151317 регистрирани студенти

99992 кандидатствали, 89583 одобрени студенти

15890 регистрирани работодатели

24093 обяви за студентски практики, 180791 позиции за студентски практики

“Студентски практики” се изпълнява в съответствие със Закона за висшето образование

Практическо обучение трябва да проведат 61 100 студенти

Всеки студент има право да се включи в практическо обучение в реална работна среда

само веднъж в рамките на своето обучение

Проектът “Студентски практики” се изпълнява в партньорство

с всичките 51 висши училища в България

Важно

Актуално