Списък на регистрираните работодатели за участие в проектите "Ученически практики" и "Студентски практики"

Търси за име:

Лого Име на организацията-работодател Населено място Област Дейности по НКИД Вид Брой служители
6267 "ТРОЯ 97"ЕООД гр. Свищов Велико Търново Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
6266 "ИРИСМЕЙ"ЕООД гр. Свищов Велико Търново Производство на хранителни продукти Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) от 10 до 50
6265 адвокат Данаил Ненов гр. Ловеч Ловеч Самоосигуряващо се лице до 10
6264 СДРУЖЕНИЕ "ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА НАУЧНО ПРАКТИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА СТУДЕНТИТЕ" гр. София София-град Дейности на организации с нестопанска цел Сдружение от 10 до 50
6263 АИППИПДМ" Д-Р Капитанови"ЕООД гр. Гоце Делчев Благоевград Хуманно здравеопазване Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
6262 "Ей Си Ти" ЕООД гр. София София-град Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
6261 Баумит България ЕООД гр. Елин Пелин София-област Производство на изделия от други неметални минерални суровини Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) от 51 до 250
6260 "ВОДНИ ПРОЕКТИ" гр. Пловдив Пловдив Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
6259 МБАЛ Павликени гр. Павликени Велико Търново Хуманно здравеопазване Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) от 51 до 250
6258 Технически колеж - Смолян гр. Смолян Смолян Образование Колеж в състава на ВУ от 10 до 50
6257 Фондация Обща кауза гр. София София-град Дейности на организации с нестопанска цел Фондация до 10
6256 Общинска библиотека - Карлово гр. Карлово Пловдив Други дейности в областта на културата Културен институт до 10
6255 Градска библиотека "Паисий Хилендарски" гр. Асеновград гр. Асеновград Пловдив Други дейности в областта на културата Библиотека от 10 до 50
6254 "Братя Георгиеви" гр. Варна Варна Специализирани строителни дейности Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) от 10 до 50
6253 КЕРИ ЕООД с. Борино Смолян Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
6252 СТИЛСТРОЙ ТРЕЙДИНГ ЕООД гр. София София-град Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
6251 НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ гр. София София-град Държавно управление Държавна агенция над 251
6250 адвокатска кантора Момчил Иванов гр. Велико Търново Велико Търново Юридически и счетоводни дейности Самоосигуряващо се лице от 10 до 50
6249 СТАНДАРТ-ОДИТ ЕООД гр. Варна Варна Юридически и счетоводни дейности Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
6248 Асоциация за университетски спорт "Академик" гр. София София-град Сдружение до 10
6247 Идействие гр. Велико Търново Велико Търново Артистична и творческа дейност Сдружение до 10
6246 Сдружение "За развитие на психосоциалната рехабилитация в България" гр. София София-град Социална работа без настаняване Сдружение до 10
6245 Оптоматик - 64 гр. Шумен Шумен Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение Дружество с ограничена отговорност (ООД) от 10 до 50
6244 АИППМПДМ - д-р Добрева гр. Варна Варна Хуманно здравеопазване Едноличен търговец (ЕТ) до 10
6243 СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ЗА УСТОЙЧИВО СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ" гр. Варна Варна Дейности на организации с нестопанска цел Сдружение до 10
6242 Минчеви-ЕООД с. Кортен Сливен Производство на хранителни продукти Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) от 10 до 50
6241 ГОРОВ 84 ЕООД гр. Кюстендил Кюстендил Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
6240 "ИППМП Доктор Тодор Тодоров" гр. Казанлък Стара Загора Хуманно здравеопазване Едноличен търговец (ЕТ) до 10
6239 ДИГЕР 1 - ЕООД гр. Пловдив Пловдив Производство, некласифицирано другаде Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
6238 ЕТ"ИПСМП" по Педиатрия - Д-р Георги Колев гр. Търговище Търговище Хуманно здравеопазване Лечебно заведение за извънболнична помощ до 10
6237 Партнърс Инженеринг ООД гр. София София-град Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи Дружество с ограничена отговорност (ООД) от 10 до 50
6236 ВЕЛИНОВ ИНВЕСТ гр. Перник Перник Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
6235 Адвокат Мария Тодорова Батулова гр. Русе Русе Юридически и счетоводни дейности Адвокатска колегия до 10
6234 Сохо брадърс гр. София София-град Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети Дружество с ограничена отговорност (ООД) до 10
6233 Николай Илиев - адвокат гр. Горна Оряховица Велико Търново Самоосигуряващо се лице до 10
6232 МарГ Консулт ООД гр. Пловдив Пловдив Юридически и счетоводни дейности Дружество с ограничена отговорност (ООД) до 10
6231 "БЕТА КОРП" АД гр. София София-град Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване Акционерно дружество (АД) до 10
6230 ИППМП Д-Р ЮЛИЯ ЧОБАДЖАКОВА ЕООД гр. Кърджали Кърджали Хуманно здравеопазване Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
6229 Дехас гр. София София-град Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
6228 ПЕТЯ-ФАРМ гр. Хасково Хасково Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
6227 Рока България АД гр. Каспичан Шумен Акционерно дружество (АД) над 251
6226 Сдружение с нестопанска цел Спортен клуб по художествена гимнастика "Етър Елит " гр. Велико Търново Велико Търново Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих Сдружение до 10
6225 Алина-Дизайн гр. София София-град Рекламна дейност и проучване на пазари Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
6224 "Дентален Център д-р Динкова" гр. Варна Варна Лечебно заведение за извънболнична помощ до 10
6223 СТОЙЧЕВИ 57-62-ООД гр. Добрич Добрич Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети Дружество с ограничена отговорност (ООД) от 10 до 50
6222 "Ниадора"ООД гр. Пловдив Пловдив Производство на облекло Дружество с ограничена отговорност (ООД) от 10 до 50
6221 Дентално Студио - д-р Виктория Алексиева ИППИДП гр. София София-град Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
6220 Ай-рисърч ЕООД гр. София София-град Научноизследователска и развойна дейност Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
6219 Компютър сервиз - София гр. София София-град Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
6218 Веселка Венциславова Маркова - адвокат на самостоятелна практика гр. Велико Търново Велико Търново Юридически и счетоводни дейности Самоосигуряващо се лице до 101   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25  

26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50  

51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75  

76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100  

101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125  

126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150  

151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175  

176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200  

201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225  

226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250  

251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268