Списък на регистрираните работодатели за участие в проектите "Ученически практики" и "Студентски практики"

Търси за име:

Лого Име на организацията-работодател Населено място Област Дейности по НКИД Вид Брой служители
7655 Сдружение "Баскетболен клуб Пирин- Благоевград гр. Благоевград Благоевград Сдружение до 10
7654 ДАЙВА 2009 гр. София София-град Юридически и счетоводни дейности Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
7653 Реском ООД гр. Благоевград Благоевград Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи Дружество с ограничена отговорност (ООД) до 10
7652 ОУ"Св. Паисий Хилендарски" с. Долно Осеново Благоевград Образование Училище от 10 до 50
7651 "КАДА"ЕООД гр. Бургас Бургас Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
7650 Камара на Занаятите гр. Шумен Шумен Други дейности в областта на културата Сдружение до 10
7649 ЕТ МАР-ЛАЗ 78 гр. Враца Враца Хотелиерство Едноличен търговец (ЕТ) до 10
7648 ЗА ДОБРОТО ВРЕМЕ - 00Д гр. Пловдив Пловдив Ресторантьорство Дружество с ограничена отговорност (ООД) до 10
7647 Кубера 3 ООД гр. Варна Варна Дружество с ограничена отговорност (ООД) до 10
7646 ДЦ "Авангард" ООД гр. Пловдив Пловдив Хуманно здравеопазване Дружество с ограничена отговорност (ООД) до 10
7645 Българска книга-97 ООД гр. Свищов Велико Търново Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети Дружество с ограничена отговорност (ООД) до 10
7644 Електра Консулт 2012 гр. Благоевград Благоевград Юридически и счетоводни дейности Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
7643 Христо Любенов Тюлеков - адвокат гр. Сандански Благоевград Юридически и счетоводни дейности Самоосигуряващо се лице до 10
7642 Диаплам ООД гр. Габрово Габрово Дружество с ограничена отговорност (ООД) до 10
7641 Агроевро Плант гр. Добрич Добрич Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) от 10 до 50
7640 Адвокатско Дружество "Делчев и Партньори" гр. София София-град Юридически и счетоводни дейности Адвокатско дружество до 10
7639 Сдружение "ИТ Свят БГ" гр. София София-град Дейности на организации с нестопанска цел Сдружение до 10
7638 Професионална гимназия по туризъм "Проф д-р Асен Златаров" - гр. Бургас гр. Бургас Бургас Образование Училище от 51 до 250
7637 "КоММнет Консулт" ООД гр. София София-град Дейности в областта на информационните технологии Дружество с ограничена отговорност (ООД) до 10
7636 "ДКЦ-11" ООД гр. София София-град Хуманно здравеопазване Амбулаторно-поликлинично заведение от 10 до 50
7635 Симбали Груп ООД гр. София София-град Дружество с ограничена отговорност (ООД) до 10
7634 Ални Трейдинг ЕООД гр. Стара Загора Стара Загора Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
7633 ОДЗ № 50 "Куики" гр. София София-град Образование Детска градина от 10 до 50
7632 Изолации ЕООД гр. Варна Варна Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
7631 Силена с. Левка Хасково Едноличен търговец (ЕТ) до 10
7630 ЕТ "ЖИТАН - СТОЯНКА КАИШЕВА" гр. София София-град Едноличен търговец (ЕТ) до 10
7629 МСВ-КОНСУЛТ гр. София София-град Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
7628 ЦСМП гр. Перник Перник Хуманно здравеопазване Друго лечебно заведение от 51 до 250
7627 ДАЙВА КОНСУЛТ ООД гр. София София-град Юридически и счетоводни дейности Дружество с ограничена отговорност (ООД) до 10
7626 Синдикална Федерация на машиностроителите и металоработниците при КТ "Подкрепа" гр. София София-град Дейности на организации с нестопанска цел Синдикална организация до 10
7625 Фармастор.бг ЕООД гр. София София-град Хуманно здравеопазване Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
7624 "СТАДИ" ЕООД гр. Стара Загора Стара Загора Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
7623 ВВД - РУЙЧЕВ - ЕООД гр. Благоевград Благоевград Радио- и телевизионна дейност Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
7622 ЕТ Блага Георгиева 99 гр. Шумен Шумен Едноличен търговец (ЕТ) до 10
7621 Асоциация за физическо възпитание, спорт, танци и рекреация гр. Благоевград Благоевград Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих Сдружение до 10
7620 Целодневна детска градина №68"Патиланско царство" гр. Стара Загора Стара Загора Образование Публично предприятие, създадено със специален закон от 10 до 50
7619 "Радина-Николай Колев" гр. Свиленград Хасково Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт Едноличен търговец (ЕТ) до 10
7618 Сдружение клуб по таекуон-до Фолкън гр. Благоевград Благоевград Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих Сдружение до 10
7617 ОДЗ "Мечта" гр. Кюстендил Кюстендил Образование Детска градина от 10 до 50
7616 ПСИТ-Разград ЕООД гр. Разград Разград Пощенски и куриерски дейности Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) от 10 до 50
7615 СОУ "Никола Вапцаров" гр. Айтос Бургас Образование Училище от 51 до 250
7614 Адвокат Петър Христов - АК Стара Загора гр. Стара Загора Стара Загора Юридически и счетоводни дейности Адвокатска колегия до 10
7613 ЕТ Д-р Илия Янкулов - "ИППМ" гр. Петрич Благоевград Друго лечебно заведение до 10
7612 Поливижън ЕООД гр. София София-град Операции с недвижими имоти Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
7611 КРАСИМИРА ТРАЙКОВА -ЕТ гр. Пловдив Пловдив Хуманно здравеопазване Едноличен търговец (ЕТ) до 10
7610 Дифейс гр. Велико Търново Велико Търново Други персонални услуги Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
7609 "Карабулев - ООД" гр. Плевен Плевен Производство на мебели Дружество с ограничена отговорност (ООД) от 51 до 250
7608 трилби гр. Велико Търново Велико Търново Други персонални услуги Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
7607 Юнайтед Фарма ООД гр. София София-град Хуманно здравеопазване Дружество с ограничена отговорност (ООД) до 10
7606 аптека ИВА гр. Пазарджик Пазарджик Хуманно здравеопазване Едноличен търговец (ЕТ) до 101   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25  

26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50  

51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75  

76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100  

101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125  

126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150  

151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175  

176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200  

201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225  

226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250  

251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275  

276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296