Висши училища

Благоевград

Американски университет в България
http://www.aubg.bg

гр. Благоевград 2700
площад "Г. Измирлиев" 1
073/888 362
[email protected]
Югозападен университет "Неофит Рилски"
http://www.swu.bg

Уважаеми студенти,
Поради изчерпване на квотата, отпусната за Югозападния университет Ви информираме, че не приемаме договори по проект „Студентски практики – Фаза 2Допълнителна информация за изпълнението на дейностите по проекта е налична в сайта на Университетския център за кариерно развитие, секция "Студентски практики - фаза 2":
http://career.swu.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=720&Itemid=229


За изпращане на студентски договор:

Факултет по педагогика: гл. ас. Радослава Топалска [email protected]

Правно-исторически факултет: гл. aс д-р Диана Велева [email protected]

Стопански факултет: гл. ас. д-р Владислав Кръстев
[email protected]
Природо-математически факултет: гл. ас. д-р Надежда Борисова 
[email protected]

Филологически факултет ас. д-р Павел Филипов [email protected]

Философски факултет :доц . д-р Наташа Ангелова [email protected]

Факултет по изкуства: гл. ас. д-р Антон Генов [email protected]

Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ гл ас. д-р Йоанна Цветанова [email protected]

Технически факултет:Ас. д-р Георги Георгиев [email protected]

Експерти за организация и координация на дейностите по проекта. Застраховане.
Доц. д-р Блага Джорова - водещ функционален експерт, [email protected]
Весела Лачева - 073/ 588 517, [email protected]  
Веселка Билева - 0879694141, [email protected]  
Станислава Андонова - саморегистрирали се студенти, 0882/484 866, [email protected]

Функционални експерти за осъществяване на дейностите по факултети:
Факултет по педагогика
Гл. ас. Радослава Топалска - 0882/ 484 872, [email protected]

Правно-исторически факултет
Гл. aс. д-р Диана Велева - 0898/ 700 304, [email protected]

Стопански факултет
Гл. ас. д-р Владислав Кръстев - 0889/ 929 285, [email protected]  

Природо-математически факултет
Гл. ас. д-р Надежда Борисова - 0888/ 817 869, [email protected]

Филологически факултет
Ас. д-р Павел Филипов - 0895/ 696 223, [email protected]

Философски факултет
Доц. д-р Наташа Ангелова - 0889/ 579 057, [email protected]

Факултет по изкуства
Гл. ас. д-р Антон Генов - 0988/ 769 684, [email protected]

Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“
Гл. ас. д-р Йоанна Цветанова - 0886/ 522 209, [email protected]  

Технически факултет
Ас. д-р Георги Георгиев - 0889/ 813 894 , [email protected]

Технически изпълнители за съдействие по въпроси, свързани с дейностите по проекта:

Веска Арабаджиева - студенти, 0889/ 112 065, [email protected]
Антония Донева – обучаващи организации, 0885/ 685 733, [email protected]

Технически изпълнители за съдействие по въпроси, свързани с функционалностите на платформата:

Илиян Иванов - 0882/ 985 777, [email protected]  
Абдулсалих Джамал - 0888/ 339 000, [email protected]  
Владимир Ризов - 0885/ 124 102, [email protected]  

Финансово-счетоводни експерти за съдействие по въпроси от финансов характер:
Рени Давидкова – академични наставници, 0889/ 038 787, [email protected]  
Даниела Гошева - ментори, 0878/ 615 667, [email protected]  
Ангелина Томанова-Сотирова – студенти, 0888/ 793 891, [email protected]   
Емил Янков  - 0885/ 274 660, [email protected]  
Христина Ангелова - 0882/ 566 909, [email protected]

Ботевград

Международно висше бизнес училище
http://www.ibsedu.bg

Водещ функционален експерт
доц. д-р Стела Балтова
[email protected]

Технически изпълнител
Галина Керемидчийска
[email protected]

Експерт ФСО
Мариета Гайдарска
[email protected]

За контакт:
тел: 02/ 400 1631

Бургас

Бургаски свободен университет
http://www.bfu.bg

Бургаски свободен университет
гр. Бургас, ул. "Сан Стефано" 62

Водещ функционален експерт
проф. д-р Милен Балтов
тел.:+35956900565
[email protected]

Функционален експерт
Дарина Димитрова
тел.:+35956900426
[email protected]

Експерт финансово-счетоводно обслужване
Светлана Скендерска
тел.:+35956900466
[email protected]

Технически сътрудници
за ПН "Право", "Икономика" и "Администрация и управление"
Станка Мирчева
тел.:+35956900420
[email protected]

за ПН "Педагогика", "Психология", "Обществени комуникации и ИН"
Добринка Кирова
тел.:+35956900453
[email protected]

за ПН "Информатика и компютърни науки", "Комуникационна и компютърна техника", "Електротехника, електроника и информатика"
Златина Николова
тел.:+35956900454
[email protected]
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас
http://btu.bg

Водещ функционален експерт: доц. д-р Милен Тодоров, e-mail: [email protected]

Функционален експерт: Златина Вънчева, стая 209 СО1, тел.: 0886 664 213, e-mail: [email protected]

Експерт ФСО: Даниела Илчева, стая 210 СО1, тел: 0886 636 345, e-mail: [email protected]

Варна

Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
http://www.vfu.bg

ВОДЕЩ ФУНКЦИОНАЛЕН ЕКСПЕРТ:
Вивияна Панайотова, ръководител на КЦ,
E-mail:[email protected]

ФУНКЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ
ПО КАТЕДРИ ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ(ПН)

ФАКУЛТЕТ „МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ

Катедра "Администрация и управление и политически науки"
 доц. д-р Даниела Попова, Е-mail: [email protected]
ПН „Информатика и компютърни науки“
 ас. Антонина Иванова, Е-mail: [email protected]
Катедра „Икономика“
 ас. д-р Радослав Къновски, Е-mail: [email protected]

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Катедра "Психология"
 доц. д-р Мария Енчева Петрова, Е-mail: [email protected]

Катедра "Сигурност и безопасност"
 доц. д-р Галина Милева, Е-mail: [email protected]

Катедра "Правни науки“

ФУНКЦИОНАЛЕН ЕКСПЕРТ

ас. Мария П. Петрова - тел.: 0889307711; [email protected]

АКАДЕМИЧНИ НАСТАВНИЦИ

- ас. Александра Ангелова - тел.: 0894380462; [email protected]
- ас. Беатрис Йорданова - тел.: 0897807648; [email protected]
- ас. д-р Галина Николова - тел. тел.: 0888410081; [email protected]
- хон.ас. Георги Георгиев - тел.: 0889688039; [email protected]
- доц. д-р Емилия Сидерова - тел.: 0886860845; [email protected]
- ас. д-р Йорданка Стоянова-Тонева: тел.: 0887200011; уоа[email protected]
- доц. д-р Огнян Къчев - тел.: 0885437402; [email protected]
- проф. д-р Стефка Наумова - тел. 0888511660; [email protected]

АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ

Катедра "Изкуства"
 преп. Ивайло Владимиров Спасов, E-mail: [email protected]

Катедра „Архитектура и урбанистика“
 доц. д-р арх. Цвета Ангелова Жекова- E-mail: tsveta,[email protected]

Катедра "Строителство на сгради и съоръжения"
 ас. инж. Тихомира Николова Кордон, E-mail: [email protected]

Академични наставници, катедра „ИЗКУСТВА“

- преп. Виктор Петков Петков, [email protected],
0889 225 159;
- доц. д-р Капка Йорданова Манасиева, [email protected], 0888 659 039;
- доц. д-р Катя Гинева Кайрякова, [email protected],
0894 441 514;
- доц. д-р Мария Петрова Кърджиева, [email protected],
0887 207 572;

Академични наставници, катедра „СТОРИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ“

- д-р Али Джавид Чакър, [email protected];
- доц. д-р Анета Йорданова Георгиева, [email protected], 0887617782;
- доц. д-р Дария Милчева Михалева, [email protected];
- доц. д-р Иван Желев Павлов, [email protected];
- инж.Илиян Костадинов Костадинов [email protected];
- доц. д-р Галина Димова Тодорова, [email protected];
- доц. д-р Генчо Христов Паничаров, [email protected], 0879364358;
- доц. д-р Наташа Стефнова Бакларова, [email protected];
- доц. д-р Нели Димитрова Тризлова [email protected];
- д-р Николай Ангелов Кузманов [email protected];
- доц. д-р Росица Веселинова Петкова-Слипец [email protected];
- проф. д-р Стефан Недялков Терзиев [email protected];
- доц. д-р Татяна Стоянова Стоянова, [email protected];


ФИЛИАЛ СМОЛЯН
 д-р Григор Григоров, E-mail: [email protected]

Финансово-счетоводен отдел - E-mail: [email protected]
Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров"
http://www.naval-acad.bg

Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров"
http://www.naval-acad.bg/
http://www.naval-acad.bg/student-practices


Водещ функционален експерт:
капитан I ранг проф. д-р Мирослав Цветков - тел. 052/552 383
e-mail: [email protected]

Функционален експерт:
капитан III ранг Станислава Стефанова - тел. 052/552 243
e-mail: [email protected]

Експерти ФСО:
Мария Бойчева - тел. 052/552 381 e-mail: [email protected]
Надежда Георгиева - тел. 052/552 381 e-mail: [email protected]

Технически изпълнители:
Златка Василева - тел. 052/552 243 e-mail: [email protected]
Яница Минкова - тел. 052/552 228 e-mail: [email protected]
Висше училище по мениджмънт - Варна
http://www.vum.bg

Няма предоставени контакти
Икономически университет - Варна
http://www.ue-varna.bg

Водещ функционален експерт:
доц. д-р Недялко Вълканов, тел. 0882164528, [email protected]

Функционални експерти:
инж. Мариана Николова, тел. 0882164814, [email protected]
Тижен Талиб, тел. 0882164777, [email protected]
Иван Михайлов, тел. 0882165677, [email protected]
Емилия Киречева, тел. 0882164725, [email protected]

Експерти „Финансово-счетоводно обслужване“:
Гергана Нанева, тел. 0882164788, [email protected]
Галина Андреева, тел. 0882164796, [email protected]
Милена Великова, тел. 0882164823, [email protected]
Юлиян Губатов, тел. 0882164822, [email protected]

Технически изпълнители:
Мариана Гегова, тел. 0882164554, [email protected]
Ивета Узунова, тел. 0882393899, [email protected]
Ана Янакиева, тел. 0882164768, [email protected]
Деница Караджова, тел. 0884544654, [email protected]
Десислава Моллова, тел. 0882164547, [email protected]
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Ив. Стоянов" - Варна
http://www.mu-varna.bg

Светлана Грънчарова – Водещ функционален експерт
Тел.: +359 52 677 013; E- mail: [email protected]

Илияна Георгиева – Функционален експерт
Тел.: +359 52 677 038; E- mail: [email protected]

Александър Дончев – Функционален експерт
Тел:+359 52 677 038; E-mail: [email protected]

Даниела Славова – Функционален експерт
Тел.: +359 52 677 014; [email protected]

Иглика Щерева – Функционален експерт
Тел.: +359 52 677 015; E- mail: [email protected]

Миряна Арнаудова – Функционален експерт
Тел.: +359 52 677 229; [email protected]

Росица Маркова – Технически изпълнител
Тел.: +359 52 677 014; E- mail: [email protected]

Диляна Йорданова – Технически изпълнител
Тел.: + 359 52 677 102; E-mail: [email protected]

Веселина Йорданова – Експерт финансово-счетоводно обслужване
Тел:+ 359 52 677 027; E-mail: [email protected]

Зорница Рашева – Технически изпълнител
Тел.: +359 52 67 133; [email protected]

Искра Димитрова – Експерт финансово-счетоводно обслужване
Тел: +359 52 677 031; [email protected]

Виктория Калудова – Експерт финансово-счетоводно обслужване
Тел:+ 359 52 677 031; [email protected]

Цветан Иванов – Технически изпълнител
Тел.: + 359 52 677 021; E-mail: [email protected];
Технически университет - Варна
http://www.tu-varna.bg

Водещ функционален експерт
доц. д-р инж. Марияна Георгиева Тодорова
Е-mail: [email protected]


Функционален експерт - КФ
Контакт на ТУВ с екипа на СП2
доц. д-р инж. Галина Илиева Илиева
E-mail: [email protected]

Функционален експерт - MTФ
гл.ас. д-р Пламена Янкова Панайотова
E-mail: [email protected]

Функционален експерт - ЕФ
доц. д-р инж. Марин Славов Маринов
E-mail: [email protected]

Функционални експерти - ФИТА
доц. д-р инж. Мариела Иванова Александрова
[email protected]
доц. д-р инж. Мария Иванова Маринова
E-mail: [email protected]


Технически изпълнители
Нина Галенова Тодорова
E-mail: [email protected]

Инж. Мая Георгиева Газибарова
E-mail: [email protected]

инж. Красимира Нанчева
E-mail: [email protected]

Жени Динкова Викторова
E-mail: [email protected]

Румяна Йорданова Стойкова
E-mail: [email protected]

ас. инж. Елена Драганова
E-mail: [email protected]


Финансово-счетоводно обслужване
Кремена Йорданова Кръстева
E-mail: [email protected]

Мариета Пенева Димитрова
Е-mail: [email protected]

Анна Христова Христова
E-mail: [email protected]

Велико Търново

Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"
http://www.uni-vt.bg

Точен адрес в сайта на ВТУ с актуална информация за всички участници: http://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=185&zid=1

ЕКСПЕРТИ:
- проф. д.н. Вихрен Янакиев Бузов Водещ функционален експерт, ф.е. Философски факултет - [email protected]
- гл.ас. д-р Мариела Петкова Тодорова-Колева Функционален експерт Педагогически факултет; Филиал-Враца; ПК-Плевен - [email protected]
- проф. д.и.н. Милко Стоянов Палангурски Функционален експерт Исторически факултет - [email protected]
- доц.д-р Владимир Николаев Владов Функционален експерт Филологически факултет - [email protected]
- доц. д-р Янка Тенева Тянкова-Тодорова Функционален експерт Юридически факултет - [email protected]
- гл.ас. д-р Пламена Ванева Пенчева Функционален експерт Стопански факултет - [email protected]
- доц. д-р Марияна Иванова Николова Функционален експерт Факултет "Математика и информатика" - [email protected]
- проф.д.н. Антоанета Ангелова Анчева Функционален експерт Факултет по изобразително изкуство и Православен богословски факултет - [email protected]

ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИ ЕКСПЕРТИ за работа със студенти и ментори:
- Даниела Ганчева Георгиева - [email protected]
- Таня Борисова Великова - [email protected]
- Добриела Христофорова Матрова-Иванова - [email protected] - ментори
- Мариета Иванова Обрешкова - [email protected] - ментори


ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ за работа със студентите по факултети:
- Венелина Тодорова Тодорова - [email protected] - Филологически факултет, Стопански факултет
- Димитринка Кирилова Влайчева - [email protected] - Факултет по изобразително изкуство, Православен богословски факултет
- Илонка Веселинова Давидова - [email protected] - Педагогически факултет за напр.1.3.Педагогика на обучението по …, Филиал-Враца, Педагогически колеж-Плевен, Факултет "Математика и информатика"
- Теодора Христова Вълова - [email protected] - Педагогически факултет за напр. 1.2. Педагогика, Философски факултет
- Цветелина Василева Цанкова - [email protected] - Юридически факултет, Исторически факултет

Габрово

Технически университет - Габрово
http://www.tugab.bg

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО
ЕКИП ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ - ФАЗА 2"
=============================================================================

Водещ функционален експерт:
доц. д-р инж. Марин Йорданов Маринов - тел. 066/827-296
e-mail: [email protected]

Експерти ФСО:
1. Гина Атанасова Иванова - тел. 066/827-218 e-mail: [email protected]
2. Росица Христова Донева - тел. 066/827-239 e-mail: [email protected]

Технически изпълнители:
1. Павел Иванов Пенев - тел. 066/827-238 e-mail: [email protected]
2. Петя Пенчева Пенева - тел. 066/827-505 e-mail: [email protected]
3. Калина Петрова Стоянова - тел. 066/827-238 e-mail: [email protected]

Плевен

Медицински университет - Плевен
http://www.mu-pleven.bg

доц. д-р Галя Ставрева, д.м.н. - Водещ функционален експерт - Зам.Ректор по научноизследователската дейност

Виржиния Лазарова - Функционален експерт - Обучаващи организации, ментори и преподаватели от МУ-Плевен, тел. 064 884 120
Анна Мошевска - Функционален експерт - Обучаващи организации, ментори и преподаватели от МУ-Плевен, Учебен отдел, Ректорат, ст.207, тел. 064 884 310

Цветелина Момчилова - Технически изпълнител - Студенти от факултет Медицина, тел. 064 800 005
Зорница Декова - Технически изпълнител - Студенти от факултет Фармация, тел. 064 884 314
Емилия Лескова - Технически изпълнител - Студенти от факултет Обществено здраве, тел. 064 884 118
Силвия Рускова - Технически изпълнител - Студенти от факултет Здравни грижи, тел. 064 884 156
Виолета Димитрова - Технически изпълнител - Студенти от Медицински колеж, тел. 064 884 142

Ибрахим Потурлиев - Финансово-счетоводно обслужване
Силвия Божинова - Финансово-счетоводно обслужване, Финансова дирекция, тел. 064 884 128
Виолета Симеонова - Финансово-счетоводно обслужване, Финасова дирекция, тел. 064 884 181

Пловдив

Аграрен университет - Пловдив
http://www.au-plovdiv.bg

ЕКИП, РАБОТЕЩ ПО ПРОЕКТА


І. КОНТАКТНИ ЛИЦА ЗА РАБОТА СЪС СТУДЕНТИ:

За студенти от Факултета по агрономство и Факултета по икономика
гл. експ. Златка Романова
сграда: Факултет по лозаро-градинарство, ет. 1, каб. 121
ел. поща: [email protected] тел. 032-654-250

За студенти от Факултета по лозаро-градинарство
гл. експ. Албена Петкова
сграда: Факултет по лозаро-градинарство, ет. 1, каб. 122
ел. поща: [email protected] тел. 032-654-310

За студенти от Факултета по растителна защита и агроекология
гл. експ. Ваня Гарова
сграда: Факултет по лозаро-градинарство, ет. 1, каб. 122
ел. поща: [email protected] тел. 032-654-310


ІІ. КОНТАКТНИ ЛИЦА ЗА РАБОТА С ОБУЧАВАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕНТОРИ:

гл. експ. Албена Петкова
сграда: Факултет по лозаро-градинарство, ет. 1, каб. 122
ел. поща: [email protected] тел. 032-654-310

гл. експ. Ваня Гарова
сграда: Факултет по лозаро-градинарство, ет. 1, каб. 122
ел. поща: [email protected] тел. 032-654-310


ІІІ. КОНТАКТНИ ЛИЦА ЗА РАБОТА С АКАДЕМИЧНИ НАСТАВНИЦИ:

гл. експ. Златка Романова
сграда: Факултет по лозаро-градинарство, ет. 1, каб. 121
ел. поща: [email protected] тел. 032-654-250


ІV. КОНТАКТНИ ЛИЦА ПО ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИ ВЪПРОСИ:

гл. експ. Цветелина Гешева
сграда: Факултет по лозаро-градинарство, ет. 1, Счетоводство
ел. поща: [email protected] тел. 032-654-304

гл. експ. Радостина Димитрова
сграда: Факултет по лозаро-градинарство, ет. 1, Каса
ел. поща: [email protected] тел. 032-654-203

зам. гл. сч. Александра Кърпачева
сграда: Факултет по лозаро-градинарство, ет. 1, каб. 110
ел. поща: [email protected] тел. 032-654-331


V. ВОДЕЩ ФУНКЦИОНАЛЕН ЕКСПЕРТ:

доц. д-р Боряна Иванова
сграда Ректорат, ет. 2, Ректорски кабинет
ел. поща: [email protected] тел. 032-654-301
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев"
http://www.artacademyplovdiv.com/

Константин Мечев - Водещ функционален експерт
тел. 032 601 473
E-mail: [email protected]

Стефан Костов - Технически изпълнител / студенти /
телефон: 032 601 479
е-mail: [email protected]
Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив
http://www.vusi.bg

гр.Пловдив
бул.Кукленско шосе 13
тел.032/622522


Функционален експерт
Виолета Христозова
[email protected]

Технически изпълнител
Камелия Алексиева
[email protected]

Експерт ФСО
Фани Иванова
[email protected]
Медицински университет - Пловдив
http://www.mu-plovdiv.bg

М Е Д И Ц И Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т - П Л О В Д И В

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ, АКАДЕМИЧНИ НАСТАВНИЦИ И ОБУЧАВАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ,

Бихме желали да Ви информираме, че пълна информация за проект „Студентски практики – фаза 2“ е публикувана на Интернет страницата на Медицински университет – Пловдив https://mu-plovdiv.bg/karieren-tsentar/studentski-praktiki/.
Във връзка с наближаващото приключвне на проект "Студентски практики - фаза 2" и заповед на Министъра на образованието и науката РД-09-3299 от 13.06.2022, Ви информираме за сроковете за приключване и отчитане, регламентирани в Указанията до ректорите на ВУ-партньори за изпълнение на дейностите по проекта.
Графикът за приключване на всички практически обучения трябва да приключи не по-късно от 75 дни преди края на проекта, т.е. до 26 февруари 2023 г.;
Окончателното финализиране па практиките трябва да се извърши не по-късно от 45 дни преди края на проекта, т.е. до 28 март 2022 г.

Висшите училища заплащат уговорените възнаграждения на менторите, академичните наставници и екипа на висшето училище, както и стипендиите на практикантите не по-късно от 20 дни преди края на проекта, т.е. до 23 април 2023 г.

Край на проекта - 12 май 2023 г.

Моля да имате предвид горните срокове при осъществяване на дейностите по проекта.

ВАЖНО!
Уважаеми студенти, договорите се предоставят на техническия изпълнител на съответната специалност най-късно 10 работни дни преди началната дата на практиката! Заедно с договорите, следва да представтие и копие на банков документ за личната банкова сметка!

Екип на Медицински университет – Пловдив по проект „Студентски практики – фаза 2“


ЕКИП ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ - ФАЗА 2"

1 проф. д-р Ани Белчева, дм - водещ функционален експерт - тел.:
032/200708, 0877139363 , E-mail: [email protected]
3 Лидия Койчева - функционален експерт - координатор - тел.: 032/200704, E-mail: [email protected]
4 Георги Чапкънски - функционален експерт - координатор тел.: 032/200704, 0882039880 E-mail: [email protected]
5 Елена Душилова - технически изпълнител "Медицина" - тел.: 032/200701, 0879 26 75 82 E-mail: [email protected]
6 доц. д-р Марияна Димитрова-Харуил - функционален експерт "Дентална медицина" - тел.: 0898 77 45 48, E-mail: [email protected]
7 Светослава Славева - технически изпълнител "Дентална медицина" - тел.: 032/200701, 0879267582, E-mail: [email protected]
8 Диана Жаркова - технически изпълнител "Фармация" - тел.: 032/200702, E-mail: [email protected]
9 Доц. Даниела Танева - функционален експерт ФОЗ - тел.: 0899 10 69 09, E-mail: [email protected]
10 Деляна Атанасова-Делирадева технически изпълнител ФОЗ -тел.: 032/200703, E-mail: [email protected]
11 ст. преп. Нина Колева - функционален експерт МК - тел.: 0898 65 82 61, E-mail: [email protected]
12 Димитър Сапунджиев -технически изпълнител МК - тел.: 032/200700, 0879261891, E-mail: [email protected]
13 Анна Георгиева - технически изпълнител МК - тел.: 032/200700, 0879261891, E-mail: [email protected]
14 Георги Тилов - експерт ФСО - ръководител - тел.:032/200517, 0882513017, E-mail: [email protected]
15 Радка Малинова - експерт ФСО - екип, АН - тел: 032/200526, 882512946, E-mail: [email protected]
16 Мая Найденова Талева - експерт ФСО - ментори - тел.: 032/200532, E-mail: [email protected]
17 Даниела Георгива - експерт ФСО - студенти - тел.: 032/200538,E-mail: [email protected]
18 Мариела Стоянова - експерт ФСО - ИС - тел.: 032/200537, E-mail: [email protected]
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
http://www.uni-plovdiv.bg

ЕКИП НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.013-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ-ФАЗА 2“ за ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

Заместник-ректор Проф. д-р Антон Илиев, функционален експерт: Е-mail: [email protected], тел.: 032/261 404, Ректорат, кабинет 109
Експерт Мария Зайкова, технически изпълнител: Е-mail: [email protected], тел.: 032/261 222, Ректорат, кабинет 103
Експерт Елена Василева, технически изпълнител: Е-mail: [email protected], тел. 032/261 302, Ректорат, кабинет 13

УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ
Проф. дпн Дора Левтерова, Водещ функционален експерт: [email protected], тел.: 032/261 796, Нова сграда, кабинет 200 и 203
Експерт кариерно консултиране Андреяна Катушева, технически изпълнител: Е-mail: [email protected], тел.:032/ 261 806, Нова сграда, кабинет 200

ЗА БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Гл.ас. д-р Марияна Мърхова - Косева, Функционален експерт: Е-mail: [email protected], тел.: 032/261 496, сграда ПУ ул. Костаки Пеев 21, ет.3 , кабинет 1
Биолог Маринела Цанкова, технически изпълнител: Е-mail: [email protected], тел.:032/261 486, сграда ПУ ул. Костаки Пеев 21, ет.3, кабинет 7

ЗА ФИСН
Доц. д-р Таня Янкова, Функционален експерт: Е-mail: [email protected], тел.: 0887118552, Ректорат, кабинет 355
Технически сътрудник Димитър Савов, технически изпълнител: Е-mail: [email protected], тел.: 0896524224, Ректорат, кабинет 351

ЗА ФМИ
Проф. д-р Коста Гъров, Функционален експерт: Е-mail: [email protected] тел.: 032 261 753, Нова сграда, кабинет 241
Технически сътрудник Надя Милева, технически изпълнител: Е-mail: [email protected] тел.: 032/ 261 799, Нова сграда, кабинет 330

ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Проф. д-р Даниела Маркова, Функционален експерт: Е-mail: [email protected], тел.: 032/261-803, Нова сграда, кабинет 517

Технически сътрудник Стойка Спасова, технически изпълнител за професионално направление 1.2. Педагогика и 1.3. Педагогика на обучението по… : Е-mail: [email protected] тел.: 032/261 701, Нова сграда, кабинет 218
Технически сътрудник Пепа Петкова, технически изпълнител за всички други професионални направления в Педагогически факултет: Е-mail: [email protected], тел.: 0892 22 45 43, Нова сграда, кабинет 215

ЗА ФТФ
Проф. д-р Желязка Райкова, функционален експерт: Е-mail: [email protected], тел.: 032/ 261 270, Ректорат, кабинет 127
Технически сътрудник Цветелина Запрянова, технически изпълнител: Е-mail: [email protected], тел.: 032 261 372, Ректорат, кабинет 309
Ангел Чекичев, технически изпълнител: Е-mail: [email protected], тел.: 0878 463587 сграда в Смолян

ЗА ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Гл. ас. д-р Милена Кацарска, Функционален експерт: Е-mail: [email protected] тел.: 0889 208 398, Ректорат, офис 325
Технически сътрудник Мария Гуджева, технически изпълнител: Е-mail: [email protected], тел.: 0884 317189, Ректорат, кабинет 325

ЗА ФИФ
Доц. д-р Сийка Ковачева, функционален експерт: Е-mail: [email protected], тел.:032/261433, ректорат, кабинет 303
Секретар на факултет Кремена Цанкова, технически изпълнител: Е-mail: [email protected], тел.: 032/261433, Ректорат, кабинет 203 и 304

ЗА ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Доц. д-р Веселин Кметов, функционален експерт: Е-mail: [email protected], тел.: 032 / 261 337, Ректорат – сграда Химия, кабинет 131 А
Технически сътрудник Ирина Керина, технически изпълнител: Е-mail: [email protected] тел. 032 / 261 402, Ректорат – сграда Химия, кабинет 131 А

ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Гл.ас. д-р Димитър Ханев, функционален експерт: Е-mail: [email protected], тел.: 032 261 284, Ректорат, кабинет 202
Технически сътрудник Анна Павлова, технически сътрудник: Е-mail: [email protected] тел.: 032 261 283, Ректорат, кабинет 102

ЗА ФИЛИАЛ СМОЛЯН
Проф. д-р Илиян Иванов, функционален експерт: Е-mail: [email protected], тел.0887976150, сграда Смолян, кабинет Директор.
Биолог Даниела Коджебашева, технически изпълнител: Е-mail: [email protected], тел.: 0878386738, сграда Смолян, кабинет 52

ЗА ФИЛИАЛ КЪРДЖАЛИ
Доц. д-р Елисавета Семерджиева, функционален експерт: Е-mail: [email protected], тел.: 0884 280121, сграда Кърджали, кабинет 223
експерт Татяна Иванова, технически изпълнител: Е-mail: [email protected], тел.:0887 405842, сграда Кърджали, кабинет 223

ЕКСПЕРТИ ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ
Гл. счетоводител по проекта Лидия Данчева: Е-mail: [email protected], тел.: 032/261 450, Ректорат, кабинет 28 НПД
Началник на отдел УЧР Стоянка Георгиева: Е-mail: [email protected], тел.: 032/261 223, Ректорат, кабинет 113
Специалист УЧР Доника Гюзелева: Е-mail: [email protected], тел.: 032/261 353,
Ректорат, кабинет 113
Началник отдел ОП Теодора Меднева: Е-mail: [email protected], тел.: 032/261 474, Ректорат, кабинет 133
експерт Велислава Костова: Е-mail: [email protected], тел.: 032/261 460, Ректорат,
кабинет 28, НПД
експерт Райна Колева: Е-mail: [email protected], тел. 032/261 297, Ректорат, кабинет 135
експерт Панайотка Рускова: Е-mail: [email protected], тел. 032/261 480, Ректорат, кабинет 135
експерт Амалия Урумова: Е-mail: [email protected], тел.:032/261 713, Нова сграда, кабинет 215
експерт Елена Колева: Е-mail: [email protected], тел.:032/261 484, Ректорат, кабинет 28

ВАЖНО!
Уважаеми студенти, договорите се предоставят на техническия изпълнител на съответната специалност най-късно 10 работни дни преди началната дата на практиката!

Русе

Русенски университет "Ангел Кънчев"
http://www.uni-ruse.bg

https://www.uni-ruse.bg/students/practice

Водещ функционален експерт:
проф. д-р Юлиана Попова, [email protected]
РЕКТОРАТ, ет. 3, каб. 422.2

ОФИС ПРОЕКТ:
РЕКТОРАТ, ет. 3, каб. 422.4
тел: 082 888 378

Технически изпълнители:
Даниела Тодорова, [email protected]
Йорданка Белоева, [email protected]
Джемал Топчу, [email protected]

Експерти финансово-счетоводно обслужване:
Яна Кралева Пантелеева, [email protected]
Светла Иванова Андонова, [email protected]
Анелия Цонева Стефанова, [email protected]
Людмила Иванова Димитрова, [email protected]

Свищов

Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов" - Свищов
http://www.uni-svishtov.bg

Доц. д-р Ваня Григорова, Водещ функционален експерт, тел. 0884353357, e-mail: [email protected]

Доц. д-р Драгомир Илиев, Функционален експерт, тел. 0888871088, e-mail: [email protected]

Доц. д-р Марин Маринов, Функционален експерт, тел. 0887918947, e-mail: [email protected]

Гл. ас. д-р Юлиян Господинов, Функционален експерт, тел. 0887630033, e-mail: [email protected]

Валерий Александров, Експерт Финансово-счетоводно обслужване, тел. 0889426795, e-mail: [email protected]

Снежанка Ангелова, Експерт Финансово-счетоводно обслужване, тел. 0887495985, e-mail: [email protected]

Калинка Кръстева, Експерт Финансово-счетоводно обслужване, тел. 0886054554, e-mail: [email protected]

Георги Петров, Експерт Финансово-счетоводно обслужване, тел. 0884646718, e-mail: [email protected]

Стефан Стефанов, Експерт Финансово-счетоводно обслужване, тел. 0631/66274, e-mail: @uni-svishtov.bg

Мирена Велчева, Технически изпълнител, тел. 0631/66230, e-mail: [email protected]

Кирил Стоянов, Технически изпълнител, тел. 0631/66435, e-mail: [email protected]

Стефан Павлов, Технически изпълнител, тел. 0631/66274, e-mail: [email protected]

Димка Генчева, Технически изпълнител, тел. 0889952535, e-mail: [email protected]

Тоня Петрушева, Технически изпълнител, тел. 0889424666, e-mail: [email protected]

Симона Цветкова, Технически изпълнител, тел. 0898347573, e-mail: [email protected]

София

Висше строително училище "Любен Каравелов"
http://www.vsu.bg

e-mail: [email protected]
гр. София 1373, ул. “Суходолска” № 175
телефон 02/ 80 29 120
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков"
http://www.vtu.bg

Водещ функционален експерт:
доц. д-р Нина Димитрова
Ректорат, ет. 3, ст. 42
e-mail: [email protected]
тел.: +359 2 9709 330; +359 899 783 161; +359 885 276 367

Технически изпълнител:
Димитринка Кирова
Ректорат, ет. 2, ст. 23
e-mail: [email protected]
тел.: +359 2 9709 235; +359 885 276 538

Експерт ФСО:
Росица Йорданова
Ректорат, ет. 3, ст. 39
e-mail: [email protected]
тел.: +359 2 9709 305
Висше училище по застраховане и финанси
http://www.vuzf.bg

Марио Каменов
Водещ функционален експерт
Стая № 407
тел.: 024015820
моб.: 0888 415144
email: [email protected]

Десислава Андреева
Технически изпълнител
Стая № 409
Тел: 024015818
email: [email protected]
Висше училище по телекомуникации и пощи - София
http://www.utp.bg

ВУТП
1700 София
ул. "акад. Стефан Младенов 1"

Борис Станимиров - водещ функционален експерт
[email protected]

Милена Пенкова - функционален експерт
[email protected]
0888793781

Лучия Младенова - технически изпълнител
[email protected]
Военна академия "Георги Стойков Раковски"
http://rndc.bg

доцент Иван Христозов,
тел. 02 92 26 595, мобилен 0886151804;
е_маил: [email protected]; [email protected]
асистент Кристина Крумова
тел. 02 92 26660, мобилен 0888087752;
главен асистент Калин Ранчев
тел. 02 92 26665; мобилен 0888937407
Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг - София
http://www.mtmcollege.org

Няма предоставени контакти
Лесотехнически университет
http://www.ltu.bg

В Лесотехническият университет информация за проекта може да получите от Функционалните експерти, в следния състав:
• за факултет „Горско стопанство“ – доц. д-р Симеон Богданов;
• за факултет „Горска промишленост“ – проф. д-р Васил Живков;
• за факултет „Екология и ландшафтна архитектура“ – проф. д-р Мариана Дончева-Бонева;
• за факултет „Стопанско управление“ – гл. ас. д-р Елена Цветкова;
• за факултет „Ветеринарна медицина“ – доц. д-р Калин Христов;
• за факултет „Агрономство” – проф. д-р Румен Томов;
• водещ функционален експерт – гл. ас. д-р Елена Цветкова – УЛК, стая № 314, библиотечен корпус.

Документи за участие в проекта се представят в стая 205 /сграда А на ЛТУ/ от инж. Христина Стефанова - технически изпълнител.

Приемно време:
Понеделник от 8,00 до 12,00 ч. и от 13,00 до 16,00 ч.
тел.: 02 91907 * 363

За контакти:
[email protected]
Адрес: гр. София - 1797, бул. "Климент Охридски" № 10.
За проект "Студентски практики – фаза 2“
Медицински университет - София
http://www.mu-sofia.bg

Валентина Николова Герасимова [email protected] 02 91 52 149
Водещ функционален експерт

Томислава Петрова Райкова [email protected] 02 91 52 149
Функционален експерт

Люба Йончева Кирилова [email protected] 02 91 52 164
Функционален експерт

Радослав Кирилов Щербаков [email protected]
Експерт финансово-счетоводно обслужване

Параскева Лазарова Златева [email protected] 02 91 52 148
Експерт финансово-счетоводно обслужване

Десислава Руменова Йосифова [email protected] 02 91 52 132
Експерт финансово-счетоводно обслужване

Донка Калчева Мазгалова [email protected] 02 91 52 151
Технически изпълнител

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!
1. Договори на студенти ще се приемат всеки работен ден от 13:30 ч. до 15:30 часа в Ректората на МУ-София, Учебен отдел, 12 етаж, стая № 16. Задължително е договорите да бъдат собственоръчно подписани в 3 /три/ екземпляра. Представят се 10 /десет/ работни дни преди началната дата на практиката. Договори ще се сключват при спазване на следните условия:
- Обявената позиция за практическо обучение да съответства на изучаваната от студента специалност или професионално направление;
- Изготвена и въведена в информационната система Програма от Ментора, съгласувана с Академичния наставник преди генериране на договора между студента и висшето училище. Графикът да се съобрази с изискванията за 5-дневна работна седмица, в която изработените часове да не надвишават 40 часа, при максимални 8 часа на ден;
- Избран и потвърден Академичен наставник;
- Одобрена програма за практиката от Академичния наставник;
- Банковата сметка, посочена от студента да е лична и в български лева.
След приключване на практиката задължително условие е всяка една от страните: Студент, Ментор, Водещ функционален експерт да потвърди окончателно практиката и тогава студентът генерира финален отчет за дейността си.
2. Договори на Работодатели и Ментори:
- Договорите на работодатели и ментори се предоставят за подпис от Ректор в 3 екземпляра преди договорите на студентите.
- Договорите на Работодателите трябва да са подписани и подпечатани, а на Менторите подписани и с коректно попълнени всички лични данни. Не се приемат договори на Ментори, които не фигурират в Списъка на определените от обучаващата организация ментори на работодателският договор /последна страница от същия/. Към договорите си Менторите са длъжни да представят копие от дипломата си за завършено висше образование и документ удостоверяващ минимум три години професионален опит в областта на провежданата практика. Висшето училище си запазва правото да прецени с кои от предложените работодатели и ментори да сключи договор.
3. Всички академични наставници, които желаят да участват по проект „Студентски практики“ задължително трябва да представят подписани договори в 3 екземпляра и длъжностна характеристика за изпълнение на възложените задължения.
За повече информация: praktiki.mon.bg
Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски"
http://www.mgu.bg

МГУ „Св. Ив. Рилски“,
София, п.к. 1700, Студентски град, ул. „проф. Боян Каменов“ № 1.

проф. д-р Юли Радев, функционален експерт,
ГПФ, каб. 140 M,
тел. 02/8060453,
[email protected].

гл.ас д-р Калинка Величкова, функционален експерт
тел. 02/8060346,
[email protected].

инж. Костадинка Конакчийска, технически изпълнител,
тел. 02/8060234,
[email protected].
Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов"
www.natfiz.bg

НАТФИЗ "Кр.Сарафов"
бул. Раковски 108 А София 1000
+35929231231
Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров"
www.nma.bg

Петя Кисимова - Водещ функционален експерт
тел. 02/4409783
E-mail [email protected], [email protected]
Национална спортна академия "Васил Левски"
http://www.nsa.bg

Екип за изпълнение на дейностите по проект "Студентски практики - фаза 2"

• ДОЦ. ИВАН САНДАНСКИ, водещ функционален експерт (мобилен: 0894422507, email: [email protected] каб. 317, Ректорат)

• ДОЦ. ГЕОРГИ ДРАГАНОВ – функционален експерт за ФАКУЛТЕТ „СПОРТ” (мобилен: 0892299766, email: [email protected]). За информация, консултации и приемане на договори – каб. 317, Ректорат.

• ДОЦ. ТОДОР МАРИНОВ – функционален експерт за ФАКУЛТЕТ „ПЕДАГОГИКА” (мобилен: 0893396388, email: [email protected]). За информация, консултации и приемане на договори – каб. 407, Ректорат.

• ПРОФ. НЕЗАБРАВКА ГЕНЧЕВА – функционалeн експерт за ФАКУЛТЕТ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ, ЗДРАВНИ ГРИЖИ И ТУРИЗЪМ” (мобилен: 0896776604, email: [email protected]). За информация, консултации и приемане на договори – каб. 59 (ул. „Гургулят” 1, ет. 3).


Снежанка Димитрова-Стефанова
технически изпълнител
тел. 02/ 40 14 208, e-mail: [email protected]

Елена Забунова
технически изпълнител
тел. 02/ 40 14 208

Антоанета Гергова
експерт ФСО (студентски стипендии; отчети и възнаграждения ментори)
тел. 02/ 40 14 228

Калинка Джевова
експерт ФСО (отчети и възнаграждения академични наставници и екип на висшето училище)
тел. 02/ 40 14 245
Национална художествена академия
http://www.nha.bg

Национална художествена академия
http://nha.bg/
1000 София, ул. „Шипка“ 1

Водещ функционален експерт:
Димитрина Спасова, 0882515114
e-mail: [email protected]

Функционален експерт:
Тони Рафаилова, 0882515116
e-mail: [email protected]

Експерт ФСО:
Силвия Димитрова
e-mail: [email protected]

Технически изпълнител:
Мария Томова, 029878177
e-mail: [email protected]
Нов български университет
http://www.nbu.bg

Водещ функционален експерт:
доц. д-р Юлияна Гълъбинова
[email protected]
02/81 10 230

Функционален експерт:
Ирена Петрова Павлова
[email protected]
02/81 10 131

Функционален експерт:
Лилия Колова
[email protected]
02/81 10 173

Технически изпълнител:
Албена Павлова
[email protected]
02/81 10 285

Експерти ФСО:
Мария Манева
[email protected]
02/81 10 201

Десислава Славчева
[email protected]
02/8110 241

!!!Важно съобщение:

Нов български университет преустановява приема на договори на обучаващи организации, ментори и студенти поради изчерпване на наличния брой практики по индикативния бюджет на проект „Студентски практики – Фаза 2", считано от 12.04.2023 год.
Преустановява се потвърждаването на саморегистрираните студенти, считано от 10.04.2023 год.
Студенти със сключени договори за практическо обучение провеждат и финализират практиките си в съответствие с вече подписаните договори.

доц. д-р Ю. Гълъбинова,
Водещ функционален експерт на проект „Студентски практики - Фаза 2"
НБУ


--------------------------------------

Договори на обучаващи организации и ментори

С оглед прилагането на противоепидемичните мерки във връзка с COVID-19 и с цел осигуряване на максимална защита за здравето на гражданите, препоръчваме подписаните договори от страна на обучаващите организации (съдържащи и списък с имената на менторите) и договорите на менторите да бъдат в 3 (три) екземпляра + декларация по образец. Същите могат да бъдат изпращани с куриер на адрес: гр. София, 1618, ул. Монтевидео 21, офис 101, корпус 1 на НБУ – Център за кариерно развитие и обучителни ресурси, за проект "Студентски практики - фаза 2". На вниманието на Ирена Павлова; тел. 02/81 10 131; имейл: [email protected]
При желание и възможност договорите на обучаващите организации и менторите ще се приемат и лично в офис 101, корпус 1 на НБУ.
Приемно време на офис 101, корпус 1

Дни от седмицата: понеделник, вторник, сряда

Час: от 10:00 ч. до 12:00 ч.

Всички договори на обучаващи организации и ментори, които отговарят на изискванията на проекта ще бъдат входирани, обработени и качени в платформата на адрес: https://praktiki.mon.bg/.
Договорите на работодатели и ментори се предоставят за подпис от Ректор в 3 екземпляра преди договорите на студентите.
Работодателските договори трябва да са подписани и подпечатани, а на менторите подписани и с коректно попълнени всички лични данни.
Менторски договори се приемат само, ако фигурират в списъка на определените от обучаващата организация ментори на работодателският договор /последна страница от същия/.
Приоритетно Висшето училище ще сключва договори с работодателски организации, които осъществяват практики на територията на София град.
Изисквания към менторите

Менторите от обучаващите организации следва да отговарят на изискванията на проекта, което може да бъде удостоверено, като заедно с договорите си менторът подготви и 1 (един) екземпляр от подписана декларация по образец.
Договори на студенти

С оглед прилагането на противоепидемичните мерки във връзка с COVID-19 и с цел осигуряване на максимална защита за здравето на студентите и служителите от НБУ, договорите на студентите ще бъдат приемани по следния начин:


1. Всеки студент, желаещ да проведе практическо обучение в реална работна при условията на проекта следва да направи регистрация, оформи своя профил, разработи график и да подготви договор, през системата на проекта. Екип Студентски практики - фаза 2 в НБУ извършва постоянен мониторинг на процеса по подготовка на студентите и оказва методична и техническа помощ на всеки студент, свързана с програмата, графика на обучението и всички други детайли.

2. Автоматично генерирания на всеки студент договор от системата на проекта на адрес https://praktiki.mon.bg/ (в pdf формат), следва да се разпечати в 3 екземпляра, да се подпише от студента и да се предаде в НБУ в офис 102, к. 1.


Приемно време на офис 102, корпус 1, Лили Колова

Дни от седмицата: понеделник, вторник, сряда

Час: от 10:00 ч. до 12:00 ч.

тел: 02/8110 173

Имейл: [email protected]

или

По куриер, след проведен разговор със специалист на следния адрес:

гр. София 1618, НБУ, ул. Монтевидео 21, офис 101, корпус 1.

на вниманието на Лили Колова, тел: 02/8110 1733. Договори със студентите ще се сключват при спазване на следните условия:

Обявената позиция за практическо обучение да съответства на изучаваната от студента програма или професионално направление;
Изготвена и въведена в информационната система „Програма“ от ментора, съгласувана с академичния наставник преди генериране на договора между студента и висшето училище. Графикът да се съобрази с изискванията за 5-дневна работна седмица, в която изработените часове да не надвишават 40 часа, при максимални 8 часа на ден;
Избран академичен наставник;
Одобрена програма за практиката от академичния наставник;
Банковата сметка, посочена от студента да е лична и в български лева.
След приключване на практиката задължително условие е всяка една от страните: студент, ментор, водещ функционален експерт да потвърди окончателно практиката и тогава студентът генерира финален отчет за дейността си.


Студентът стартира своята практика при наличието на подписани договори между НБУ и:
Работодателска организация
Ментор
Академичен наставник
Студент


При представени договори до сряда, практиката по график може да стартира най-рано седем работни дни след предаването му.

Този срок е важен, за да може да се осигури време за обработка на договорите на студентите, започващи практическо обучение през следващата седмица, както и да бъде сключена съответната застрахователна полица.

Договори за обработка могат да бъдат изпращани и на по-ранен етап (в предхождащи седмици) преди стартирането на практическото обучение.

4. Ако при обработката на договорите или проверката на студентския статус и условията за включване в проекта възникнат въпроси, неточности или несъответствия с всеки студент ще бъде осъществен контакт на посочения в системата на проекта негов телефон.

Студентът финализира своята практика като:
приключва своя график с описани извършени дейности по зададената програма от ментора.
менторът от своя страна потвърждава графикът с извършените дейности.
академичният наставник също потвърждава графикът му, както и е прикачил в системата формуляра от направената проверка на място в работодателската организация.


Всички участници в проекта следва да извършват всички дейности по подготовка на договорите и провеждане на практическото обучение по настоящия проект при задължително спазване на всички противоепидемични мерки във връзка с COVID-19 за срока на тяхното действие.ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА НАЧАЛНА ДАТА ЗА ПЪРВИТЕ ПРАКТИКИ – 06.07.2020

Контакти на екип „Студентски практики – фаза 2“ при НБУ
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
http://www.uni-sofia.bg/

Софийски университет "Св. Климент Охридски" преустановява приема на договори по проект "Студентски практики - Фаза 2".

Информация за проект "Студентски практики - Фаза 2" в страницата на Софийски университет "Св. Климент Охридски" - https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/studenti/novini/proekti_studentski_praktiki_faza_2

Водещ функционален експерт
доц. д-р Георги Вълчев
e-mail: [email protected]

Функционални експерти

Сектор "Кариерно развитие"
Надя Стоянова и Мария Гурева
e-mail: [email protected]

Исторически факултет
Проф. д-р Надя Манолова – Николова
Приемно време: понеделник, 13.00 – 14.00, ИФ, Деканат
Имейл адрес: [email protected]

Биологически факултет
Доц. д-р Елена Ташева
Приемно време: вторник от 10.00ч. – 12.00ч., каб.341А, БФ
e-mail: [email protected]

Факултет по науки за образованието и изкуствата
гл. ас. Людмила Зафирова
Приемно време: понеделник от 10-11 ч., ФНОИ, кабинет 405
Имейл адрес: [email protected]

Стопански факултет
Доц. д-р Боряна Богданова
Приемно време: Четвъртък от 13.00 до 15.00 ч.
Кабинет 406, Стопански факултет
e-mail:: [email protected]

Факултет по педагогика
Доц. д-р Владислав Динков Господинов
Приемно време: Вторник 14.00-16.00 ч,. Каб. № 67 в Ректората, Южно крило, ет. 4
e-mail:: [email protected]
сл. тел. 02/9308 568

Геолого-географски факултет:
Гл. ас. д-р Методи Иванов
Приемно време: Понеделник: от 10.00 до 12.00 часа, кабинет 281-Б.
e-mail: [email protected]

Факултет по химия и фармация
Приемно време: 10.00-12.00 ч. и 14.00-16.00 ч.
ФХФ стая 106 Катерина Миланова
e-mail: [email protected];
ФХФ стая 107 Анелия Алексиева
e-mail: [email protected]

Богословски факултет:
гл. ас. д-р Татяна Димитрова Иванова
Приемно време: вторник от 14.00 ч. – 16.00 ч., кабинет 6, ет. 2
e-mail: [email protected]

Факултет по славянски филологии
гл.ас. д-р Биляна Радева
Приемно време: сряда от 14.00 – 16.00 ч., кабинет 139 (Ректорат)
e-mail: [email protected]

Физически факултет
Цветанка Василева
Приемно време: сряда от 14.00 до 16.00, кабинет 411, отдел “Студенти”
e-mail:: [email protected]

Факултет по журналистика и масова комуникация
д-р Цветелина Джамбазова
Имейл: [email protected]
Приемно време: понеделник, 10:00 - 12:00 часа, ФЖМК, кабинет 32, ет. 2

Факултет по математика и информатика
Стефка Близнева
Приемно време: сряда от 10.00 до 12.00 ч. и от 14.00 до 16.00 ч. в стая 203 на ФМИ
e-mail: [email protected];

Философски факултет
Анна Иванова
e-mail: [email protected]
Антоанета Димитрова
e-mail: [email protected]
Приемно време: бл. 4, каб. 110 / каб.409, четвъртък 11:00-12:00 ч.

Факултет по класически и нови филологии
Десислава Христова, инспектор учебна дейност
Приемно време: сряда от 15:30 – 17:30ч., каб. 231, ФКНФ - Деканат
e-mail: [email protected]

Технически изпълнители

Прием и връщане на копие на договори на ментори и обучаващи организации
ИЛИЯНА ГЕЛКОВА
Ректорат, каб. 115
Приемно време: четвъртък и петък от 10 до 12ч
[email protected]

Получаване копие на договор на студенти и удостоверение за завършена практика
Ректорат, каб. 114
Приемно време: понеделник и вторник от 14 до 16ч.
ЕЛЕНА ПЯТКОВА: [email protected]
АНЕТА СТОЯНОВА: [email protected]
Технически университет - София
http://www.tu-sofia.bg/index.html

Договорите се приемат от съответните експерти на ТУ-София по градове, както следва:

Експерти за София
Силвия Бориславова / [email protected]
Евгений Петров / [email protected]
Камелия Стоянова / [email protected]


Експерти за Пловдив
Цветана Григорова / [email protected]
Стилияна Танева / [email protected]
Подробна информация за студентите във филиала на ТУ-София в Пловдив е достъпна на адрес:
http://www.tu-plovdiv.bg/news_all_students_article.php?article=1152

Експерти за Сливен
Мина Цонева / [email protected]
Людмила Недялкова / [email protected]
Университет за национално и световно стопанство - София
http://www.unwe.bg/

Актуална информация за изпълнение на проектните дейности; указания за прием на договори на обучаващи организации, ментори и студенти; удостоверения на студенти и всички срокове можете да откриете на сайта на УНСС на адрес http://www.unwe/bg, раздел "Обучение", подраздел "Практики". За контакти: София, жк. Студентски град, ул. "8-ми декември" № 19, УНСС, кабинет 1011, тел. 02 / 8195450, 02 / 8195693 и тел. 0889 / 881183, [email protected], Десислава Стоянова - водещ функционален експерт на проекта.
Университет по архитектура, строителство и геодезия
http://www.uacg.bg

доц. д-р Тони Венелинов,
Водещ Функционален Експерт за УАСГ, Нова сграда, корпус А, каб. А417, e-mail: [email protected]
0889534890

гл. ас. д-р арх. Ангел Мазников, Функционален Експерт за Архитектурен Факултет, e-mail: [email protected]
доц. д-р инж. Любомир Здравков, Функционален Експерт за Строителен Факултет, e-mail: [email protected]
проф. д-р инж. Дарина Нитова, Функционален Експерт за Факултет по Транспортно Строителство, e-mail: [email protected]
ас. инж. Костадин Николов, Функционален Експерт за Геодезически Факултет, e-mail: [email protected]
гл. ас. д-р инж. Йордан Герински, Функционален Експерт за Хидротехнически Факултет, e-mail: [email protected]

инж. Звездичка Добрева, Технически Изпълнител за Архитектурен Факултет, УАСГ, Ректорат, каб. Р212, e-mail: [email protected]
Петя Томова-Пекнова, Технически Изпълнител за Строителен Факултет, УАСГ, Нова сграда, корпус Б, каб. Б1039, e-mail: [email protected]
Мирослава Иванова, Технически Изпълнител за Факултет по Транспортно Строителство, УАСГ, Нова сграда, корпус Б, каб. Б317, e-mail: [email protected]
Валентина Милева, Технически Изпълнител за Геодезически Факултет, УАСГ, Нова сграда, корпус А, каб. 301-Б, e-mail: [email protected]
Десислава Цанкова, Технически Изпълнител за Хидротехнически Факултет, УАСГ, Нова сграда, корпус А, каб. А413, e-mail: [email protected]

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!!

ПРАВИЛА
СЪГЛАСНО ОТ ЧЛ. 11 И ЧЛ. 25 ОТ УКАЗАНИЯ ДО РЕКТОРИТЕ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА-ПАРТНЬОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ
BG05M2OP001 2.013 0001 "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ" – ФАЗА 2

Допълнителните изисквания към обучаваща организация и ментори към тях за провеждане на практическо обучение на студенти от Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в реална работна среда са съставени на основание на член 11, от УКАЗАНИЯТА ДО РЕКТОРИТЕ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА-ПАРТНЬОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001 2.013 0001 "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ" – ФАЗА 2, и на спецификата образованието по Професионално направление 5.7. "Архитектура, строителство и геодезия" и вътрешните правила и документи на УАСГ.

Изисквания по Указания до ректорите на висшите училища-партньори за изпълнение на дейности по проект BG05M2OP001 2.013 0001 "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ" – ФАЗА 2:
• Менторът следва да бъде в трудови или други допустими от законодателството правоотношения с обучаващата организация най-малко 3 месеца преди началото на практиката и да познава дейностите, които ще се възлагат на студента по време на практиката. Менторът следва да притежава висше образование и минимум 3 години професионален опит в областта на провежданата практика (чл. 13).
• Допустими обучаващи организации са стопански и нестопански организации, в т.ч. и държавна и общинска администрация, училища и обучителни организации, синдикални и работодателски организации и други юридически лица, които са регистрирани в Търговския регистър или други нормативно утвърдени регистри, минимум 6 /шест/ месеца преди регистрацията си в информационната система на Проекта (чл. 11).

Допълнителни изисквания на УАСГ към обучаващи организации по видове дейности:
• дружество проектант – дружеството да е собственост повече от 50% на архитекти/инженери вписани в регистрите с издадено удостоверение за пълна проектантска правоспособност от КАБ/КИИП; менторът да е архитект/инженер/урбанист с минимум тригодишен стаж по специалността и притежаващ пълна проектантска правоспособност.
• дружество строител – дружеството да е вписано в Централния професионален регистър на строителя, създаден и поддържан от КСБ, като менторът да е архитект/инженер/урбанист с минимум тригодишен стаж по специалността.
• дружество консултант – дружеството да е вписано в публичния регистър при Дирекцията за национален строителен контрол за упражняване на дейността по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор по нормативно определения ред, менторът да е включен в списъка на дружеството на правоспособните физически лица, чрез които се осъществяват дейностите по оценяване съответствието на проектите и/или строителен надзор на строежите, и е архитект/инженер с минимум тригодишен стаж по специалността.
• дружество производител на строителни изделия и елементи – дружеството да произвеждапродукти, които са оценени на съответствие с техническите спецификации по член 169а от ЗУТ и/или с издадено българско техническо одобрение, менторът да е архитект/инженер с минимум тригодишен стаж по специалността.
• дружество-оценител на недвижими имоти и/или извършващо технико икономическа оценка на инвестиционни проекти – дружеството да е регистрирано най-малко шест месеца преди началото на практиката (сключване на договор с УАСГ), менторът да е с издаден сертификат за оценител издаден от КНОБ, и да е архитект/инженер с минимум тригодишен стаж по специалността.
• държавна администрация/общинска администрация – менторът да е в трудови правоотношения с обучаваща организация и да е с минимум тригодишен стаж по специалността.
• нестопански организации/други допустими организации (извън гореописаните) – дружеството да е регистрирано най-малко шест месеца преди началото на практиката (сключване на договор с УАСГ), менторът да е в трудови правоотношения с обучаваща организация и да е архитект/инженер/урбанист с минимум тригодишен стаж по специалността.

Съответствието с изискванията на проект BG05M2OP001 2.013 0001 "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ" – ФАЗА 2, включително и с тези Допълнителните изисквания се доказва с представяна на приложими документи, както следва:
• удостоверение за регистрирани в Търговския регистър или в други нормативно утвърдени регистри – на обучаваща организация;
• служебна бележка от работодателя за трудово или друго допустимо от законодателството правоотношение или трудова книжка или друг приложим документ– за ментор;
• диплома за висше образование – за ментор;
• удостоверение на ментор за актуална пълна проектантска правоспособност от КАБ/КИИП и удостоверение за проектантско бюро от КАБ/КИИП – за дружество проектант;
• удостоверение на обучаваща организация за вписане в Централния професионален регистър на строителя, създаден и поддържан от КСБ – за дружество строител;
• удостоверение за вписване в публичния регистър при Дирекцията за национален строителен контрол – за дружество консултант;
• списъка на обучаваща организация за правоспособните физически лица към удостоверение за вписване – за дружество консултант
• декларации и сертификати за продукти на обучаваща организация, които са оценени на съответствие с техническите спецификации по член 169а от ЗУТ и/или с издадено българско техническо одобрение – за дружество производител на строителни изделия и елементи;
• сертификат на ментора за оценител от КНОБ – за дружество-оценител на недвижими имоти и/или извършващо технико икономическа оценка на инвестиционни проекти.

Обучаващите организации и/или менторите представят приложимите документи в един екземпляр, заверени за вярно с оригинала с подпис и печат на обучаваща организация и/или подпис на ментора.
Обучаващите организации и менторите предоставят своите договори, генерирани от сайта на Проекта в 4 /четири/ екземпляра надлежно подписани/подпечатани от тях.
Всички документи се предават на технически сътрудници или функционални експерти на УАСГ по Проекта, които са определени по съответни факултети в зависимост от специфика на бъдещо практическо обучение – Архитектурен Факултет, Строителен Факултет, Геодезически Факултет, Факултет по транспортно строителство и Хидротехнически факултет).
Договори и документи няма да бъдат приемани в деловодство на УАСГ или от Ректора!

Правилата са налични във факултетни канцеларии на УАСГ, както и при технически сътрудници и функционални експерти на УАСГ по проект BG05M2OP001 2.013 0001 "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ" – ФАЗА 2.
Университет по библиотекознание и информационни технологии
http://www.unibit.bg

Адрес - УниБИТ
гр. София, п.к. 1784, бул. “Цариградско шосе” № 119
===============================================
Екип:
Водещ функционален експерт, Снежана Цекова,
[email protected] / GSM: +359877667487
УниБИТ 1, кабинет 1 - Учебен отдел
===============================================
Функционален експерт, Мариана Бънева
[email protected] / GSM: +359886855209
УниБИТ 1, кабинет 115А
===============================================
Функционален експерт, Даниела Павлова
d.pavlovа@unibit.bg / GSM: +359889889525
УниБИТ 1, кабинет 100
===============================================
Функционален експерт, Руска Манолова
[email protected] / GSM: +359889808789
УниБИТ 1, кабинет 116
===============================================
Функционален експерт, Ралица Йотова
[email protected] / GSM: +359878220451
УниБИТ 1, кабинет 215
===============================================
Функционален експерт, Кристияна Шопова-Стойчева
[email protected] / GSM: +359898705111
УниБИТ 1, кабинет 109
===============================================
Експерт финансово-счетоводно обслужване, Красимира Иванова
k. [email protected] / +359 (0) 9718076
УниБИТ 1, кабинет 102
===============================================
Експерт финансово-счетоводно обслужване, Ася Барутчиева
[email protected] / +359 (0) 970 85 94
УниБИТ 1, кабинет 103
===============================================
Технически изпълнител, Панайот Гиндев
[email protected]
Химикотехнологичен и металургичен университет - София
http://www.uctm.edu

Водещ функционален експерт: Галя Тополова
сгр.А, ет.4, каб.406, тел. 02 8 163 136,
e-мейл: [email protected]

Стара Загора

Тракийски университет
http://www.uni-sz.bg

За Ректорат
Проф. Румен Бинев, Водещ функционален експерт - [email protected], тел.: 042/699 203
Гл. експерт Ваня Трифонова, функционален експерт - [email protected], тел.: 042/699 206, ректорат, ст. 226

За Аграрен факултет
Проф. Веселин Радев, Функционален експерт - [email protected]; тел.: 042/699 301
Ст. експерт Нели Цветанова, технически изпълнител - [email protected], тел: 042/699 446, деканат АФ, ст. 450

За Ветеринарномедицински факултет
Доц. Тодор Стоянчев, Функционален експерт – [email protected], тел.: 042/699 500
Доц. Пламен Георгиев, технически изпълнител – [email protected], тел.: 042/699 502, деканат ВМФ, ст. 589

За Медицински факултет
Доц. Боряна Парашкевова, Функционален експерт – [email protected], тел.: 0898259906


За Педагогически факултет
Гл. ас. Милен Димитров, Функционален експерт – [email protected], тел.: 0882389475
Ст. експерт Галина Кючукова, технически изпълнител – [email protected], тел.: 042/613 762, деканат ПФ, ст. 312

За Стопански факултет
Ас. Иванка Жекова, технически изпълнител - [email protected], тел.: 042/699 432

За Факултет „Техника и технологии“
Доц. Таня Пехливанова, Функционален експерт - [email protected], тел.: 046/669 182
Мария Богомилова Георгиева - Николова, технически изпълнител - [email protected], деканат ФТТ

За Филиал Хасково
Ст. преп. Таня Паскалева, технически изпълнител - [email protected], тел.: 038/664 375, Филиал Хасково

За Медицински колеж
Преп. Ивелина Добрева, технически изпълнител - [email protected], тел.: 042/601 721

Експерт финансово счетоводно обслужване
Гл. експерт Господин Господинов – [email protected], тел.: 042/699 221, ректорат, ст. 227
Гл. експерт Живка Стефанова - [email protected], тел.: 042/699 226, ректорат, ст. 206
Гл. експерт Марина Тенева - [email protected], тел.: 042/699 225, ректорат, ст. 218


СЪОБЩЕНИЕ - 01.06.2020 год.
Провеждането на практики в реална работна среда на проект „Студентски практики – фаза 2“ стартира от 01.07.2020 год.
Продължава сключването на договори с обучаващи организации, ментори, студенти и академични наставници.
Студентите представят в 3 екземпляра “Договор за практическо обучение”, подписани от тях 10 работни дни преди началната дата на практиката.
Договорите по дейностите на проекта се приемат в структурното звено, в което се обучават студентите от лицата посочени на сайта на МОН и Тракийски университет.

Шумен

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
http://shu.bg

Екип за изпълнение на дейностите по проект „Студентски практики – Фаза 2“ от Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

доц. д-р Екатерина Любомирова Люцканова
Водещ функционален експерт
054/830 365, вътр. 213
Корпус 2, стая 203
[email protected]

преп. д-р Веселина Радева Иванова
функционален експерт
054/830 365, вътр. 206
Корпус 2, стая 400а
[email protected]

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ:
доц. д-р Калина Иванова Алексиева
функционален експерт
054/830 365, вътр. 264
Корпус 2, стая 305а
[email protected]

преп. д-р Христина Коларова-Василева
функционален експерт
054/830 365, вътр. 224
Корпус 2, стая 220
[email protected]

доц. д-р Веселина Николаева Илиева
технически изпълнител
054/830 365, вътр. 206
Корпус 2, стая 400а
[email protected]
ФАКУЛТЕТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ:
проф. д-р Милен Руменов Пенерлиев
функционален експерт
0895 439 393
Корпус 1, стая 401
[email protected]


ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ:
доц. д-р Цветана Георгиева Иванова
функционален експерт
054/830 495, вътр. 253
Корпус 1, стая 207
[email protected]

ФАКУЛТЕТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ и ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ:
Ани Георгиева Ангелова
технически изпълнител
054/830 495, вътр. 276
Корпус 1, стая 115а
[email protected]

ФАКУЛТЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ:
доц. д-р Цветослав Станиславов Цанков
функционален експерт
054/ 830 495, вътр. 391,
0899 377 696
Корпус 3, стая 401
[email protected]

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА:
гл. ас. д-р Мирослав Колев Христов
технически изпълнител
054/830 495, вътр. 210
Корпус 3, стая 210
[email protected]

ФАКУЛТЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ и ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Радостинка Асенова Адамидовска
технически изпълнител
054/ 830 495, вътр. 150
Корпус 3, стая 202
[email protected]

КОЛЕЖ-ДОБРИЧ
Павлета Иванова Масларска
функционален експерт
058/603 209
Колеж-Добрич, етаж II, стая 202
[email protected]
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ:
Стоянка Въчкова Стоянова – Деловодство (извеждане на договори на студенти) 054/830 495, вътр. 234
Корпус 1, стая 124
[email protected]

Биляна Станимирова Иванова – Информационен център (проверка на студентско положение)
054/832 106
Корпус 1/Информационен център
[email protected]

Наталия Веселинова Найденова – ръководител ОЧР (изготвяне на договори за академични наставници)
054/ 830 309, 054 830 495, вътр. 215
Корпус 1, стая 115б
[email protected]

ЕКСПЕРТИ ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ:
Анка Каменова Стоянова
главен счетоводител
054/830 495, вътр. 235
Корпус 1, стая 117
[email protected]

Дияна Димитрова Донева
финансов контрольор
0888 137 004
Корпус 1, стая 116
[email protected]

Силвия Венкова Михайлова-Радославова
отговорен счетоводител
054/830 495, вътр. 273
Корпус 1, стая 213а
[email protected]

Светослава Василева Маринова
счетоводител-касиер
054/830 495, вътр. 227
Корпус 1, стая 231в
[email protected]