Профил на организацията

Данни за организацията-работодател

Име на организацията-работодател Теди Стил ЕООД
Вид на организацията-работодател Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД)
Основна сфера на икономическа дейност

1 Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности
01.11 Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и маслодайни семена

Брой служители на организацията-работодател от 10 до 50

Описание

Описание на организацията и нейната дейност

За контакти

Телефон 0897089107
Факс
Email tedistill@abv.bg
Website
Адрес на регистрация

Велико Търново, Свищов, гр. Свищов
ул. Димитър Хадживасилев 16