150888 регистрирани студенти

99767 кандидатствали, 89395 одобрени студенти

15860 регистрирани работодатели

24007 обяви за студентски практики, 179989 позиции за студентски практики

“Студентски практики” се изпълнява в съответствие със Закона за висшето образование

Практическо обучение трябва да проведат 61 100 студенти

Всеки студент има право да се включи в практическо обучение в реална работна среда

само веднъж в рамките на своето обучение

Проектът “Студентски практики” се изпълнява в партньорство

с всичките 51 висши училища в България

Важно

Актуално