Студентски практики

Публикувани обяви: 5298

Приети кандидатури: 19035

Брой на обучаващи организации: 3242

Развийте професионалните си умения

Стартирайте кариерата си

Изберете сфера на развитие

Над 28 000 студенти са заявили желание да участват в студентски практики

Над 28 000 студенти са се регистрирали за участие в проект „Студентски практики – Фаза 1“. Това съобщи ръководителят на проекта и директор на дирекция „Финанси“ Соня Кръстанова на пресконференция в Министерството на образованието и науката днес. Над 2900 работодателски организации са заявили желанието си да обучават студенти в реална работна среда, като са публикували 4289 обяви с работни позиции за студенти. 5568 ментори са готови да споделят своя опит и компетентност с младежите, които желаят да приложат на практика наученото в университета. За по-малко от два месеца от стартирането на първата практика броят на студентите, които провеждат практика вече е 3143. Висшите училища участват също със свои представители – академични наставници и експерти, които подпомагат процеса на включване, изпълнение и отчитането на практиката. До момента над 3900 академични наставници и над 600 експерти са се регистрирали в Информационната система на проекта.

„Тези данни показват засиления интерес към проекта и желанието на студентите да се включат в него“, каза г-жа Кръстанова и поясни, че целта на всички дейности по проекта е да се повиши качеството на висшето образование и да се изгради добра връзка между бизнеса и висшите училища. С приемането на студенти в своите фирми работодателите ще имат възможност да оценят бъдещия потенциал на студентите и да изберат своите бъдещи кадри.

В пресконференцията взе участие и заместник-министър Красимир Киряков, който заяви, че стартирането на този проект е от изключителна важност за Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и посочи обхвата на проекта – 37 млн. лева, 48 висши училища и над 40 000 студенти, завършили успешно своята практика. „Това е един от нашите системни проекти, защото обхваща цялата система на висшето образование“, каза г-н Киряков и определи целта на дейностите като много важна за засилване на връзката между образование и практика. Той подчерта, че чрез практиката в реална работна среда ще може да се обвърже образованието с пазара на труда, особено сега, когато завършващи студенти остават без работа.

Теодора Пеева, студентка в УНИБИТ по специалност „Комуникации и информиране“, която е една от първите студенти, провеждащи своята практика, сподели, че по време на практиката е научила много нови неща и смята, че проектът е изключително полезен.

Проект „Студентски практики - Фаза 1“ се изпълнява от Министерството на образованието и науката по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, с подкрепата на Европейските структурни и инвестиционни фондове, в срок до края на 2017 г. В рамките на 240 часа студентите ще прилагат на практика наученото в университета и ще усвояват знания и умения в реална работна среда, като за проведената практика ще получат стипендия в размер на 480 лева.

Регистрация на студент

Студентите могат да кандидатстват за обявените позиции от работодатели.

Регистрация

Регистрация на обучаваща организация

Регистрация на работодатели, които могат да публикуват обяви за студентски практики.

Регистрация

Регистрация на ментор

Извършва се след регистрация на ментор от страна на обучаваща организация.

Регистрация