Списък на регистрираните работодатели за участие в проектите "Ученически практики" и "Студентски практики"

Търси за име:

Лого Име на организацията-работодател Населено място Област Дейности по НКИД Вид Брой служители
8042 ОДЗ№68 "Ран Босилек" гр. София София-град Образование Детска градина от 10 до 50
8041 адвокат Михаил Димитров гр. Сливен Сливен Юридически и счетоводни дейности Самоосигуряващо се лице до 10
8040 ГОЛД СЕРВИЗ ЕООД гр. Свищов Велико Търново Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
8039 ЦДГ гр. Кърджали Кърджали Образование Детска градина от 10 до 50
8038 Калина-Красимир Кръстев гр. Пловдив Пловдив Ресторантьорство Едноличен търговец (ЕТ) до 10
8037 оу "Св. Патриарх Евтимий" гр. Велико Търново Велико Търново Образование Училище от 51 до 250
8036 ЕТ " Теди-Т.Кръстев"-Свищов гр. Свищов Велико Търново Производство на хранителни продукти Едноличен търговец (ЕТ) до 10
8035 Макрософт-Борислав Костов гр. Петрич Благоевград Юридически и счетоводни дейности Едноличен търговец (ЕТ) до 10
8034 ЗП Михаил Спасов Попов с. Стрелец Стара Загора Ветеринарномедицинска дейност Самоосигуряващо се лице до 10
8033 "Дизи- 67" с. Стефан Караджово Ямбол Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
8032 "АНИКА - АНКА АТАНАСОВА с. Никюп Велико Търново Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети Едноличен търговец (ЕТ) до 10
8031 ЕМ ЕН КОНСУЛТ ЕООД гр. Пловдив Пловдив Юридически и счетоводни дейности Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
8030 ДИМА-Г1 ЕООД гр. Сливен Сливен Сухопътен транспорт Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
8029 Кибер компютърс ООД гр. Шумен Шумен Дейности в областта на информационните технологии Дружество с ограничена отговорност (ООД) до 10
8028 В и Н КОРЕКТ ЕООД гр. София София-град Юридически и счетоводни дейности Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
8027 Анка Солидова гр. Сопот Пловдив Ресторантьорство Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
8026 ЕТ МАРТИ - МЕТОДИ ГЕОРГИЕВ гр. Благоевград Благоевград Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт Едноличен търговец (ЕТ) до 10
8025 Позитив Консулт гр. Русе Русе Юридически и счетоводни дейности Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
8024 УСТРЕМ 666 ЕООД гр. Габрово Габрово Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
8023 Адвокатска кантора -Ана Парцова гр. Якоруда Благоевград Юридически и счетоводни дейности Самоосигуряващо се лице до 10
8022 ПРИМАКЕРАМИКС с. Нови хан София-област Артистична и творческа дейност Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) от 51 до 250
8021 ИНФО - Тодор Костадинов гр. Първомай Пловдив Юридически и счетоводни дейности Едноличен търговец (ЕТ) до 10
8020 ГЕРГАНА РУСЕВА ГЕОРГИЕВА,адвокат в адвокатска кантора,град Свиленград гр. Свиленград Хасково Юридически и счетоводни дейности Самоосигуряващо се лице до 10
8019 ЕТ " Любомир Миролесков - ЛМ Трейд" гр. Ямбол Ямбол Едноличен търговец (ЕТ) до 10
8018 адвокат Валентин Ройнов гр. Асеновград Пловдив Юридически и счетоводни дейности Самоосигуряващо се лице до 10
8017 Милен Драганов - Доктор - Ветеринарен Лекар гр. Исперих Разград Ветеринарномедицинска дейност Едноличен търговец (ЕТ) до 10
8016 РС на КНСБ Благоевград гр. Благоевград Благоевград Дейности на организации с нестопанска цел Неправителствена организация, създадена с нарочно основание до 10
8015 ГМП ДЖЕНЕРАЛ МЕТАЛ ПРОТЕКШЪН - ООД гр. Смолян Смолян Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации Дружество с ограничена отговорност (ООД) от 10 до 50
8014 ХЕПИ ХЕНД ЕООД гр. Бургас Бургас Ресторантьорство Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) от 51 до 250
8013 ТЕМПЛАР ЕООД гр. Бургас Бургас Ресторантьорство Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) от 10 до 50
8012 "Ивайло Темелков М" гр. Перник Перник Образование Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
8011 ЕТ"МАРИЯ АНТОНОВА-МАРИЯ АНТОНОВА" гр. Свищов Велико Търново Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети Едноличен търговец (ЕТ) от 10 до 50
8010 КИД Г.О. ГРУП ООД гр. Долна Оряховица Велико Търново Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети Дружество с ограничена отговорност (ООД) от 10 до 50
8009 народно читалище ЛИК-1959 гр. Плевен Плевен Дейности на организации с нестопанска цел Народно читалище до 10
8008 МАРКЕЛА-КИРОВА И СИЕ-СД гр. София София-град Хотелиерство Събирателно дружество (СД) до 10
8007 Целодневна детска градина № 3" Детелина" гр. Петрич Благоевград Образование Детска градина от 10 до 50
8006 ,,НИДО" ЕООД гр. Бургас Бургас Хуманно здравеопазване Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
8005 Веги-Васил Янков гр. Свищов Велико Търново Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети Едноличен търговец (ЕТ) до 10
8004 МИСИС ТРАВЪЛ ЕООД гр. София София-град Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
8003 Кридо 76 ЕООД гр. Габрово Габрово Ресторантьорство Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
8002 СНЦ "Център на НПО в Разград" гр. Разград Разград Сдружение до 10
8001 ОУ" Димитър Минчев" с. Паскалево Добрич Образование Училище до 10
8000 "Дебит плюс" ЕООД гр. Варна Варна Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
7999 ЕТ Д-р Мариета Константинова АИПМДП АИПМДП гр. София София-град Хуманно здравеопазване Едноличен търговец (ЕТ) до 10
7998 ЕН И СИ ГРУП ООД гр. София София-град Специализирани строителни дейности Дружество с ограничена отговорност (ООД) до 10
7997 Мелон - Любляна Алексиева гр. Плевен Плевен Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности Едноличен търговец (ЕТ) от 10 до 50
7996 Стоянов и Стоянов ООД гр. София София-град Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението Дружество с ограничена отговорност (ООД) до 10
7995 Основно училище "Христо Ботев" с. Ореш Велико Търново Образование Училище от 10 до 50
7994 Мелон гр. Плевен Плевен Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети Дружество с ограничена отговорност (ООД) от 10 до 50
7993 " Черита " гр. Свиленград Хасково Ресторантьорство Едноличен търговец (ЕТ) до 101   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25  

26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50  

51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75  

76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100  

101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125  

126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150  

151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175  

176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200  

201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225  

226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250  

251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275  

276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300  

301   302   303