Списък на регистрираните работодатели за участие в проектите "Ученически практики" и "Студентски практики"

Търси за име:

Лого Име на организацията-работодател Населено място Област Дейности по НКИД Вид Брой служители
8563 ЕТ Радо 52-Радослав Свраков гр. Велико Търново Велико Търново Хотелиерство Едноличен търговец (ЕТ) до 10
8562 Краси-69 гр. Самоков София-област Сухопътен транспорт Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
8561 Брезите Г гр. Самоков София-област Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети Дружество с ограничена отговорност (ООД) до 10
8560 ЕЛМА-М-ГРУП гр. Бургас Бургас Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети Акционерно дружество (АД) от 51 до 250
8559 Стефан Дормишов-Зафирка Дормишова с. Говедарци София-област Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност Едноличен търговец (ЕТ) до 10
8558 Ет"Зифи-Нуридин Мехмед с. Стражец Разград Едноличен търговец (ЕТ) до 10
8557 Институт за електронен бизнес и култура гр. Варна Варна Образование Дружество с ограничена отговорност (ООД) до 10
8556 Про Актив Груп гр. София София-град Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
8555 Пламен Томов - РЖБ сервиз гр. Белене Плевен Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи Едноличен търговец (ЕТ) до 10
8554 АУТО ИГЪЛ гр. Пловдив Пловдив Сухопътен транспорт Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
8553 ПГСАГ "Васил Левски" гр. Благоевград Благоевград Образование Училище от 51 до 250
8552 "Манастирище 2000" с. Манастирище Враца Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности Дружество с ограничена отговорност (ООД) от 10 до 50
8551 "ПЕТОЛИЯ КАР" ООД гр. Петрич Благоевград Сухопътен транспорт Дружество с ограничена отговорност (ООД) от 10 до 50
8550 Адвокат Елена Бистричка гр. Благоевград Благоевград Юридически и счетоводни дейности Адвокатско дружество до 10
8549 ЕТ Д-р Росен Божидаров Цолов - АИПППДМ гр. Пловдив Пловдив Хуманно здравеопазване Друго лечебно заведение до 10
8548 АДМИРАЛ БГ-1 гр. Варна Варна Операции с недвижими имоти Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
8547 Никеа Лайт гр. Русе Русе Образование Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
8546 ДИ ЕМ ДЖИ КЛИНИК гр. София София-град Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
8545 СИВИФЕШЪН 2012 гр. Дупница Кюстендил Производство на облекло Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) от 10 до 50
8544 "Синто Консулт" ЕООД гр. Благоевград Благоевград Юридически и счетоводни дейности Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
8543 ЗД ЕВРОИНС - клон Ямбол гр. Ямбол Ямбол Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането Акционерно дружество (АД) до 10
8542 ВЕНДОР - ВЕНЕЛИН СТАНЕВ с. Селиминово Сливен Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети Едноличен търговец (ЕТ) до 10
8541 НИКМИР ООД гр. Свищов Велико Търново Далекосъобщения Дружество с ограничена отговорност (ООД) до 10
8540 "Петранка Илиева" гр. Горна Оряховица Велико Търново Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети Едноличен търговец (ЕТ) до 10
8539 РУМЕН МАНЧЕВ гр. Стара Загора Стара Загора Юридически и счетоводни дейности Адвокатска колегия до 10
8538 ЕТ"Емил Мангушев ХИИТ-91" гр. Благоевград Благоевград Едноличен търговец (ЕТ) до 10
8537 Счетоводна кантора Игнатови гр. Перник Перник Юридически и счетоводни дейности Дружество с ограничена отговорност (ООД) до 10
8536 НОВЕ-96 - ООД гр. Благоевград Благоевград Юридически и счетоводни дейности Дружество с ограничена отговорност (ООД) до 10
8535 Агенция Про Уей ЕООД гр. София София-град Рекламна дейност и проучване на пазари Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
8534 "Попова & Хантова" гр. Петрич Благоевград Юридически и счетоводни дейности Адвокатско съдружие до 10
8533 Осигурителна каса "Район Тихомир" с. Тихомир Кърджали Местно лице (ЮЛ) до 10
8532 Гарант макс - 2 гр. Самоков София-област Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
8531 Шипанов-Бизнес и Финанс Консулт гр. Варна Варна Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
8530 ДАЛИ 76 гр. Самоков София-област Юридически и счетоводни дейности Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
8529 Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" гр. Бургас Бургас Образование Училище от 51 до 250
8528 Дневен център за деца с увреждания гр. Дупница Кюстендил Социална работа без настаняване Обслужващо звено в системата на образованието от 10 до 50
8527 Контабелита гр. Варна Варна Юридически и счетоводни дейности Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
8526 АРТ КОМ ХАУС - ЕООД гр. Силистра Силистра Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
8525 Кметство с.Остров с. Остров Враца Държавно управление Държавно предприятие до 10
8524 ЦДГ Калина гр. Дупница Кюстендил Образование Детска градина от 10 до 50
8523 "ИВАН НИКОЛОВ ВАЗОВ" гр. Хасково Хасково Ресторантьорство Едноличен търговец (ЕТ) до 10
8522 Дирекция"Социално подпомагане" Горна Оряховица гр. Горна Оряховица Велико Търново Социална работа без настаняване Агенция от 10 до 50
8521 Съмър Пропърти гр. София София-град Операции с недвижими имоти Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
8520 ЕТ"БобиКОМ - Боян Ангелов" гр. Белене Плевен Едноличен търговец (ЕТ) до 10
8519 Чико Трейд гр. Варна Варна Дружество с ограничена отговорност (ООД) от 10 до 50
8518 Бони-Експрес гр. София София-град Образование Дружество с ограничена отговорност (ООД) до 10
8517 "Йолирайд-Йоланда Спасова" гр. Плевен Плевен Юридически и счетоводни дейности Едноличен търговец (ЕТ) до 10
8516 Областен съвет на БСП - Перник гр. Перник Перник Дейности на организации с нестопанска цел Политическа организация до 10
8515 Адвокат Адриана Александрова гр. Велико Търново Велико Търново Юридически и счетоводни дейности Самоосигуряващо се лице до 10
8514 ОУ "Стефан Караджа" гр. Добрич Добрич Образование Училище от 10 до 501   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25  

26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50  

51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75  

76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100  

101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125  

126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150  

151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175  

176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200  

201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225  

226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250  

251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275  

276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300  

301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314