155035 регистрирани студенти

101250 кандидатствали, 90581 одобрени студенти

16067 регистрирани работодатели

24316 обяви за студентски практики, 182663 позиции за студентски практики

“Студентски практики” се изпълнява в съответствие със Закона за висшето образование

Практическо обучение трябва да проведат 61 100 студенти

Всеки студент има право да се включи в практическо обучение в реална работна среда

само веднъж в рамките на своето обучение

Проектът “Студентски практики” се изпълнява в партньорство

с всичките 51 висши училища в България

Важно

Актуално