145965 регистрирани студенти

97045 кандидатствали, 87198 одобрени студенти

15549 регистрирани работодатели

22863 обяви за студентски практики, 171749 позиции за студентски практики

“Студентски практики” се изпълнява в съответствие със Закона за висшето образование

Практическо обучение трябва да проведат 61 100 студенти

Всеки студент има право да се включи в практическо обучение в реална работна среда

само веднъж в рамките на своето обучение

Проектът “Студентски практики” се изпълнява в партньорство

с всичките 51 висши училища в България

13.02.2015

Важно съобщение

Уважаеми студенти, работодатели и преподаватели, колеги от висшите училища,

Екипът на проект “Студентски практики” категорично се разграничава от всички медийни внушения и обвинения, направени от страна на “Нова телевизия” през последните дни. Излъчените репортажи не са базирани на факти от разследване на Нова телевизия. Основната информация, която е използвана, е предоставена от екипа на проекта на засегнатото лице и на правораздавателните органи, тъй като екипът на проекта разкри и съхрани изобличaващите данни за целите на започналото разследване преди 1 месец. В репортажите манипулативно се внушава, че всички студенти ходят на “фиктивни практики”, а над 15 000 работодатели са участвали съзнателно в “измамна” схема. Екипът на проекта иска да изрази своето възмущение от направените обобщения и неверни заключения от страна на журналистите от Нова телевизия. Правим още едно важно уточнение, че студентите, които са били “на практика” във въпросната фирма не са над 100, както многократно бе съобщено в Нова телевизия, а са 49 души. Екипът на проекта иска категорично да заяви, че всички изразходвани средства от висшите училища във връзка с проведени практики във фирмата, чиито данни са използвани за репортажа на Нова телевизия, са 16 049,77 лв. От тези средства 4 425,40 лв. е стойността на разходите от европейски източници, които вече са възстановени, а останалите разходи са направени от засегнатите шест висши училища, които носят отговорност за контрола върху провежданите практики. Висшите училища успяха да си възстановят обратно голяма част от разходените средства преди излъчването на репортажа от Нова телевизия.
Благодарение на съществуващите контрoлни механизми по проект “Студентски практики” беше възможно разкриването и предотвратяването на злоупотреби от страна на конкретни физически лица, които очакваме да понесат лична отговорност пред правораздавателните органи. 
Благодарение на проект “Студентски практики” над 70 000 студенти придобиха реален опит с помощта на над 13 000 души, служители в различни организации и над 4000 преподаватели. Над 800 експерти във висшите училища, партньори по проекта обслужват дейността по него. Ние от екипа на проекта не можем да се съгласим и да позволим да бъде поставян етикет на труда и усилията на всички участващи и да се внушава съмнение върху резултатите и ползите от студентските практики.

Екипът на проекта заявява категорично, че престъпни действия няма да бъдат толерирани и ще съдействаме всички виновни да бъдат наказани. 
До момента екипът се въздържаше от масово разпространение на информациите за опитите за нарушения единствено с цел да не възпрепятства разследването, което се провежда от компетентните органи от един месец. 
Обръщаме се с молба към всички Вас да проявите гражданската си позиция и при съмнение да ни сигнализирате на имейл s.praktiki@mon.bg. 

 

11 февруари 2015 г.

МОН ИНФОРМИРА:

Във връзка с направени медийни внушения за мащабни злоупотреби със средства от Европейските фондове, Министерството на образованието и науката (МОН) е длъжно да уточни, че са предприети адекватни и бързи стъпки за разкриването на извършването на престъпления, ограничаване до минимум на неправомерното разходване на средства, както и за тяхното възстановяване. Още в началото на месец януари са предприети всички действия за спирането на опитите за нерегламентирано придобиване на средства и са сезирани компетентните власти, които са започнали свое разследване. 

Министерството на образованието и науката изразява следното становище: 
Всякакви злоупотреби с финансови средства (вкл. бюджетни от Европейската общност) са неприемливи и трябва да бъдат разследвани и наказвани по съответния ред и процедура. Но за да стане това е необходимо да се стъпи на фактите, а не на непроверени твърдения.

Какви са фактите в конкретния случай: 
1. Размер на отклонените средства:
Всички изразходвани средства от висшите училища във връзка с проведени практики: във фирмата, чиито данни са използвани за репортажа на Нова телевизия, са 16 049,77 лв. От тези средства 4 425,40 лв. е стойността на разходите от европейски източници, а останалите разходи са направени от засегнатите шест висши училища, които носят отговорност за контрола върху провежданите практики, както е обяснено в т. 2. 
2. Разпределение на отговорностите между участниците в реализирането на студентските практики:
Съгласно правилата на проект „Студентски практики“ и сключваните типови договори с висшите училища, проверка за реалното провеждане на практиките носят така наречените „академични наставници“ от тези училища. 
Нещо повече, в инструкция до всички участници в проекта, изпратена на 11 юли 2013 г., екипът на МОН изрично е изискал следното:
„ – Винаги, когато имате съмнения по отношение на обява от даден работодател, статут или фактическо правно положение на организацията-работодател, проверявайте истинността и надеждността на публикуваната информация.“ 
​​Всъщност, в репортажа на Нова телевизия, интервюираният академичен наставник признава, че не е извършил контрол върху практиката.
3. Реакция на екипа на МОН при установяване на нарушението:
След разговор със собственика на фирмата и направено проучване  в екипа на проекта се поражда съмнение за измама. На 16.01.2015 г. са уведомени шестте висши училища, които имат отношение към случая. В уведомлението изрично е поискано от тях да съберат информация и да уведомят районните управления на МВР за възможно престъпление. Блокирани са и всички профили в уеб системата на проекта, чрез които е обменяна информация, за да се предотврати възможното й изтриване или модификация от участниците в схемата. На 22.01.2015 г. е изпратено още едно писмо до висшите училища с изрично искане да подадат сигнали до районните прокуратури.
В заключение, налице е криминална схема, каквито за съжаление се случват всекидневно и трябва да бъдат санкционирани без колебание. Без да подценяваме значението и нуждата от вземане на всички възможни мерки за предотвратяване на подобни престъпления, екипът на МОН отбелязва, че тиражираните твърдения се отклоняват значително от реалните факти. В хода на установяване на тези факти, МОН е предприело всички необходимите действия за предотвратяване на неправомерно използване на публични данни на фирми по тази схема.

Във връзка с провеждането на разследване от компетентните органи до днес МОН се въздържаше от публични изявления по случая.

 

10.12.2014

Актуализиран “Регистър на действащите и прекъснали студенти и докторанти” за зимен семестър на учебната 2014/2015 г.

От 09.12.2014 г. уеб системата на проект “Студентски практики” е обновена с информация от актуализирания “Регистър на действащите и прекъснали студенти и докторанти” за зимен семестър на учебната 2014/2015 г.
Студенти, които са първи курс бакалавър или магистър, имат възможност да създават свои профили в уеб платформата на проекта и да кандидатстват по обявени позиции. Молим студентите да проверяват периодично в своето висше училище за възможността за сключване на договор за практическо обучение (всяко ВУ има определен брой договори, които може да сключи за целия срок на изпълнение на проекта). 
Студенти, които са направили саморегистрация с актуалните към момента данни НЕ трябва да се регистрират и да създават нов профил. Те могат да ползват същата регистрация и профил за избор на обяви, сключване на договор и провеждане на практика. Студентите, които са регистрирани преди актуализацията на регистъра, с различна специалност или образователно-квалификационна степен от тази, която са в момента, задължително трябва да направят нова регистрация, да си въведат профил, да изберат и потвърдят практика, както и да си въведат график. Само по този начин ще може да се генерира и сключи договор, да се отчете провеждането на практика и да получи удостоверение за успешно приключила практика за новата образователно-квалификационна степен.
Ако даден студент липсва в Регистъра, молим да се свързва с висшето си училище и да се опита да установи причината за неоткриването му в базата данни. Такива студенти могат да се саморегистрират от тук - http://praktiki.mon.bg/sp/?m=45. Саморегистрацията може да бъде потвърдена само и единствено от Водещия функционален експерт от съответното висше училище. В голяма част от случаите има разминаване в подадения към регистъра факултетен номер, спрямо въведения от студента при неговата регистрация в проекта.
Екипът на проект “Студентски практики” не обновява “Регистъра на действащите и прекъснали студенти”, а само използва данните, които се актуализират два пъти годишно от дирекция “Висше образование” на МОН. За тези студенти, които имат проблеми с регистрацията, остава възможността за саморегистрация.

 

 

21.03.2014 г.

На вниманието на студенти, работодатели и ментори

Уважаеми студенти и работодатели,

Информираме Ви, че Висшите училища публикуват важна информация от собствените си профили единствено в  "Контакти"/"Екипи от Висши училища" или “Висши училища/Лица за контакт от ВУ”. Там всяко едно висше училище публикува информация, свързана с организацията по приема и обработката на документите по проекта. Проверявайте публикуваната от тях информация на посочените линкове, както и на уеб-страниците на висшите училища, на страниците на кариерните центрове и т.н.

Проект “Студентски практики” се изпълнява в партньорство с всичките 51 висши училища в България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование. Практическо обучение трябва да проведат над 67 000 студенти. За участие в предвидената практика могат да кандидатстват всички редовни и задочни студенти, вписани в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от МОН. За успешно приключило се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на 240 часа. След приключването и отчитането на практиката на студента се изплаща стипендия в размер от 480 лв.


Всеки студент има право да бъде включен в практическо обучение по проекта веднъж в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една образователно-квалификационна степен (веднъж като „бакалавър“ и веднъж като „магистър“). В бюджета на проекта са предвидени и средства за възнаграждение на академични наставници от висшите училища и ментори от страна на работодателя. Бюджетът на проект “Студентски практики” е 60 000 000 лева.
Прочетете още...

Актуално

 

На 16.09.2014 година се открива изложбата   „Художниците на Народния театър | 1904 –1954“, с участието на студенти-практиканти. Повече информация може да прочетете тук.

 

 

 

 
 
За малки и големи: заповядайте на 26 и 27 април от 11 ч. на първото практикантско представление на студенти от НМА и НАТФИЗ. 

Спектакълът "Петя и вълкът" ще се проведе в концертната зала на НМА на бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" № 94. Прочетете още в секция "Новини".

 

Актуализиран  e “Регистърът на действащи и прекъснали студенти и докторанти” за зимен семестър на учебната 2013/2014 г.

От 13.12.2013 година уеб системата на проект “Студентски практики” е обновена с информация от актуализирания “Регистър на действащи и прекъснали студенти и докторанти” за зимен семестър на учебната 2013/2014 г.

 

 • Студенти от Пловдивския университет "П. Хилендарски" представиха ...

  На 27.09. в Балабановата къща в Стария град студенти, ментори и академични наставници представиха резултатите от съвместната си работа по проект "Студентски практики".

 • Започнаха първите практиканти...

  Вчера, 17.06.2013 г. започнаха своята практика първите около 200 студенти. Към днешна дата има регистрирани над 11 245 студенти в системата, а за тях работодателите са обявили над 13 500 позиции за практика. Броят на практикуващите студенти, на регистрираните студенти, на регистрираните работодатели и на обявените позиции се увеличават многократно всеки ден.

  Благодарим за активното участие и помощта от всички Вас. Системата ежедневно се подобрява благодарение на Вашата обратна връзка. Разчитаме на онези от Вас, които са регистрирани, кандидатствали, или вече са одобрени, да разпространите информация сред колегите си.

 • Срещи и представяния пред работодатели

  Екипът на проекта проведе първоначални срещи с представители на големи и средни работодатели и работодателски организации, сред които Конфедерация на...