Списък на регистрираните работодатели за участие в проектите "Ученически практики" и "Студентски практики"

Търси за име:

Лого Име на организацията-работодател Населено място Област Дейности по НКИД Вид Брой служители
6271 ДЗЗД АНТЕН ПЛЮС гр. Шумен Шумен Производство на хранителни продукти Дружество по ЗЗД до 10
6270 Ателие за социална работа гр. София София-град Дейности на организации с нестопанска цел Сдружение до 10
6269 Народно читалище "Шалом Алейхем 1945г." гр. Пловдив Пловдив Други дейности в областта на културата Неправителствена организация, създадена с нарочно основание до 10
6268 ПАРАДОКС гр. София София-град Дейности по охрана и разследване Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) от 51 до 250
6267 "Краси и с-ие"ЕООД гр. Пазарджик Пазарджик Производство на хранителни продукти Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
6266 ГПППДМ- Диадент ООД гр. София София-град Дружество с ограничена отговорност (ООД) до 10
6265 ГЕРГАНА ПЕТРОВА 61 - ЕООД гр. Асеновград Пловдив Хуманно здравеопазване Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
6264 Адвокатска колегия Кюстендил гр. Кюстендил Кюстендил Юридически и счетоводни дейности Адвокатска колегия от 51 до 250
6263 Медицински център Хипократ-53 ЕООД гр. Лом Монтана Хуманно здравеопазване Лечебно заведение за извънболнична помощ от 10 до 50
6262 УМБАЛ"ЕАД-Д-р Георги Странски"гр. Плевен гр. Плевен Плевен Хуманно здравеопазване Еднолично акционерно дружество (ЕАД) от 10 до 50
6261 “4 ПЛЮС АРХИТЕКТИ“ ООД гр. Пловдив Пловдив Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи Дружество с ограничена отговорност (ООД) до 10
6260 "Богоя-М" ЕООД гр. Варна Варна Образование Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
6259 ПРОЛОМ-2011 - ЕООД гр. Враца Враца Ресторантьорство Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) от 10 до 50
6258 "ПЕРСОНАЛ КОНСУЛТ-ГАНЧО ПОПОВ" гр. София София-град Издателска дейност Едноличен търговец (ЕТ) до 10
6257 ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР 1-БУРГАС ЕООД гр. Бургас Бургас Хуманно здравеопазване Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) от 10 до 50
6256 Фондация "Зеленият Бургас" гр. Бургас Бургас Дейности на организации с нестопанска цел Неправителствена организация, създадена с нарочно основание до 10
6255 МОБАКС гр. Варна Варна Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети Дружество с ограничена отговорност (ООД) до 10
6254 ПАЛАД гр. Варна Варна Операции с недвижими имоти Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
6253 "ТРОЯ АУТО" гр. Свищов Велико Търново Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
6252 Интерстрой - Иван Христакиев гр. Пловдив Пловдив Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности Едноличен търговец (ЕТ) до 10
6251 ДЕС ПАРТНЪРС ООД гр. София София-град Дружество с ограничена отговорност (ООД) до 10
6250 ДОКТОР МАРИЯ ДИМОВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА гр. Пловдив Пловдив Хуманно здравеопазване Едноличен търговец (ЕТ) до 10
6249 Дочев и Дочев гр. Шумен Шумен Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт Дружество с ограничена отговорност (ООД) до 10
6248 23 СОУ Фредерик Жолио Кюри гр. София София-град Образование Училище от 51 до 250
6247 МЕЙЛ.БГ гр. София София-град Дейности в областта на информационните технологии Еднолично акционерно дружество (ЕАД) до 10
6246 Народно читалище "Йордан Йовков - 1870" гр. Добрич Добрич Други дейности в областта на културата Народно читалище от 10 до 50
6245 Дом за деца, лишени от родителска грижа "Надежда" гр. Русе Русе Социална работа без настаняване Общинска фирма (ОФ) от 10 до 50
6244 МИЛ КОНСУЛТ БГ гр. Лясковец Велико Търново Юридически и счетоводни дейности Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
6243 "АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО КИРОВ АТАНАСОВ" гр. Варна Варна Юридически и счетоводни дейности Адвокатско дружество до 10
6242 Оптомеханик ООД гр. Панагюрище Пазарджик Производство на метални изделия, без машини и оборудване Дружество с ограничена отговорност (ООД) от 51 до 250
6241 "ТРОЯ 97"ЕООД гр. Свищов Велико Търново Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
6240 "ИРИСМЕЙ"ЕООД гр. Свищов Велико Търново Производство на хранителни продукти Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) от 10 до 50
6239 адвокат Данаил Ненов гр. Ловеч Ловеч Самоосигуряващо се лице до 10
6238 СДРУЖЕНИЕ "ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА НАУЧНО ПРАКТИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА СТУДЕНТИТЕ" гр. София София-град Дейности на организации с нестопанска цел Сдружение от 10 до 50
6237 АИППИПДМ" Д-Р Капитанови"ЕООД гр. Гоце Делчев Благоевград Хуманно здравеопазване Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
6236 "Ей Си Ти" ЕООД гр. София София-град Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
6235 Баумит България ЕООД гр. Елин Пелин София-област Производство на изделия от други неметални минерални суровини Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) от 51 до 250
6234 "ВОДНИ ПРОЕКТИ" гр. Пловдив Пловдив Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
6233 МБАЛ Павликени гр. Павликени Велико Търново Хуманно здравеопазване Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) от 51 до 250
6232 Технически колеж - Смолян гр. Смолян Смолян Образование Колеж в състава на ВУ от 10 до 50
6231 Фондация Обща кауза гр. София София-град Дейности на организации с нестопанска цел Фондация до 10
6230 Общинска библиотека - Карлово гр. Карлово Пловдив Други дейности в областта на културата Културен институт до 10
6229 Градска библиотека "Паисий Хилендарски" гр. Асеновград гр. Асеновград Пловдив Други дейности в областта на културата Библиотека от 10 до 50
6228 "Братя Георгиеви" гр. Варна Варна Специализирани строителни дейности Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) от 10 до 50
6227 КЕРИ ЕООД с. Борино Смолян Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
6226 СТИЛСТРОЙ ТРЕЙДИНГ ЕООД гр. София София-град Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
6225 НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ гр. София София-град Държавно управление Държавна агенция над 251
6224 адвокатска кантора Момчил Иванов гр. Велико Търново Велико Търново Юридически и счетоводни дейности Самоосигуряващо се лице от 10 до 50
6223 СТАНДАРТ-ОДИТ ЕООД гр. Варна Варна Юридически и счетоводни дейности Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
6222 Асоциация за университетски спорт "Академик" гр. София София-град Сдружение до 101   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25  

26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50  

51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75  

76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100  

101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125  

126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150  

151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175  

176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200  

201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225  

226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250  

251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268