Списък на регистрираните работодатели за участие в проектите "Ученически практики" и "Студентски практики"

Търси за име:

Лого Име на организацията-работодател Населено място Област Дейности по НКИД Вид Брой служители
7167 Марелфарма гр. София София-град Дружество с ограничена отговорност (ООД) до 10
7166 Обединено детско заведение №2"Здравец" гр. Петрич Благоевград Образование Детска градина от 10 до 50
7165 Финанс Консулт - НД гр. Разград Разград Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
7164 ЕТ АИППДП "Д-р Виктория Брегова" гр. Пловдив Пловдив Едноличен търговец (ЕТ) до 10
7163 ЖАР КОМПЮТЪР-ВАРНА-ООД гр. Варна Варна Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи Дружество с ограничена отговорност (ООД) до 10
7162 Ексел Пропърти София гр. София София-град Операции с недвижими имоти Дружество с ограничена отговорност (ООД) до 10
7161 Галерия "Ракурси" ООД гр. София София-град Други дейности в областта на културата Дружество с ограничена отговорност (ООД) до 10
7160 СДРУЖЕНИЕ КЛУБ ЗА СПОРТ И ТУРИЗЪМ МАЧИРСКИ гр. София София-град Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих Сдружение до 10
7159 "Криси 1993" ЕООД с. Българско Сливово Велико Търново Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
7158 МАЧИРСКИ СПОРТ гр. София София-град Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) от 10 до 50
7157 ИНФРА ПРО КОНСУЛТ гр. София София-град Дружество с ограничена отговорност (ООД) до 10
7156 Георги Граховски ЕООД гр. Дупница Кюстендил Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
7155 Комюникейшън Консултинг ООД гр. София София-град Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи Дружество с ограничена отговорност (ООД) до 10
7154 ДЕНТИСТ-Д-Р ЕВЕЛИНА БОЖКОВА-ПЕЧЕВА - АИППДМ гр. Пловдив Пловдив Хуманно здравеопазване Едноличен търговец (ЕТ) до 10
7153 Ветеринарен Център Свети Антим гр. София София-град Ветеринарномедицинска дейност Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) от 10 до 50
7152 адвокат Маруся Пенева гр. Дряново Габрово Юридически и счетоводни дейности Самоосигуряващо се лице до 10
7151 ОДБХ Пазарджик гр. Пазарджик Пазарджик Държавно управление Държавно предприятие от 51 до 250
7150 НИКСИ-ЕООД гр. Търговище Търговище Ресторантьорство Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
7149 Делта 3 Риъл Естейт ТМ гр. София София-град Дружество с ограничена отговорност (ООД) до 10
7148 АЯКС 95 гр. Димитровград Хасково Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности Дружество с ограничена отговорност (ООД) от 51 до 250
7147 БОГИ БА ЕООД гр. Пловдив Пловдив Юридически и счетоводни дейности Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
7146 Ксениум гр. София София-град Информационни услуги Дружество с ограничена отговорност (ООД) от 10 до 50
7145 младши адвокат Антония Йорданова Чолакова гр. София София-град Юридически и счетоводни дейности Самоосигуряващо се лице до 10
7144 НЧ "Развитие-1885" гр. Златарица Велико Търново Други дейности в областта на културата Народно читалище до 10
7143 Нейкова и Таскова гр. Шумен Шумен Юридически и счетоводни дейности Дружество с ограничена отговорност (ООД) до 10
7142 ДРЪСТЪР ТУРИНВЕСТ гр. София София-град Хотелиерство Дружество с ограничена отговорност (ООД) от 10 до 50
7141 ОУ " Васил Левски" с. Петко Каравелово Велико Търново Образование Училище от 10 до 50
7140 Ай ти мениджмънт - ЕООД гр. София София-град Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) от 10 до 50
7139 АЛТО КОМЮНИКЕЙШЪНС ЕНД ПЪБЛИШИНГ гр. София София-град Дружество с ограничена отговорност (ООД) до 10
7138 ЕТ"Д-р Д.Атанасов"-АИПППДМ гр. Пловдив Пловдив Хуманно здравеопазване Лечебно заведение за извънболнична помощ до 10
7137 "СОВА 5" АД гр. София София-град Други професионални дейности Акционерно дружество (АД) до 10
7136 Адвокатско Дружество "Стрелков и Партньори" гр. Шумен Шумен Юридически и счетоводни дейности Адвокатско дружество до 10
7135 Радио ФМ-Плюс гр. София София-град Радио- и телевизионна дейност Еднолично акционерно дружество (ЕАД) от 10 до 50
7134 "Медия Дайрекшън" гр. София София-град Рекламна дейност и проучване на пазари Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) от 10 до 50
7133 Браншова камара на дървообработващата и мебелна промишленост гр. София София-град Производство на мебели Неправителствена организация, създадена с нарочно основание до 10
7132 адв. Владимир Петров гр. Русе Русе Юридически и счетоводни дейности Самоосигуряващо се лице до 10
7131 МБАЛ "ЗДРАВЕ" ООД МЕДИЦИНСКА СТРУКТУРА ПЪЛМЕД гр. Пловдив Пловдив Хуманно здравеопазване Дружество с ограничена отговорност (ООД) от 51 до 250
7130 Акцент.БГ гр. Русе Русе Информационни услуги Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
7129 ''Тефика-Авджиева'' гр. Пловдив Пловдив Ресторантьорство Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
7128 д-р Валентина Георгиева Цолова гр. Костинброд София-област Хуманно здравеопазване Лечебно заведение за извънболнична помощ до 10
7127 АРОФАРМА ЕООД гр. София София-град Хуманно здравеопазване Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
7126 Френско-германски център за приложни изследвания по икономика и управление гр. София София-град Научноизследователска и развойна дейност Организация в състава на ВУ до 10
7125 Маркет Тренд гр. София София-град Издателска дейност Дружество с ограничена отговорност (ООД) до 10
7124 Сдружение "Опазваме българските светилища" гр. София София-град Други дейности в областта на културата Сдружение до 10
7123 Народно читалище "Виртуален свят - 15.11.2004г." гр. Благоевград Благоевград Народно читалище от 10 до 50
7122 КАРИЕР ООД гр. София София-град Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети Дружество с ограничена отговорност (ООД) до 10
7121 МРАМОР-РИОЛИТ-Б гр. Брацигово Пазарджик Производство на изделия от други неметални минерални суровини Акционерно дружество (АД) от 10 до 50
7120 Акаунт адвайс гр. Велико Търново Велико Търново Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
7119 Иванка Шенчева гр. Пловдив Пловдив Юридически и счетоводни дейности Самоосигуряващо се лице до 10
7118 Гимназия с преподаване на чужди езици "Христо Ботев" гр. Кърджали Кърджали Образование Училище от 51 до 2501   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25  

26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50  

51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75  

76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100  

101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125  

126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150  

151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175  

176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200  

201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225  

226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250  

251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275  

276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286