Списък на регистрираните работодатели за участие в проектите "Ученически практики" и "Студентски практики"

Търси за име:

Лого Име на организацията-работодател Населено място Област Дейности по НКИД Вид Брой служители
8520 ОУ "Стефан Караджа" гр. Добрич Добрич Образование Училище от 10 до 50
8519 ПЕНКА ИЛКОВА-ПОПОВА гр. София София-град Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих Едноличен търговец (ЕТ) до 10
8518 Спортен клуб А-ГИМ гр. София София-град Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих Сдружение до 10
8517 ДЕКОР КОНСТРУКШЪН ЕООД гр. Пловдив Пловдив Специализирани строителни дейности Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
8516 ЕТ СИЙКА ДЕНКОВА - АГРО СИ ДИ гр. Брезник Перник Юридически и счетоводни дейности Едноличен търговец (ЕТ) до 10
8515 "ИВО ЛЕС 68" ЕООД с. Момчиловци Смолян Горско стопанство Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
8514 ЕТ МАРИЕТА РИМПАПОВА гр. София София-град Хуманно здравеопазване Едноличен търговец (ЕТ) до 10
8513 ЕТ Интел 98 - Георги Георгиев гр. Долни Дъбник Плевен Далекосъобщения Едноличен търговец (ЕТ) до 10
8512 Бест Бранд Еоод гр. Русе Русе Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
8511 Национален исторически музей гр. София София-град Други дейности в областта на културата Музей/Галерия от 51 до 250
8510 "СОМ АУТО" ЕООД гр. Харманли Хасково Рибно стопанство Едноличен търговец (ЕТ) до 10
8509 крес инвест 2007 гр. Варна Варна Строителство на сгради Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) от 10 до 50
8508 ЛИ ЯНА - Р с. Стряма Пловдив Юридически и счетоводни дейности Дружество с ограничена отговорност (ООД) до 10
8507 Биовет АД клон Разград гр. Разград Разград Производство на лекарствени вещества и продукти Акционерно дружество (АД) над 251
8506 Прекос ООД гр. Пловдив Пловдив Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети Дружество с ограничена отговорност (ООД) до 10
8505 СТАЙЛКОМ-ООД гр. Варна Варна Дейности в областта на информационните технологии Дружество с ограничена отговорност (ООД) от 10 до 50
8504 Лев Корпорация АД гр. София София-град Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване Акционерно дружество (АД) от 10 до 50
8503 Северняшки ансамбъл за народни песни и танци "Иван Вълев" гр. Плевен Плевен Артистична и творческа дейност Ансамбъл от 51 до 250
8502 "Кристал Клиър" гр. Варна Варна Дейности по обслужване на сгради и озеленяване Дружество с ограничена отговорност (ООД) до 10
8501 ВАСДИ гр. Самоков София-област Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
8500 Медикъл Нюз гр. София София-град Хуманно здравеопазване Дружество с ограничена отговорност (ООД) до 10
8499 Рентал 2000 гр. Пловдив Пловдив Операции с недвижими имоти Дружество с ограничена отговорност (ООД) до 10
8498 адвокат Милена Радославова гр. Велико Търново Велико Търново Юридически и счетоводни дейности Самоосигуряващо се лице до 10
8497 детски юношески футболен клуб "Шампион спорт 2012" гр. София София-град Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих Сдружение до 10
8496 Николай Росенов Кожухаров гр. Бургас Бургас Самоосигуряващо се лице до 10
8495 Алдебаран 13 гр. София София-град Строителство на сгради Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
8494 ГАЛЕН 2008 гр. Свищов Велико Търново Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
8493 "Елпида-2000" гр. Варна Варна Дружество по ЗЗД до 10
8492 "Стоник" ЕООД гр. Враца Враца Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
8491 "Спаска Димитрова" с. Бели Искър София-област Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети Едноличен търговец (ЕТ) до 10
8490 ЕТ "Космос Х-Петър Иванов" гр. Харманли Хасково Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти Едноличен търговец (ЕТ) до 10
8489 РАЙОННА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "НАРКООП - гр. СОПОТ" гр. Сопот Пловдив Кооперация от 10 до 50
8488 Екотехконсулт-Б.М. гр. София София-град Спомагателни дейности в добива Командитно дружество с акции (КДА) до 10
8487 НИРО гр. Плевен Плевен Образование Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
8486 "ТУСКО"ЕООД гр. Дупница Кюстендил Специализирани строителни дейности Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
8485 Делчев - 1965 ЕООД гр. Хасково Хасково Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
8484 Фрукт Трейд 2010 ООД гр. Габрово Габрово Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети Дружество с ограничена отговорност (ООД) от 10 до 50
8483 Спортен клуб "Айс Пик" гр. София София-град Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих Неправителствена организация, създадена с нарочно основание до 10
8482 КРЪСТЕВИ гр. Шумен Шумен Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали Дружество с ограничена отговорност (ООД) до 10
8481 ЕТ "Илия Асенов Аски" гр. Петрич Благоевград Сухопътен транспорт Едноличен търговец (ЕТ) до 10
8480 "АРКА-АБС- Георги Миланов" гр. Харманли Хасково Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи Едноличен търговец (ЕТ) до 10
8479 НАНСИ 2006 - Йорданка Стефанова гр. Сливен Сливен Производство на хранителни продукти Едноличен търговец (ЕТ) до 10
8478 ЕТ "Дира макс - Рачо Рачев" гр. Червен бряг Плевен Производство на метални изделия, без машини и оборудване Едноличен търговец (ЕТ) до 10
8477 ЕТ Д-р Светлана Нонева АИППМП гр. Карлово Пловдив Хуманно здравеопазване Едноличен търговец (ЕТ) до 10
8476 "Жани-СМ" гр. Силистра Силистра Юридически и счетоводни дейности Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
8475 Велик Гогов гр. Петрич Благоевград Юридически и счетоводни дейности Самоосигуряващо се лице до 10
8474 Международен Алианц за Развитие гр. София София-град Дейности на организации с нестопанска цел Сдружение до 10
8473 ЕТ "Марио-Жельо Стоянов" гр. Самоков София-област Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност Едноличен търговец (ЕТ) до 10
8472 ЕТ "Милка Борисова" с. Марчево Благоевград Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети Едноличен търговец (ЕТ) до 10
8471 МТЛ СТУДЕНТСКА-ПАКОВ гр. София София-град Хуманно здравеопазване Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 101   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25  

26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50  

51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75  

76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100  

101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125  

126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150  

151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175  

176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200  

201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225  

226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250  

251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275  

276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300  

301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313