Регистрация на работодател

Считано от 1 септември 2023 г. се преустановя регистрацията на обучаващи организации в системата на проект "Студентски практики - Фаза 2" поради предстоящо финализиране на дейностите по проекта.