Регистрация на студент„Всички студенти, които въвеждат своето ЕГН/ЛНЧ/ЛИН, факултетен номер и образователно-квалификационна степен и не биват разпознати от информационната система, могат да направят ръчна регистрация от следния интернет адрес: https://praktiki.mon.bg/registration/students-self .
Препоръчваме този интернет адрес да се използва само и единствено в описания по-горе случай, тъй като студенти, които фигурират в Регистъра на действащите студенти могат да се регистрират директно от настоящата форма и в този случай няма да се налага да изчакват потвърждаване на ръчната регистрация (саморегистрация) от Водещия функционален експерт на висшето училище.”