНА КНЯГИНЯ" професионална гимназия 31
382 Хасково Хасково Хасково Професионална гимназия по механоелектротехника "Стойчо и Кица Марчеви" професионална гимназия 9
383 Шумен Велики Преслав Велики Преслав Професионална техническа гимназия "Симеон Велики" професионална гимназия 33
384 Шумен Велики Преслав Велики Преслав Професионална гимназия по селско стопанство професионална гимназия 26
385 Шумен Нови пазар Нови пазар Професионална гимназия по селско стопанство професионална гимназия 0
386 Шумен Нови пазар Нови пазар Професионална гимназия по химични технологии и дизайн " Проф. д-р Асен Златаров" професионална гимназия 56
387 Шумен Шумен Шумен Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия професионална гимназия 82
388 Шумен Шумен Шумен Професионална гимназия по машиностроене професионална гимназия 8
389 Шумен Шумен Шумен Професионална гимназия по икономика професионална гимназия 126
390 Шумен Шумен Шумен Професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии "Проф. д-р Асен Златаров" професионална гимназия 33
391 Шумен Шумен Шумен Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии професионална гимназия 57
392 Шумен Шумен Шумен Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт "Христо Ботев" професионална гимназия 83
393 Ямбол Елхово Бояново Професионална Гимназия по Механизация на селското стопанство"Ернесто Че Гевара" професионална гимназия 22
394 Ямбол Елхово Елхово Професионална гимназия "Стефан Караджа" професионална гимназия 28
395 Ямбол Ямбол Ямбол Професионална техническа гимназия "Иван Райнов" професионална гимназия 135
396 Ямбол Ямбол Ямбол Професионална гимназия по икономика "Георги Стойков Раковски" професионална гимназия 231
397 Ямбол Ямбол Ямбол Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм професионална гимназия 70
398 Ямбол Ямбол Ямбол Професионална гимназия по земеделие "Христо Ботев" професионална гимназия 39
399 Ямбол Ямбол Ямбол Професионална гимназия по строителство и геодезия "Кольо Фичето" професионална гимназия
400 Ямбол Ямбол Ямбол Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника "Н. Й. Вапцаров" професионална гимназия 69
401 Ямбол Ямбол Ямбол Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии професионална гимназия 37
 
Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието, младежта и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”.