Профил на организацията

Данни за организацията-работодател

Име на организацията-работодател Теди Стил ЕООД
Вид на организацията-работодател Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД)
Основна сфера на икономическа дейност

14 Производство на облекло

Брой служители на организацията-работодател до 10

Описание

Описание на организацията и нейната дейност

За контакти

Телефон 0897089107
Факс
Email tedistill@abv.bg
Website
Адрес на регистрация

Велико Търново, Свищов, гр. Свищов
ул. Екзарх Антим І