Висши училища

Благоевград

Американски университет в България
http://www.aubg.bg

гр. Благоевград 2700
площад "Г. Измирлиев" 1
073/888 362
[email protected]
Югозападен университет "Неофит Рилски"
http://www.swu.bg

Допълнителна информация за изпълнението на дейностите по проекта е налична в сайта на Университетския център за кариерно развитие, секция "Студентски практики - фаза 2":
http://career.swu.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=720&Itemid=229

Експерти за организация и координация на дейностите по проекта. Застраховане.
Доц. д-р Блага Джорова - водещ функционален експерт, [email protected]
Весела Лачева - 073/ 885 588 517, [email protected]  
Веселка Билева - 073/ 885 588 517, [email protected]  
Станислава Андонова - саморегистрирали се студенти, 0882/484 866, [email protected]

Функционални експерти за осъществяване на дейностите по факултети:
Факултет по педагогика
Доц. д-р Янка Стоименова - [email protected]
Гл. ас. Радослава Топалска - 0882/ 484 872, [email protected]

Правно-исторически факултет
Доц. д-р Николай Марин - [email protected]
Гл. aс. д-р Диана Велева - 0898/ 700 334, [email protected]

Стопански факултет
Доц. д-р Преслав Димитров - [email protected]
Гл. ас. д-р Владислав Кръстев - 0889/ 929 285, [email protected]  

Природо-математически факултет
Доц. д-р Елена Каращранова - [email protected]
Гл. ас. д-р Надежда Борисова - 0888/ 817 869, [email protected]

Филологически факултет
Проф. д-р Магдалена Панайотова - [email protected]
Ас. д-р Павел Филипов - 0895/ 696 223, [email protected]

Философски факултет
Проф. д-р Борис Манов - [email protected]
Гл. ас. д-р Наташа Ангелова - 0889/ 579 057, [email protected]

Факултет по изкуства
Проф. д-р Васил Марков - [email protected]
Гл. ас. д-р Антон Генов - 0988/ 769 684, [email protected]

Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“
Доц. д-р Миглена Симонска - [email protected]
Гл. ас. д-р Йоанна Цветанова - 0886/ 522 209, [email protected]  

Технически факултет
Доц. д-р инж. Снежина Андонова - [email protected]
Гл. ас. д-р Фатима Сапунджи - 0878/ 863 264, [email protected]

Технически изпълнители за съдействие по въпроси, свързани с дейностите по проекта:
Павлина Шейтанска – академични наставници, 0894/ 426 037, [email protected]
Веска Арабаджиева - студенти, 0889/ 112 065, [email protected]
Антония Донева – обучаващи организации, 0885/ 685 733, [email protected]

Технически изпълнители за съдействие по въпроси, свързани с функционалностите на платформата:
Николай Наумов - 0886/ 494 909, [email protected]
Илиян Иванов - 0882/ 985 777, [email protected]  
Абдулсалих Джамал - 0888/ 339 000, [email protected]  
Владимир Ризов - 0885/ 124 102, [email protected]  

Финансово-счетоводни експерти за съдействие по въпроси от финансов характер:
Рени Давидкова – академични наставници, 0889/ 038 787, [email protected]  
Даниела Гошева - ментори, 0878/ 615 667, [email protected]  
Ангелина Томанова-Сотирова – студенти, 0888/ 793 891, [email protected]   
Емил Янков  - 0885/ 274 660, [email protected]  
Христина Ангелова - 0882/ 566 909, [email protected]

Ботевград

Международно висше бизнес училище
http://www.ibsedu.bg

Водещ функционален експерт
доц. д-р Стела Балтова
[email protected]

Технически изпълнител
Галина Керемидчийска
[email protected]

Експерт ФСО
Мариета Гайдарска
[email protected]

За контакт:
тел: 02/ 400 1631

Бургас

Бургаски свободен университет
http://www.bfu.bg

Няма предоставени контакти
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас
http://btu.bg

Водещ функционален експерт: доц. д-р Милен Тодоров, e-mail: [email protected]

Функционален експерт: Златина Вънчева, стая 209 СО1, тел.: 0886 664 213, e-mail: [email protected]

Експерт ФСО: Даниела Илчева, стая 210 СО1, тел: 0886 636 345, e-mail: [email protected]

Варна

Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
http://www.vfu.bg

ВОДЕЩ ФУНКЦИОНАЛЕН ЕКСПЕРТ:
Вивияна Панайотова, ръководител на КЦ,
E-mail:[email protected]

ФУНКЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ
ПО КАТЕДРИ ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ(ПН)

ФАКУЛТЕТ „МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ

Катедра "Администрация и управление и политически науки"
 доц. д-р Даниела Попова, Е-mail: [email protected]
ПН „Информатика и компютърни науки“
 ас. Антонина Иванова, Е-mail: [email protected]
Катедра „Икономика“
 ас. д-р Радослав Къновски, Е-mail: [email protected]

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Катедра "Психология"
 доц. д-р Даниела Карагяурова, Е-mail: [email protected]
Катедра "Сигурност и безопасност"
 доц. д-р Галина Милева, Е-mail: [email protected]

Катедра "Правни науки“

ФУНКЦИОНАЛЕН ЕКСПЕРТ

ас. Мария П. Петрова - тел.: 0889307711; [email protected]

АКАДЕМИЧНИ НАСТАВНИЦИ

- ас. Александра Ангелова - тел.: 0894380462; [email protected]
- ас. Беатрис Йорданова - тел.: 0897807648; [email protected]
- ас. д-р Галина Николова - тел. тел.: 0888410081; [email protected]
- хон.ас. Георги Георгиев - тел.: 0889688039; [email protected]
- доц. д-р Емилия Сидерова - тел.: 0886860845; [email protected]
- ас. д-р Йорданка Стоянова-Тонева: тел.: 0887200011; уоа[email protected]
- доц. д-р Огнян Къчев - тел.: 0885437402; [email protected]
- проф. д-р Стефка Наумова - тел. 0888511660; [email protected]

АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ

Катедра "Изкуства"
 проф. д-р Константин Кукушев, E-mail: [email protected]
Катедра „Архитектура и урбанистика“
 доц. д-р арх. Цвета Ангелова Жекова- E-mail: tsveta,[email protected]
Катедра "Строителство на сгради и съоръжения"
 ас. инж. Тихомира Николова Кордон, E-mail: [email protected]

Академични наставници, катедра „ИЗКУСТВА“

- преп. Виктор Петков Петков, [email protected],
0889 225 159;
- доц. д-р Капка Йорданова Манасиева, [email protected], 0888 659 039;
- доц. д-р Катя Гинева Кайрякова, [email protected],
0894 441 514;
- доц. д-р Мария Петрова Кърджиева, [email protected],
0887 207 572;

Академични наставници, катедра „СТОРИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ“

- д-р Али Джавид Чакър, [email protected];
- доц. д-р Анета Йорданова Георгиева, [email protected], 0887617782;
- доц. д-р Дария Милчева Михалева, [email protected];
- доц. д-р Иван Желев Павлов, [email protected];
- инж.Илиян Костадинов Костадинов [email protected];
- доц. д-р Галина Димова Тодорова, [email protected];
- доц. д-р Генчо Христов Паничаров, [email protected], 0879364358;
- доц. д-р Наташа Стефнова Бакларова, [email protected];
- доц. д-р Нели Димитрова Тризлова [email protected];
- д-р Николай Ангелов Кузманов [email protected];
- доц. д-р Росица Веселинова Петкова-Слипец [email protected];
- проф. д-р Стефан Недялков Терзиев [email protected];
- доц. д-р Татяна Стоянова Стоянова, [email protected];


ФИЛИАЛ СМОЛЯН
 д-р Григор Григоров, E-mail: [email protected]

Финансово-счетоводен отдел - E-mail: [email protected]
Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров"
http://www.naval-acad.bg

Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров"
http://www.naval-acad.bg/
http://www.naval-acad.bg/student-practices


Водещ функционален експерт:
капитан I ранг проф. д-р Мирослав Цветков - тел. 052/552 383
e-mail: [email protected]

Функционален експерт:
капитан III ранг Станислава Стефанова - тел. 052/552 243
e-mail: [email protected]

Експерти ФСО:
Мария Бойчева - тел. 052/552 381 e-mail: [email protected]
Надежда Георгиева - тел. 052/552 381 e-mail: [email protected]

Технически изпълнители:
Златка Василева - тел. 052/552 243 e-mail: [email protected]
Яница Минкова - тел. 052/552 228 e-mail: [email protected]
Висше училище по мениджмънт - Варна
http://www.vum.bg

Няма предоставени контакти
Икономически университет - Варна
http://www.ue-varna.bg

Водещ функционален експерт:
доц. д-р Илиан Минков, тел. 0882164837, [email protected]

Функционални експерти:
гл. ас. д-р Влади Куршумов, тел. 0882164550, [email protected]
гл. ас. д-р Севдалина Христова, тел. 0882164832, [email protected]
Мая Георгиева, тел. 0882164779, [email protected]
Доника Михалева, тел. 0882164782, [email protected]
Тижен Талиб, тел. 0882164777, [email protected]

Експерти „Финансово-счетоводно обслужване“:
Гергана Нанева, тел. 0882164788, [email protected]
Галина Андреева, тел. 0882164796, [email protected]
Милена Великова, тел. 0882164823, [email protected]
Юлиян Губатов, тел. 0882164822, [email protected]

Технически изпълнители:
Наталия Пенева-Димитрова, тел. 0882164762, [email protected]
Емилия Киречева, тел. 0882164725, [email protected]
Росица Заркова, тел. 0882164848, [email protected]
Иван Михайлов, тел. 0882165677, [email protected]
Ивета Узунова, тел. 0882393899, [email protected]
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Ив. Стоянов" - Варна
http://www.mu-varna.bg

Няма предоставени контакти
Технически университет - Варна
http://www.tu-varna.bg

Водещ функционален експерт
доц. д-р инж. Марияна Георгиева Тодорова
Е-mail: [email protected]


Функционален експерт - КФ
Контакт на ТУВ с екипа на СП2
доц. д-р инж. Галина Илиева Илиева
E-mail: [email protected]

Функционален експерт - MTФ
гл.ас. д-р Пламена Янкова Панайотова
E-mail: [email protected]

Функционален експерт - ЕФ
доц. д-р инж. Марин Славов Маринов
E-mail: [email protected]

Функционални експерти - ФИТА
доц. д-р инж. Мариела Иванова Александрова
[email protected]
доц. д-р инж. Мария Иванова Маринова
E-mail: [email protected]


Технически изпълнители
Нина Галенова Тодорова
E-mail: [email protected]

Инж. Нели Велева
E-mail: [email protected]

инж. Красимира Нанчева
E-mail: [email protected]

Жени Динкова Викторова
E-mail: [email protected]

Румяна Йорданова Стойкова
E-mail: [email protected]

ас. инж. Елена Драганова
E-mail: [email protected]


Финансово-счетоводно обслужване
Хриска Михайлова Михайлова
E-mail: [email protected]

Мариета Пенева Димитрова
Е-mail: [email protected]

Анна Христова Христова
E-mail: [email protected]

Велико Търново

Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"
http://www.uni-vt.bg

Няма предоставени контакти

Габрово

Технически университет - Габрово
http://www.tugab.bg

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО
ЕКИП ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ - ФАЗА 2"
=============================================================================

Водещ функционален експерт:
доц. д-р инж. Марин Йорданов Маринов - тел. 066/827-296
e-mail: [email protected]

Експерти ФСО:
1. Гина Атанасова Иванова - тел. 066/827-218 e-mail: [email protected]
2. Росица Христова Донева - тел. 066/827-239 e-mail: [email protected]

Технически изпълнители:
1. Павел Иванов Пенев - тел. 066/827-238 e-mail: [email protected]
2. Петя Пенчева Пенева - тел. 066/827-505 e-mail: [email protected]
3. Калина Петрова Стоянова - тел. 066/827-238 e-mail: [email protected]

Плевен

Медицински университет - Плевен
http://www.mu-pleven.bg

доц. д-р Галя Ставрева, д.м.н. - Водещ функционален експерт - Зам.Ректор по научноизследователската дейност

Виржиния Лазарова - Функционален експерт - Обучаващи организации, ментори и преподаватели от МУ-Плевен, тел. 064 884 120
Анна Мошевска - Функционален експерт - Обучаващи организации, ментори и преподаватели от МУ-Плевен, Учебен отдел, Ректорат, ст.207, тел. 064 884 130

Цветелина Момчилова - Технически изпълнител - Студенти от факултет Медицина, тел. 064 800 005
Зорница Декова - Технически изпълнител - Студенти от факултет Фармация, тел. 064 884 101
Емилия Лескова - Технически изпълнител - Студенти от факултет Обществено здраве, тел. 064 884 118
Силвия Рускова - Технически изпълнител - Студенти от факултет Здравни грижи, тел. 064 884 156
Виолета Димитрова - Технически изпълнител - Студенти от Медицински колеж, тел. 064 884 142

Ибрахим Потурлиев - Финансово-счетоводно обслужване
Силвия Божинова - Финансово-счетоводно обслужване, Финансова дирекция, тел. 064 884 128
Виолета Симеонова - Финансово-счетоводно обслужване, Финасова дирекция, тел. 064 884 181

Пловдив

Аграрен университет - Пловдив
http://www.au-plovdiv.bg

Няма предоставени контакти
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев"
http://www.artacademyplovdiv.com/

Няма предоставени контакти
Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив
http://www.vusi.bg

Няма предоставени контакти
Европейско висше училище по икономика и мениджмънт - Пловдив
http://www.ehsem.bg

Гр. Пловдив, 4004
ул."Задруга" 18
Медицински университет - Пловдив
http://www.mu-plovdiv.bg

М Е Д И Ц И Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т - П Л О В Д И В
ЕКИП ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ - ФАЗА 2"

1 проф. д-р Ани Белчева, дм - водещ функционален експерт - тел.: 0889 52 89 32, E-mail: [email protected]
2 д-р Евгения Иванова-Бацелова - функционален експерт - заместник на ВФЕ - тел.: 0889 28 10 51, E-mail: [email protected]
3 Лидия Койчева - функционален експерт - координатор - тел.: 032/602 276, E-mail: [email protected]
4 проф. д-р Елена Илиева, дм - функционален експерт "Медицина" - тел.: 0888 42 58 70, E-mail: [email protected]
5 Георги Чапкънски - технически изпълнител "Медицина" - тел.: 032/602 276, 0882039880 E-mail: [email protected]
6 Елена Душилова - технически изпълнител "Медицина" - тел.: 032/602 274, 0879 26 75 82 E-mail: [email protected]
7 доц. д-р Марияна Димитрова-Харуил - функционален експерт "Дентална медицина" - тел.: 0898 77 45 48, E-mail: [email protected]
8 Светослава Славева - технически изпълнител "Дентална медицина" - тел.: 032/602 274, 0879 26 75 82, E-mail: [email protected]
9 Екатерина Попмаринова - технически изпълнител "Дентална медицина" - тел.: 032/602 274, 0879 26 75 82, E-mail: [email protected]
10 гл. ас. Паолина Лукова - функционален експерт "Фармация" - тел.: 0884 97 87 27, E-mail: [email protected]
11 Диана Жаркова - технически изпълнител "Фармация" - тел.: 032/602 599, E-mail: [email protected]
12 Доц. Даниела Танева - функционален експерт ФОЗ - тел.: 0899 10 69 09, E-mail: [email protected]
13 Деляна Атанасова-Делирадева технически изпълнител ФОЗ -тел.: 032/602 342, E-mail: [email protected]
14 ст. преп. Нина Колева - функционален експерт МК - тел.: 0898 65 82 61, E-mail: [email protected]
15 Димитър Сапунджиев -технически изпълнител МК - тел.: 032/602 229, 0879261891, E-mail: [email protected]
16 Анна Георгиева - технически изпълнител МК - тел.: 032/602 229, 0879261891, E-mail: [email protected]
17 Георги Тилов - експерт ФСО - ръководител - тел.:032/64 37 71, 0879 35 09 82, E-mail: [email protected]
18 Радка Малинова - експерт ФСО - екип, АН - тел: 032/602 461, 882512946, E-mail: [email protected]
19 Емилия Давчева - експерт ФСО - ментори - тел.: 032/602 578, 0896 88 04 52, E-mail: [email protected]
20 Даниела Георгива - експерт ФСО - студенти - тел.: 032/602 606, 0899 81 11 12, E-mail: [email protected]
21 Мариела Стоянова - експерт ФСО - ИС - тел.: 032/602 600, 0899 88 78 46, E-mail: [email protected]
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
http://www.uni-plovdiv.bg

Няма предоставени контакти

Русе

Русенски университет "Ангел Кънчев"
http://www.uni-ruse.bg

https://www.uni-ruse.bg/students/practice

Водещ функционален експерт:
проф. д-р Юлиана Попова

Технически изпълнители:
Даниела Тодорова, [email protected]
Йорданка Белоева, [email protected]
Джемал Топчу, [email protected]

Свищов

Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов" - Свищов
http://www.uni-svishtov.bg

Доц. д-р Ваня Григорова, Водещ функционален експерт, тел. 0884353357, e-mail: [email protected]

Доц. д-р Драгомир Илиев, Функционален експерт, тел. 0888871088, e-mail: [email protected]

Доц. д-р Марин Маринов, Функционален експерт, тел. 0887918947, e-mail: [email protected]

Гл. ас. д-р Юлиян Господинов, Функционален експерт, тел. 0887630033, e-mail: [email protected]

Валерий Александров, Експерт Финансово-счетоводно обслужване, тел. 0889426795, e-mail: [email protected]

Снежанка Ангелова, Експерт Финансово-счетоводно обслужване, тел. 0887495985, e-mail: [email protected]

Калинка Кръстева, Експерт Финансово-счетоводно обслужване, тел. 0886054554, e-mail: [email protected]

Георги Петров, Експерт Финансово-счетоводно обслужване, тел. 0884646718, e-mail: [email protected]

Стефан Стефанов, Експерт Финансово-счетоводно обслужване, тел. 0631/66274, e-mail: @uni-svishtov.bg

Мирена Велчева, Технически изпълнител, тел. 0631/66230, e-mail: [email protected]

Кирил Стоянов, Технически изпълнител, тел. 0631/66435, e-mail: [email protected]

Стефан Павлов, Технически изпълнител, тел. 0631/66274, e-mail: [email protected]

Димка Генчева, Технически изпълнител, тел. 0889952535, e-mail: [email protected]

Тоня Петрушева, Технически изпълнител, тел. 0889424666, e-mail: [email protected]

Симона Цветкова, Технически изпълнител, тел. 0898347573, e-mail: [email protected]

София

Висше строително училище "Любен Каравелов"
http://www.vsu.bg

e-mail: [email protected]
гр. София 1373, ул. “Суходолска” № 175
телефон 02/ 80 29 120
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков"
http://www.vtu.bg

Водещ функционален експерт:
доц. д-р Нина Димитрова
Ректорат, ет. 3, ст. 42
e-mail: [email protected]
тел.: +359 2 9709 330; +359 899 783 161; +359 885 276 367

Технически изпълнител:
Димитринка Кирова
Ректорат, ет. 2, ст. 23
e-mail: [email protected]
тел.: +359 2 9709 235; +359 885 276 538

Експерт ФСО:
Росица Йорданова
Ректорат, ет. 3, ст. 39
e-mail: [email protected]
тел.: +359 2 9709 305
Висше училище по застраховане и финанси
http://www.vuzf.bg

Няма предоставени контакти
Висше училище по телекомуникации и пощи - София
http://www.utp.bg

ВУТП
1700 София
ул. "акад. Стефан Младенов 1"

Борис Станимиров - водещ функционален експерт
[email protected]

Милена Пенкова - функционален експерт
[email protected]
0888793781

Лучия Младенова - технически изпълнител
[email protected]
Военна академия "Георги Стойков Раковски"
http://rndc.bg

Няма предоставени контакти
Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг - София
http://www.mtmcollege.org

Няма предоставени контакти
Лесотехнически университет
http://www.ltu.bg

Няма предоставени контакти
Медицински университет - София
http://www.mu-sofia.bg

Валентина Николова Герасимова [email protected] 02 91 52 149
Водещ функционален експерт

Виктор Борисов Златков [email protected]
Функционален експерт

Люба Йончева Кирилова [email protected] 02 91 52 164
Функционален експерт

Радослав Кирилов Щербаков [email protected] 02 91 52 121
Експерт финансово-счетоводно обслужване

Параскева Лазарова Златева [email protected] 02 91 52 148
Експерт финансово-счетоводно обслужване

Десислава Руменова Йосифова [email protected] 02 91 52 132
Експерт финансово-счетоводно обслужване

Донка Калчева Мазгалова [email protected] 02 91 52 151
Технически изпълнител

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!
1. Договори на студенти ще се приемат всеки работен ден от 13:30 ч. до 15:30 часа в Ректората на МУ-София, Учебен отдел, 12 етаж, стая № 16. Задължително е договорите да бъдат собственоръчно подписани в 3 /три/ екземпляра. Представят се 10 /десет/ работни дни преди началната дата на практиката. Договори ще се сключват при спазване на следните условия:
- Обявената позиция за практическо обучение да съответства на изучаваната от студента специалност или професионално направление;
- Изготвена и въведена в информационната система Програма от Ментора, съгласувана с Академичния наставник преди генериране на договора между студента и висшето училище. Графикът да се съобрази с изискванията за 5-дневна работна седмица, в която изработените часове да не надвишават 40 часа, при максимални 8 часа на ден;
- Избран и потвърден Академичен наставник;
- Одобрена програма за практиката от Академичния наставник;
- Банковата сметка, посочена от студента да е лична и в български лева.
След приключване на практиката задължително условие е всяка една от страните: Студент, Ментор, Водещ функционален експерт да потвърди окончателно практиката и тогава студентът генерира финален отчет за дейността си.
2. Договори на Работодатели и Ментори:
- Договорите на работодатели и ментори се предоставят за подпис от Ректор в 3 екземпляра преди договорите на студентите.
- Договорите на Работодателите трябва да са подписани и подпечатани, а на Менторите подписани и с коректно попълнени всички лични данни. Не се приемат договори на Ментори, които не фигурират в Списъка на определените от обучаващата организация ментори на работодателският договор /последна страница от същия/. Към договорите си Менторите са длъжни да представят копие от дипломата си за завършено висше образование и документ удостоверяващ минимум три години професионален опит в областта на провежданата практика. Висшето училище си запазва правото да прецени с кои от предложените Работодатели и ментори да сключи договор.
3. Всички академични наставници, които желаят да участват по проект „Студентски практики“ задължително трябва да представят подписани договори в 3 екземпляра и длъжностна характеристика за изпълнение на възложените задължения.
За повече информация: praktiki.mon.bg
Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски"
http://www.mgu.bg

02/8060453
02/8060234
02/8060346
Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов"
www.natfiz.bg

НАТФИЗ "Кр.Сарафов"
бул. Раковски 108 А София 1000
+35929231231
Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров"
www.nma.bg

Петя Кисимова - Водещ функционален експерт
тел. 02/4409783
E-mail [email protected], [email protected]
Национална спортна академия "Васил Левски"
http://www.nsa.bg

Екип за изпълнение на дейностите по проект "Студентски практики - фаза 2"

• ДОЦ. ИВАН САНДАНСКИ, водещ функционален експерт (мобилен: 0894422507, email: [email protected] каб. 317, Ректорат)

• ДОЦ. ГЕОРГИ ДРАГАНОВ – функционален експерт за ФАКУЛТЕТ „СПОРТ” (мобилен: 0892299766, email: [email protected]). За информация, консултации и приемане на договори – каб. 317, Ректорат.

• ДОЦ. ТОДОР МАРИНОВ – функционален експерт за ФАКУЛТЕТ „ПЕДАГОГИКА” (мобилен: 0893396388, email: [email protected]). За информация, консултации и приемане на договори – каб. 407, Ректорат.

• ПРОФ. НЕЗАБРАВКА ГЕНЧЕВА – функционалeн експерт за ФАКУЛТЕТ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ, ЗДРАВНИ ГРИЖИ И ТУРИЗЪМ” (мобилен: 0896776604, email: [email protected]). За информация, консултации и приемане на договори – каб. 59 (ул. „Гургулят” 1, ет. 3).


Снежанка Димитрова-Стефанова
технически изпълнител
тел. 02/ 40 14 208, e-mail: [email protected]

Елена Забунова
технически изпълнител
тел. 02/ 40 14 208

Антоанета Гергова
експерт ФСО (студентски стипендии; отчети и възнаграждения ментори)
тел. 02/ 40 14 228

Калинка Джевова
експерт ФСО (отчети и възнаграждения академични наставници и екип на висшето училище)
тел. 02/ 40 14 245
Национална художествена академия
http://www.nha.bg

Национална художествена академия
http://nha.bg/
1000 София, ул. „Шипка“ 1

Водещ функционален експерт:
Димитрина Спасова, 0882515114
e-mail: [email protected]

Функционален експерт:
Тони Рафаилова, 0882515116
e-mail: [email protected]

Експерт ФСО:
Ирена Илиева-Пишманова, 029878149
e-mail: [email protected]

Технически изпълнител:
Мария Томова, 029878177
e-mail: [email protected]
Нов български университет
http://www.nbu.bg

Водещ функционален експерт:
доц. д-р Юлияна Гълъбинова
[email protected]
02/81 10 282

Функционален експерт:
Ирена Петрова Павлова
[email protected]
02/81 10 131

Технически изпълнители:
Лилия Колова
[email protected]
02/81 10 173

Албена Павлова
[email protected]
02/81 10 285

Експерти ФСО:
Мария Манева
[email protected]
02/81 10 201

Десислава Славчева
[email protected]
02/8110 241Договори на обучаващи организации и ментори

С оглед прилагането на противоепидемичните мерки във връзка с COVID-19 и с цел осигуряване на максимална защита за здравето на гражданите, препоръчваме подписаните договори от страна на обучаващите организации (съдържащи и списък с имената на менторите) и договорите на менторите да бъдат в 3 (три) екземпляра + декларация по образец. Същите могат да бъдат изпращани с куриер на адрес: гр. София, 1618, ул. Монтевидео 21, офис 101, корпус 1 на НБУ – Център за кариерно развитие и обучителни ресурси, за проект "Студентски практики - фаза 2". На вниманието на Ирена Павлова; тел. 02/81 10 131; имейл: [email protected]
При желание и възможност договорите на обучаващите организации и менторите ще се приемат и лично в офис 101, корпус 1 на НБУ.
Приемно време на офис 101, корпус 1

Дни от седмицата: понеделник, вторник, сряда

Час: от 10:00 ч. до 12:00 ч.

Всички договори на обучаващи организации и ментори, които отговарят на изискванията на проекта ще бъдат входирани, обработени и качени в платформата на адрес: https://praktiki.mon.bg/.
Договорите на работодатели и ментори се предоставят за подпис от Ректор в 3 екземпляра преди договорите на студентите.
Работодателските договори трябва да са подписани и подпечатани, а на менторите подписани и с коректно попълнени всички лични данни.
Менторски договори се приемат само, ако фигурират в списъка на определените от обучаващата организация ментори на работодателският договор /последна страница от същия/.
Приоритетно Висшето училище ще сключва договори с работодателски организации, които осъществяват практики на територията на София град.
Изисквания към менторите

Менторите от обучаващите организации следва да отговарят на изискванията на проекта, което може да бъде удостоверено, като заедно с договорите си менторът подготви и 1 (един) екземпляр от подписана декларация по образец.
Договори на студенти

С оглед прилагането на противоепидемичните мерки във връзка с COVID-19 и с цел осигуряване на максимална защита за здравето на студентите и служителите от НБУ, договорите на студентите ще бъдат приемани по следния начин:


1. Всеки студент, желаещ да проведе практическо обучение в реална работна при условията на проекта следва да направи регистрация, оформи своя профил, разработи график и да подготви договор, през системата на проекта. Екип Студентски практики - фаза 2 в НБУ извършва постоянен мониторинг на процеса по подготовка на студентите и оказва методична и техническа помощ на всеки студент, свързана с програмата, графика на обучението и всички други детайли.

2. Автоматично генерирания на всеки студент договор от системата на проекта на адрес https://praktiki.mon.bg/ (в pdf формат), следва да се разпечати в 3 екземпляра, да се подпише от студента и да се предаде в НБУ в офис 102, к. 1.


Приемно време на офис 102, корпус 1, Лили Колова

Дни от седмицата: понеделник, вторник, сряда

Час: от 10:00 ч. до 12:00 ч.

тел: 02/8110 173

Имейл: [email protected]

или

По куриер, след проведен разговор със специалист на следния адрес:

гр. София 1618, НБУ, ул. Монтевидео 21, офис 101, корпус 1.

на вниманието на Лили Колова, тел: 02/8110 1733. Договори със студентите ще се сключват при спазване на следните условия:

Обявената позиция за практическо обучение да съответства на изучаваната от студента програма или професионално направление;
Изготвена и въведена в информационната система „Програма“ от ментора, съгласувана с академичния наставник преди генериране на договора между студента и висшето училище. Графикът да се съобрази с изискванията за 5-дневна работна седмица, в която изработените часове да не надвишават 40 часа, при максимални 8 часа на ден;
Избран академичен наставник;
Одобрена програма за практиката от академичния наставник;
Банковата сметка, посочена от студента да е лична и в български лева.
След приключване на практиката задължително условие е всяка една от страните: студент, ментор, водещ функционален експерт да потвърди окончателно практиката и тогава студентът генерира финален отчет за дейността си.


Студентът стартира своята практика при наличието на подписани договори между НБУ и:
Работодателска организация
Ментор
Академичен наставник
Студент


При представени договори до сряда, практиката по график може да стартира най-рано седем работни дни след предаването му.

Този срок е важен, за да може да се осигури време за обработка на договорите на студентите, започващи практическо обучение през следващата седмица, както и да бъде сключена съответната застрахователна полица.

Договори за обработка могат да бъдат изпращани и на по-ранен етап (в предхождащи седмици) преди стартирането на практическото обучение.

4. Ако при обработката на договорите или проверката на студентския статус и условията за включване в проекта възникнат въпроси, неточности или несъответствия с всеки студент ще бъде осъществен контакт на посочения в системата на проекта негов телефон.

Студентът финализира своята практика като:
приключва своя график с описани извършени дейности по зададената програма от ментора.
менторът от своя страна потвърждава графикът с извършените дейности.
академичният наставник също потвърждава графикът му, както и е прикачил в системата формуляра от направената проверка на място в работодателската организация.


Всички участници в проекта следва да извършват всички дейности по подготовка на договорите и провеждане на практическото обучение по настоящия проект при задължително спазване на всички противоепидемични мерки във връзка с COVID-19 за срока на тяхното действие.ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА НАЧАЛНА ДАТА ЗА ПЪРВИТЕ ПРАКТИКИ – 06.07.2020

Контакти на екип „Студентски практики – фаза 2“ при НБУ
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
http://www.uni-sofia.bg/

Водещ функционален експерт
доц. д-р Георги Вълчев
e-mail: [email protected]

Функционални експерти

Сектор "Кариерно развитие"
Надя Стоянова и Мария Кирова
e-mail: [email protected]

Исторически факултет
Проф. д-р Надя Манолова – Николова
Приемно време: сряда, 10.00 – 12.00; каб. 28, Ректорат
Имейл адрес: [email protected]

Биологически факултет
Доц. д-р Елена Ташева
Приемно време: сряда от 10.00ч. – 12.00ч., каб.341А, БФ
e-mail: [email protected]

Факултет по науки за образованието и изкуствата
ас. д-р Мария Петрова Валявичарска – Караиванова
Приемно време: вторник и четвъртък от 12.00ч. – 14.00ч., ФНОИ, кабинет 209
e-mail: [email protected]

Стопански факултет
Доц. д-р Боряна Богданова
Приемно време: Четвъртък от 13.00 до 15.00 ч.
Кабинет 406, Стопански факултет
e-mail:: [email protected]feb.uni-sofia.bg

Факултет по педагогика
Доц. д-р Владислав Динков Господинов
Приемно време: Вторник 14.00-16.00 ч,. Каб. № 67 в Ректората, Южно крило, ет. 4
e-mail:: [email protected]
сл. тел. 02/9308 568

Геолого-географски факултет:
Гл. ас. д-р Методи Иванов
Приемно време: Понеделник: от 10.00 до 12.00 часа, кабинет 281-Б.
e-mail: [email protected]

Факултет по химия и фармация
Приемно време: 10.00-12.00 ч. и 14.00-16.00 ч.
ФХФ стая 106 Катерина Миланова
e-mail: [email protected];
ФХФ стая 107 Анелия Алексиева
e-mail: [email protected]

Богословски факултет:
гл. ас. д-р Татяна Димитрова Иванова
Приемно време: вторник от 14.00 ч. – 16.00 ч., кабинет 6, ет. 2
e-mail: [email protected]

Факултет по славянски филологии
гл.ас. д-р Биляна Радева
Приемно време: вторник от 12.00 – 14.00 ч., кабинет 143 (Ректорат)
e-mail: [email protected]

Физически факултет
Цветанка Василева
Приемно време: сряда от 14.00 до 16.00, кабинет 411, отдел “Студенти”
e-mail:: [email protected]

Факултет по журналистика и масова комуникация
доц. д-р Светлана Иванова Станкова
Приемно време: вторник 12.00-14.00, кабинет 58, етаж 3, ФЖМК
e-mail: [email protected]

Юридически факултет
Приемно време: вторник от 9.00 – 12.00ч., четвъртък от 13.00 – 16.00 ч., каб. 238
Евдoкия Йорданова: [email protected]
Ивон Каменова: [email protected]
Соня Савова: [email protected]
Маринела Голачка: [email protected]

Факултет по математика и информатика
Стефка Близнева
Приемно време: сряда от 10.00 до 12.00 ч. и от 14.00 до 16.00 ч. в стая 203 на ФМИ
e-mail: [email protected];

Философски факултет
Анна Иванова
Приемно време: бл. 4, ет. 1, каб. 112, четвъртък 11:00-12:00 ч.
e-mail: [email protected]
Приемно време: Антоанета Димитрова - бл. 4, ет. 4, каб. 402, четвъртък 12:00-13:00 ч.
e-mail: [email protected]

Факултет по класически и нови филологии
Десислава Христова, инспектор учебна дейност
Приемно време: сряда от 15:30 – 17:30ч., каб. 231, ФКНФ - Деканат
e-mail: [email protected]

Технически изпълнители

Прием на договори на ментори и обучаващи организации
ИЛИЯНА ГЕЛКОВА
Ректорат, каб. 115
[email protected]

Прием на отчети
Ректорат, каб. 114
ЕЛЕНА ПЯТКОВА: [email protected]
АНЕТА СТОЯНОВА; [email protected]
Технически университет - София
http://www.tu-sofia.bg/index.html

Няма предоставени контакти
Университет за национално и световно стопанство - София
http://www.unwe.bg/

За контакти: София, жк. Студентски град, бул. "8-ми декември", УНСС, кабинет 1011, тел. 02 / 8195693 и тел. 0889 / 881183, доц. д-р Росен Кирилов - водещ функционален експерт на проекта.
Университет по архитектура, строителство и геодезия
http://www.uacg.bg

доц. д-р Тони Венелинов,
Водещ Функционален Експерт за УАСГ, Нова сграда, корпус А, каб. А417, e-mail: [email protected]
0889534890

гл. ас. д-р арх. Ангел Мазников, Функционален Експерт за Архитектурен Факултет, e-mail: [email protected]
доц. д-р инж. Любомир Здравков, Функционален Експерт за Строителен Факултет, e-mail: [email protected]
проф. д-р инж. Дарина Нитова, Функционален Експерт за Факултет по Транспортно Строителство, e-mail: [email protected]
ас. инж. Костадин Николов, Функционален Експерт за Геодезически Факултет, e-mail: [email protected]
гл. ас. д-р инж. Йордан Герински, Функционален Експерт за Хидротехнически Факултет, e-mail: [email protected]

инж. Звездичка Добрева, Технически Изпълнител за Архитектурен Факултет, УАСГ, Нова сграда, корпус А, каб. А716, e-mail: [email protected]
Петя Томова-Пекнова, Технически Изпълнител за Строителен Факултет, УАСГ, Нова сграда, корпус Б, каб. Б1039, e-mail: [email protected]
Мирослава Иванова, Технически Изпълнител за Факултет по Транспортно Строителство, УАСГ, Нова сграда, корпус Б, каб. Б317, e-mail: [email protected]
Валентина Милева, Технически Изпълнител за Геодезически Факултет, УАСГ, Нова сграда, корпус А, каб. 301-Б, e-mail: [email protected]
Десислава Цанкова, Технически Изпълнител за Хидротехнически Факултет, УАСГ, Нова сграда, корпус А, каб. А413, e-mail: [email protected]

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!!

ПРАВИЛА
СЪГЛАСНО ОТ ЧЛ. 11 И ЧЛ. 25 ОТ УКАЗАНИЯ ДО РЕКТОРИТЕ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА-ПАРТНЬОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ
BG05M2OP001 2.013 0001 "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ" – ФАЗА 2

Допълнителните изисквания към обучаваща организация и ментори към тях за провеждане на практическо обучение на студенти от Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в реална работна среда са съставени на основание на член 11, от УКАЗАНИЯТА ДО РЕКТОРИТЕ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА-ПАРТНЬОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001 2.013 0001 "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ" – ФАЗА 2, и на спецификата образованието по Професионално направление 5.7. "Архитектура, строителство и геодезия" и вътрешните правила и документи на УАСГ.

Изисквания по Указания до ректорите на висшите училища-партньори за изпълнение на дейности по проект BG05M2OP001 2.013 0001 "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ" – ФАЗА 2:
• Менторът следва да бъде в трудови или други допустими от законодателството правоотношения с обучаващата организация най-малко 3 месеца преди началото на практиката и да познава дейностите, които ще се възлагат на студента по време на практиката. Менторът следва да притежава висше образование и минимум 3 години професионален опит в областта на провежданата практика (чл. 13).
• Допустими обучаващи организации са стопански и нестопански организации, в т.ч. и държавна и общинска администрация, училища и обучителни организации, синдикални и работодателски организации и други юридически лица, които са регистрирани в Търговския регистър или други нормативно утвърдени регистри, минимум 6 /шест/ месеца преди регистрацията си в информационната система на Проекта (чл. 11).

Допълнителни изисквания на УАСГ към обучаващи организации по видове дейности:
• дружество проектант – дружеството да е собственост повече от 50% на архитекти/инженери вписани в регистрите с издадено удостоверение за пълна проектантска правоспособност от КАБ/КИИП; менторът да е архитект/инженер/урбанист с минимум тригодишен стаж по специалността и притежаващ пълна проектантска правоспособност.
• дружество строител – дружеството да е вписано в Централния професионален регистър на строителя, създаден и поддържан от КСБ, като менторът да е архитект/инженер/урбанист с минимум тригодишен стаж по специалността.
• дружество консултант – дружеството да е вписано в публичния регистър при Дирекцията за национален строителен контрол за упражняване на дейността по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор по нормативно определения ред, менторът да е включен в списъка на дружеството на правоспособните физически лица, чрез които се осъществяват дейностите по оценяване съответствието на проектите и/или строителен надзор на строежите, и е архитект/инженер с минимум тригодишен стаж по специалността.
• дружество производител на строителни изделия и елементи – дружеството да произвеждапродукти, които са оценени на съответствие с техническите спецификации по член 169а от ЗУТ и/или с издадено българско техническо одобрение, менторът да е архитект/инженер с минимум тригодишен стаж по специалността.
• дружество-оценител на недвижими имоти и/или извършващо технико икономическа оценка на инвестиционни проекти – дружеството да е регистрирано най-малко шест месеца преди началото на практиката (сключване на договор с УАСГ), менторът да е с издаден сертификат за оценител издаден от КНОБ, и да е архитект/инженер с минимум тригодишен стаж по специалността.
• държавна администрация/общинска администрация – менторът да е в трудови правоотношения с обучаваща организация и да е с минимум тригодишен стаж по специалността.
• нестопански организации/други допустими организации (извън гореописаните) – дружеството да е регистрирано най-малко шест месеца преди началото на практиката (сключване на договор с УАСГ), менторът да е в трудови правоотношения с обучаваща организация и да е архитект/инженер/урбанист с минимум тригодишен стаж по специалността.

Съответствието с изискванията на проект BG05M2OP001 2.013 0001 "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ" – ФАЗА 2, включително и с тези Допълнителните изисквания се доказва с представяна на приложими документи, както следва:
• удостоверение за регистрирани в Търговския регистър или в други нормативно утвърдени регистри – на обучаваща организация;
• служебна бележка от работодателя за трудово или друго допустимо от законодателството правоотношение или трудова книжка или друг приложим документ– за ментор;
• диплома за висше образование – за ментор;
• удостоверение на ментор за актуална пълна проектантска правоспособност от КАБ/КИИП и удостоверение за проектантско бюро от КАБ/КИИП – за дружество проектант;
• удостоверение на обучаваща организация за вписане в Централния професионален регистър на строителя, създаден и поддържан от КСБ – за дружество строител;
• удостоверение за вписване в публичния регистър при Дирекцията за национален строителен контрол – за дружество консултант;
• списъка на обучаваща организация за правоспособните физически лица към удостоверение за вписване – за дружество консултант
• декларации и сертификати за продукти на обучаваща организация, които са оценени на съответствие с техническите спецификации по член 169а от ЗУТ и/или с издадено българско техническо одобрение – за дружество производител на строителни изделия и елементи;
• сертификат на ментора за оценител от КНОБ – за дружество-оценител на недвижими имоти и/или извършващо технико икономическа оценка на инвестиционни проекти.

Обучаващите организации и/или менторите представят приложимите документи в един екземпляр, заверени за вярно с оригинала с подпис и печат на обучаваща организация и/или подпис на ментора.
Обучаващите организации и менторите предоставят своите договори, генерирани от сайта на Проекта в 4 /четири/ екземпляра надлежно подписани/подпечатани от тях.
Всички документи се предават на технически сътрудници или функционални експерти на УАСГ по Проекта, които са определени по съответни факултети в зависимост от специфика на бъдещо практическо обучение – Архитектурен Факултет, Строителен Факултет, Геодезически Факултет, Факултет по транспортно строителство и Хидротехнически факултет).
Договори и документи няма да бъдат приемани в деловодство на УАСГ или от Ректора!

Правилата са налични във факултетни канцеларии на УАСГ, както и при технически сътрудници и функционални експерти на УАСГ по проект BG05M2OP001 2.013 0001 "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ" – ФАЗА 2.
Университет по библиотекознание и информационни технологии
http://www.unibit.bg

Адрес - УниБИТ
гр. София, п.к. 1784, бул. “Цариградско шосе” № 119
===============================================
Екип:
Водещ функционален експерт, Кристина Босакова
[email protected] / GSM: +359882 945 592
УниБИТ 1, кабинет 110
===============================================
Функционален експерт, Снежана Цекова,
[email protected] / GSM: +359877667487
УниБИТ 1, кабинет 1 - Учебен отдел
===============================================
Функционален експерт, Мариана Бънева
[email protected] / GSM: +359886855209
УниБИТ 1, кабинет 115А
===============================================
Функционален експерт, Даниела Павлова
d.pavlovа@unibit.bg / GSM: +359889889525
УниБИТ 1, кабинет 100
===============================================
Функционален експерт, Руска Манолова
[email protected] / GSM: +359889808789
УниБИТ 1, кабинет 116
===============================================
Функционален експерт, Ралица Йотова
[email protected] / GSM: +359878220451
УниБИТ 1, кабинет 215
===============================================
Експерт финансово-счетоводно обслужване, Красимира Иванова
k. [email protected] / +359 (0) 9718076
УниБИТ 1, кабинет 102
===============================================
Експерт финансово-счетоводно обслужване, Ася Барутчиева
[email protected] / +359 (0) 970 85 94
УниБИТ 1, кабинет 103
===============================================
Технически изпълнител, Панайот Гиндев
[email protected]
===============================================
Технически изпълнител, Димитър Димитров
[email protected]
Химикотехнологичен и металургичен университет - София
http://www.uctm.edu

Водещ функционален експерт: инж. Станка Йоцова
сгр.А, ет.2, каб.204/201, тел. 02 8 163 109, GSM: 0888 535 739
e-мейл: [email protected]

Стара Загора

Тракийски университет
http://www.uni-sz.bg

За Ректорат
Проф. Румен Бинев, Водещ функционален експерт - [email protected], тел.: 042/699 203
Гл. експерт Ваня Трифонова, функционален експерт - [email protected], тел.: 042/699 206, ректорат, ст. 226

За Аграрен факултет
Проф. Веселин Радев, Функционален експерт - [email protected]; тел.: 042/699 301
Ст. експерт Нели Цветанова, технически изпълнител - [email protected], тел: 042/699 446, деканат АФ, ст. 450

За Ветеринарномедицински факултет
Доц. Тодор Стоянчев, Функционален експерт – [email protected], тел.: 042/699 500
Доц. Пламен Георгиев, технически изпълнител – [email protected], тел.: 042/699 502, деканат ВМФ, ст. 589

За Медицински факултет
Доц. Боряна Парашкевова, Функционален експерт – [email protected], тел.: 0898259906
Ст. експерт Лия Стоилкова, технически изпълнител – [email protected]mf.uni-sz.bg, тел.: 042/664 209, деканат МФ, ст.3

За Педагогически факултет
Гл. ас. Милен Димитров, Функционален експерт – [email protected], тел.: 0882389475
Ст. експерт Галина Кючукова, технически изпълнител – [email protected], тел.: 042/613 762, деканат ПФ, ст. 312

За Стопански факултет
Ас. Неделин Марков, технически изпълнител - [email protected], тел.: 042/699 436, ст. 317

За Факултет „Техника и технологии“
Доц. Таня Пехливанова, Функционален експерт - [email protected], тел.: 046/669 182
Техн. сътрудник Валентина Вангелова, технически изпълнител - [email protected], тел.: 046/669 182, деканат ФТТ

За Филиал Хасково
Ст. преп. Таня Паскалева, технически изпълнител - [email protected], тел.: 038/664 375, Филиал Хасково

За Медицински колеж
Преп. Ивелина Добрева, технически изпълнител - [email protected], тел.: 042/601 721

Експерт финансово счетоводно обслужване
Гл. експерт Господин Господинов – [email protected], тел.: 042/699 221, ректорат, ст. 227
Гл. експерт Живка Стефанова - [email protected], тел.: 042/699 226, ректорат, ст. 206
Гл. експерт Марина Тенева - [email protected], тел.: 042/699 225, ректорат, ст. 218


СЪОБЩЕНИЕ - 01.06.2020 год.
Провеждането на практики в реална работна среда на проект „Студентски практики – фаза 2“ стартира от 01.07.2020 год.
Продължава сключването на договори с обучаващи организации, ментори, студенти и академични наставници.
Студентите представят в 3 екземпляра “Договор за практическо обучение”, подписани от тях 10 работни дни преди началната дата на практиката.
Договорите по дейностите на проекта се приемат в структурното звено, в което се обучават студентите от лицата посочени на сайта на МОН и Тракийски университет.