Студентски практики

кандидатствали: 22 555 студенти

Приети кандидатури: 16 654

Брой на обучаващи организации: 10 000

Развийте професионалните си умения

Стартирайте кариерата си

Изберете сфера на развитие

До всички участници в проект "Студентски практики"

Уважаеми партньори по проект "Студентски практики",

Днес, 21.09.2016 г., със заповед на министъра на образованието и науката г-жа Меглена Кунева беше утвърдена Инструкция за реда и условията за изпълнение на дейностите по проект „Студентски практики“ с приложения - образци на договори с различните участници в процеса по провеждане и подпомагане реализацията на студентските практики.
С цел ефективно и съответстващо на нормативната уредба изпълнение на процесите по провеждането на студентските практики задължително трябва да се запознаете с правилата и условията, утвърдени с Инструкцията.
Утвърдената Инструкция за реда и условията за изпълнение на дейностите по проект "Студентски практики - фаза I" може да намерите в секция "За проекта", подсекция "Документи" или на интернет адрес: http://praktiki.mon.bg/sp/pages/documents.

С уважение,

Екип на проект "Студентски практики"

Регистрация на студент

Студентите могат да кандидатстват за обявените позиции от работодатели.

Регистрация

Регистрация на обучаваща организация

Регистрация на работодатели, които могат да публикуват обяви за студентски практики.

Регистрация

Регистрация на ментор

Извършва се след регистрация на ментор от страна на обучаваща организация.

Регистрация