Списък на регистрираните работодатели за участие в проектите "Ученически практики" и "Студентски практики"

Търси за име:

Лого Име на организацията-работодател Населено място Област Дейности по НКИД Вид Брой служители
7368 Помощно училище интернат"Д-р Петър Берон" гр. Търговище Търговище Образование Училище от 51 до 250
7367 199 ОУ "Св. Ап. Йоан Богослов" гр. София София-град Образование Училище от 10 до 50
7366 Красимир Асенов Гълъбов гр. Банкя София-град Хуманно здравеопазване Едноличен търговец (ЕТ) до 10
7365 ДМТех ЕООД гр. Плевен Плевен Научноизследователска и развойна дейност Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
7364 Гео Стандарт Инженеринг гр. София София-град Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
7363 Янт груп ЕООД гр. Горна Оряховица Велико Търново Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
7362 Янтра транспорт АД гр. Горна Оряховица Велико Търново Сухопътен транспорт Акционерно дружество (АД) от 51 до 250
7361 "РАДОСТРОЙ РЕСУРС" гр. Шумен Шумен Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
7360 АНА-55 гр. Средец Бургас Далекосъобщения Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
7359 Еврокопи гр. София София-град Ремонт и инсталиране на машини и оборудване Дружество с ограничена отговорност (ООД) до 10
7358 Сдружение по антропософска лечебна педагогика и социална терапия гр. Варна Варна Образование Сдружение до 10
7357 ЕТ "АИПППДМ Д-р Ирена Калфова" гр. Пловдив Пловдив Хуманно здравеопазване Лечебно заведение за извънболнична помощ до 10
7356 КАДОРО гр. Варна Варна Артистична и творческа дейност Дружество с ограничена отговорност (ООД) до 10
7355 МОУШЪН АРТС гр. София София-град Дружество с ограничена отговорност (ООД) от 10 до 50
7354 МД АКАУНТ КОНСУЛТ гр. Велико Търново Велико Търново Юридически и счетоводни дейности Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) от 10 до 50
7353 ОУ "Ангел Кънчев" гр. Русе Русе Образование Училище от 10 до 50
7352 СНЦ"БИЗНЕСЦЕНТЪР - ИСПЕРИХ" гр. Исперих Разград Дейности на организации с нестопанска цел Сдружение до 10
7351 "Ценов-Мирослав Ценов" гр. Червен бряг Плевен Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети Едноличен търговец (ЕТ) до 10
7350 Корина Турс гр. Велико Търново Велико Търново Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации Дружество с ограничена отговорност (ООД) до 10
7349 Дирекция "Социално подпомагане" гр. Благоевград Благоевград Медико-социални грижи с настаняване Юридическо лице в сферата на държавната власт от 10 до 50
7348 ТОТАЛ ВИНИ - ЛЯСКОВЕЦ гр. Лясковец Велико Търново Производство на хранителни продукти Дружество с ограничена отговорност (ООД) от 51 до 250
7347 Мария гр. Смолян Смолян Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
7346 ЕТ „ФИЛКА МИТОВА“ гр. Петрич Благоевград Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон Едноличен търговец (ЕТ) до 10
7345 Джи Би Ес Си гр. Варна Варна Дейности в областта на информационните технологии Дружество с ограничена отговорност (ООД) до 10
7344 адвокат Рачо Рачев гр. София София-град Юридически и счетоводни дейности Самоосигуряващо се лице до 10
7343 Център за европейски инициативи гр. Стара Загора Стара Загора Дейности на организации с нестопанска цел Фондация до 10
7342 "Е ПРАВИТЕЛСТВО" ДЗЗД гр. София София-град Информационни услуги Дружество по ЗЗД до 10
7341 РИКАРС гр. Перник Перник Строителство на съоръжения Дружество с ограничена отговорност (ООД) от 10 до 50
7340 Гларус гр. Бургас Бургас Радио- и телевизионна дейност Дружество с ограничена отговорност (ООД) до 10
7339 Дентален център "ИзиДент" гр. Пловдив Пловдив Други професионални дейности Дружество с ограничена отговорност (ООД) от 10 до 50
7338 РАДОСТ РУСЕ 2012 ООД гр. Русе Русе Дружество с ограничена отговорност (ООД) до 10
7337 Дневен център за възрастни хора с увреждания "Подай ръка" гр. Разград Разград Социална работа без настаняване Държавно предприятие от 10 до 50
7336 Нотариус Дочка Тютюнджиева гр. Велико Търново Велико Търново Юридически и счетоводни дейности Нотариална камара до 10
7335 Дом за деца гр. Стражица Велико Търново Здравно заведение за опазване здравето на майката и детето от 10 до 50
7334 ЕООД"АРА-ФУДС" гр. Сливен Сливен Ресторантьорство Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) от 10 до 50
7333 МАСТЕР СТИЙЛ ПРОФАЙЛС АД гр. Пловдив Пловдив Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети Акционерно дружество (АД) от 51 до 250
7332 Фондация "Център за изследвания и политики за жените" гр. София София-град Дейности на организации с нестопанска цел Фондация до 10
7331 ОДЗ №2 гр. Петрич Благоевград Детска градина от 10 до 50
7330 ФРУТИ 08 гр. Пловдив Пловдив Ресторантьорство Дружество с ограничена отговорност (ООД) до 10
7329 ОДЗ №56 "Здравец" гр. София София-град Образование Държавно предприятие от 10 до 50
7328 "САРИ - САРКИС ТИЛКИЯН гр. Ямбол Ямбол Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване Едноличен търговец (ЕТ) до 10
7327 Сдружение "Уайлд Фън Клуб" гр. Плевен Плевен Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих Сдружение до 10
7326 ЗП"Герчо Върбанов" с. Мараш Шумен Производство на хранителни продукти Едноличен търговец (ЕТ) до 10
7325 ЗП"мария Георгиева Иванова " гр. Нова Загора Сливен Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности Самоосигуряващо се лице до 10
7324 Емо-1995 с. Мерданя Велико Търново Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
7323 КРИСТИАН ОФ РОМА ГРУП ООД гр. Пловдив Пловдив Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети Дружество с ограничена отговорност (ООД) от 10 до 50
7322 Обединено детско заведение №79 "Слънчице" гр. София София-град Образование Детска градина от 10 до 50
7321 ААПМП-ИППМП-ДМ Д-р Георгиева гр. София София-град Хуманно здравеопазване Лечебно заведение за извънболнична помощ до 10
7320 "ШУМЕНСКА КРЕПОСТ" гр. Шумен Шумен Производство на изделия от други неметални минерални суровини Акционерно дружество (АД) от 10 до 50
7319 ЕТАЛОН 2010 гр. Плевен Плевен Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети Дружество с ограничена отговорност (ООД) от 10 до 501   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25  

26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50  

51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75  

76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100  

101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125  

126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150  

151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175  

176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200  

201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225  

226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250  

251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275  

276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290