144205 регистрирани студенти

96292 кандидатствали, 86751 одобрени студенти

15398 регистрирани работодатели

22668 обяви за студентски практики, 170371 позиции за студентски практики

“Студентски практики” се изпълнява в съответствие със Закона за висшето образование

Практическо обучение трябва да проведат 61 100 студенти

Всеки студент има право да се включи в практическо обучение в реална работна среда

само веднъж в рамките на своето обучение

Проектът “Студентски практики” се изпълнява в партньорство

с всичките 51 висши училища в България

Важно

 

10.12.2014

Актуализиран “Регистър на действащите и прекъснали студенти и докторанти” за зимен семестър на учебната 2014/2015 г.

От 09.12.2014 г. уеб системата на проект “Студентски практики” е обновена с информация от актуализирания “Регистър на действащите и прекъснали студенти и докторанти” за зимен семестър на учебната 2014/2015 г.
Студенти, които са първи курс бакалавър или магистър, имат възможност да създават свои профили в уеб платформата на проекта и да кандидатстват по обявени позиции. Молим студентите да проверяват периодично в своето висше училище за възможността за сключване на договор за практическо обучение (всяко ВУ има определен брой договори, които може да сключи за целия срок на изпълнение на проекта). 
Студенти, които са направили саморегистрация с актуалните към момента данни НЕ трябва да се регистрират и да създават нов профил. Те могат да ползват същата регистрация и профил за избор на обяви, сключване на договор и провеждане на практика. Студентите, които са регистрирани преди актуализацията на регистъра, с различна специалност или образователно-квалификационна степен от тази, която са в момента, задължително трябва да направят нова регистрация, да си въведат профил, да изберат и потвърдят практика, както и да си въведат график. Само по този начин ще може да се генерира и сключи договор, да се отчете провеждането на практика и да получи удостоверение за успешно приключила практика за новата образователно-квалификационна степен.
Ако даден студент липсва в Регистъра, молим да се свързва с висшето си училище и да се опита да установи причината за неоткриването му в базата данни. Такива студенти могат да се саморегистрират от тук - http://praktiki.mon.bg/sp/?m=45. Саморегистрацията може да бъде потвърдена само и единствено от Водещия функционален експерт от съответното висше училище. В голяма част от случаите има разминаване в подадения към регистъра факултетен номер, спрямо въведения от студента при неговата регистрация в проекта.
Екипът на проект “Студентски практики” не обновява “Регистъра на действащите и прекъснали студенти”, а само използва данните, които се актуализират два пъти годишно от дирекция “Висше образование” на МОН. За тези студенти, които имат проблеми с регистрацията, остава възможността за саморегистрация.

 

 

21.03.2014 г.

На вниманието на студенти, работодатели и ментори

Уважаеми студенти и работодатели,

Информираме Ви, че Висшите училища публикуват важна информация от собствените си профили единствено в  "Контакти"/"Екипи от Висши училища" или “Висши училища/Лица за контакт от ВУ”. Там всяко едно висше училище публикува информация, свързана с организацията по приема и обработката на документите по проекта. Проверявайте публикуваната от тях информация на посочените линкове, както и на уеб-страниците на висшите училища, на страниците на кариерните центрове и т.н.

Проект “Студентски практики” се изпълнява в партньорство с всичките 51 висши училища в България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование. Практическо обучение трябва да проведат над 67 000 студенти. За участие в предвидената практика могат да кандидатстват всички редовни и задочни студенти, вписани в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от МОН. За успешно приключило се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на 240 часа. След приключването и отчитането на практиката на студента се изплаща стипендия в размер от 480 лв.


Всеки студент има право да бъде включен в практическо обучение по проекта веднъж в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една образователно-квалификационна степен (веднъж като „бакалавър“ и веднъж като „магистър“). В бюджета на проекта са предвидени и средства за възнаграждение на академични наставници от висшите училища и ментори от страна на работодателя. Бюджетът на проект “Студентски практики” е 60 000 000 лева.
Прочетете още...

Актуално

 

На 16.09.2014 година се открива изложбата   „Художниците на Народния театър | 1904 –1954“, с участието на студенти-практиканти. Повече информация може да прочетете тук.

 

 

 

 
 
За малки и големи: заповядайте на 26 и 27 април от 11 ч. на първото практикантско представление на студенти от НМА и НАТФИЗ. 

Спектакълът "Петя и вълкът" ще се проведе в концертната зала на НМА на бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" № 94. Прочетете още в секция "Новини".

 

Актуализиран  e “Регистърът на действащи и прекъснали студенти и докторанти” за зимен семестър на учебната 2013/2014 г.

От 13.12.2013 година уеб системата на проект “Студентски практики” е обновена с информация от актуализирания “Регистър на действащи и прекъснали студенти и докторанти” за зимен семестър на учебната 2013/2014 г.

 

 • Студенти от Пловдивския университет "П. Хилендарски" представиха ...

  На 27.09. в Балабановата къща в Стария град студенти, ментори и академични наставници представиха резултатите от съвместната си работа по проект "Студентски практики".

 • Започнаха първите практиканти...

  Вчера, 17.06.2013 г. започнаха своята практика първите около 200 студенти. Към днешна дата има регистрирани над 11 245 студенти в системата, а за тях работодателите са обявили над 13 500 позиции за практика. Броят на практикуващите студенти, на регистрираните студенти, на регистрираните работодатели и на обявените позиции се увеличават многократно всеки ден.

  Благодарим за активното участие и помощта от всички Вас. Системата ежедневно се подобрява благодарение на Вашата обратна връзка. Разчитаме на онези от Вас, които са регистрирани, кандидатствали, или вече са одобрени, да разпространите информация сред колегите си.

 • Срещи и представяния пред работодатели

  Екипът на проекта проведе първоначални срещи с представители на големи и средни работодатели и работодателски организации, сред които Конфедерация на...