Регистрация на студент

Проект “Студентски практики - фаза 2” приключи на 31.12.2023 г. Благодарим за проявения интерес и за приноса Ви при изпълнението му.

С уважение,

Екип за организация и управление на проекта